Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
[Kraj Vysočina] [Jihlava] Třebíč [Nové Město] [Pelhřimov] [Havlíčkův Brod] 

 
6.796 kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel - to je Kraj Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných výjezdových základnách.

Počty výjezdových skupin v oblasti Třebíč

 Oblast   Výjezdové základny   Počet výjezdových
 skupin (1.1.2019) 
 RLP   RZP   RV   LZS 
 Třebíč   Třebíč   den      2   1    
 noc      1   1    
 Jemnice      1       
 Moravské Budějovice   1          
 Náměšť nad Oslavou   den   1          
 noc      1       
 Velká Bíteš      1       

RLP ... Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
RZP ... Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
RV ... Výjezdová skupina "rendez vous"
LZS ... Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

Historie přednemocniční neodkladné péče v Třebíči

RLP Třebíč jako jedna z prvních v tehdejší ČSSR zahájila svoji nepřetržitou 24-hodinovou činnost dne 1.12.1976. Personálně a metodicky byla tato služba zajišťována pracovníky anesteziologicko-resuscitačního oddělení a z dopravní služby byli vyčleněni 4 řidiči. Na oddělení byl i dispečink, a to až do začátku roku 1987, kdy byl zřízen společný dispečink pro RLP a pro dopravní zdrav.službu. Obyvatelé až do začátku 90. let používali telefonní číslo tísňového volání 5555, poté se přešlo na celostátní číslo 155. V červnu 1998 byla třebíčská záchranka přestěhována z prostor staré gynekologie na objekt „Gigant“ a byl zřízen samostatný primariát. V únoru 2000 vznikla samostatná organizace Záchranná zdravotnická služba Třebíč, jejímž zřizovatelem byl OÚ Třebíč. Dlouholeté snahy o vybudování dalších výjezdových stanovišť byly naplněny v září r.2000, kdy bylo otevřeno výjezdové stanoviště v Moravských Budějovicích a v červnu 2001, kdy zahájilo provoz výjezdové stanoviště v Náměšťi nad Oslavou. Od 1.11.2004 se stala všechna výjezdová stanoviště ZZS Třebíč součástí nově vznikající ZZS kraje Vysočina p.o.. Centrální dispečink (ZOS) byl v rámci této transformace vybudován v Jihlavě. V rámci optimalizace pokrytí regionu posádkami záchranné služby pak vznikla dvě nová výjezdová stanoviště v třebíčské oblasti – 15.5.2010 Velká Bíteš, která leží v průmyslové zóně Košíkov v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a 1.7.2010 výjezdové stanoviště v Jemnici, které kromě poskytování přednemocniční péče na Jemnicku navíc vyřešilo rychlou dostupnost záchranné služby i pro některé přilehlé oblasti Jihomoravského kraje. V současné době mají všechna stanoviště nepřetržitý 24 hodinový provoz. Obyvatelům je k dispozici v Náměšti nad Oslavou a Mor. Budějovicích posádka RLP, v Třebíči posádky RLP a RZP, ve Velké Bíteši a Jemnici posádka RZP.

Historie vozového parku: Jako první vůz sloužila třebíčské záchrance upravená Škoda 1203, poté byly zakoupeny 3 vozy značky Latvija. Na úpravě těchto vozidel se podíleli i řidiči. Následně tvořily vozový park sanity Renault Master /1990/ a Mercedes 310 /1995/. Od roku 1996 užíváme vozy Volkswagen Transporter s náhonem na všechna 4 kola.

Na závěr jedna zajímavost: Za první rok své činnosti tj. od 1.12.1976 do 1.12.1977 zasahovala posádka RLP Třebíč 720 krát, v roce 2009 už naše posádky realizovaly 6357 výjezdů.

Čerpáno z kroniky oblastního střediska Třebíč ZZS KV p.o. a statistických dat inf. systému.

    ...výjezdová základna Třebíč
 
  výjezdová základna Náměšť n.Osl. ...             
    ...výjezdová základna Moravské Budějovice
 
  výjezdová základna Velká Bíteš...             
    ...výjezdová základna Jemnice

[Tisknout kapitolu Oblast Třebíč]  
counter