Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ

 

Veřejné zakázky, nabídková řízení


 
VZ 10/20   Servisní podpora zdravotnických informačních systémů
Nadlimitní veřejná zakázka.

Způsob zadání:Výzva k podání nabídky
Uveřejněno:20.7.2020
Termín pro podání nabídek:do 28.8.2020, 13:00 hod.
Způsob podání nabídek:Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html)
Kontaktní osoba:Ing. Daniela Střechová - ve věcech formální stránky VZ
Ing. Martin Němeček - ve věcech odborných
Telefon+420 567 571 235 - Ing. Střechová
+420 567 571 253 - Ing. Němeček
Fax+420 567 302 414
e-mail
 
Dokumenty ke stažení: Zadávací dokumentace
 ČÁST A - SOFTWAROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ ŘÍZENÍ.zip
 ČÁST B - KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM ZOS.zip
 ČÁST C - MOBILNÍ ZADÁVANÍ DAT.zip
 ČÁST D - ELEKTRONICKÁ KARTA PACIENTA A POJIŠŤOVNA.zip
Výsledky již ukončených nabídkových řízení a veřejných zakázek naleznete v Archivu veřejných zakázek.


counter