Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
[Kraj Vysočina] [Jihlava] [Třebíč] [Nové Město] Pelhřimov [Havlíčkův Brod] 

 
6.796 kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel - to je Kraj Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných výjezdových základnách.

Počty výjezdových skupin v oblasti Pelhřimov

 Oblast   Výjezdové základny   Počet výjezdových
 skupin (1.1.2019) 
 RLP   RZP   RV   LZS 
 Pelhřimov   Pelhřimov      1   1    
 Pacov      1       
 Počátky      1       
 Kamenice nad Lipou      1       
 Humpolec   1          

RLP ... Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
RZP ... Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
RV ... Výjezdová skupina "rendez vous"
LZS ... Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

Historie přednemocniční neodkladné péče v Pelhřimově

Počátky Zdravotnické záchranné služby v Pelhřimově sahají do roku 1976. Do té doby byla přednemocniční neodkladná péče na Pelhřimovsku zajišťována obvodními lékaři, popřípadě lékaři lékařské služby první pomoci. Od roku 1976 byla PNP zajišťována zdravotnickou záchrannou službou, která byla součástí oddělení ARO Nemocnice Pelhřimov. K tomuto účelu byl vyčleněn a vybaven první sanitní vůz rychlé zdravotnické pomoci - Škoda 1203. Primařem ARO byl v té době MUDr.Josef Kubík. ZZS jako samostatné oddělení Nemocnice Pelhřimov vznikla r.1988. Jejím vedoucím lékařem se v tomto roce stal MUDr.Vladimír Kalina, který vedl záchrannou službu do roku 1993. Od roku 1993 do roku 1996 byl vedoucím lékařem ZZS MUDr.Miroslav Havlas, od r.1996 do r.1999 stál v čele ZZS Pelhřimov opět MUDr.Vladimír Kalina. V r.1999 se stala vedoucím lékařem ZZS MUDr.Jana Koubková. Jednotný dispečink, kdy byla všechna tísňová volání na okrese Pelhřimov přijímána operačním střediskem v Pelhřimově, byl zřízen v říjnu r.1996. Do léta roku 2000 spadalo pod oddělení záchranné služby při Nemocnici Pelhřimov jedno stanoviště – v Pelhřimově, kde byly provozovány v nepřetržitém provozu 2 posádky RLP. 1.7.2000 bylo otevřeno v budově HZS v Pacově nové stanoviště zdravotnické záchranné služby, spadající pod ZZS Pelhřimov. Neodkladná péče v oblasti Pacovska je zde zajišťována dvoučlennou posádkou RZP. 1.7.2004 došlo k odloučení ZZS Pelhřimov od Nemocnice Pelhřimov a ZZS Pelhřimov se stala součástí jednotné ZZS kraje Vysočina. V současné době patří pod oblastní středisko Pelhřimov stanoviště Pelhřimov, kde je 1 posádka RLP, 1 posádka RV, stanoviště Počátky, kde je 1 posádka RZP a stanoviště Pacov, kde je 1 posádka RZP. Od 1.1.2008 bylo k ZZS KV, oblast Pelhřimov, přičleněno stanoviště v Humpolci, kde je 1 posádka RLP. Od 1.7.2011 byl zahájen provoz výjezdového stanoviště Kamenice nad Lipou.

V Počátkách byla ZZS do 1.9.1992 zajišťována obvodními lékaři – LSPP. Od 1.9.1992 byla zřízena ZZS jako součást Nemocnice Počátky. Tento stav trval až do 1.1.2003, kdy se stalo stanoviště součástí ÚSZS Jihlava. 1.7.2004 se stanoviště stává součástí ZZS KV, oblasti Pelhřimov.

    ...výjezdová základna Pelhřimov
 
  výjezdová základna Počátky...             
    ...výjezdová základna Pacov
 
  výjezdová základna Humpolec...             
    ...výjezdová základna Kamenice n.L.

[Tisknout kapitolu Oblast Pelhřimov]  
counter