Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
[Kraj Vysočina] [Jihlava] [Třebíč] Nové Město [Pelhřimov] [Havlíčkův Brod] 

 
6.796 kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel - to je Kraj Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných výjezdových základnách.

Počty výjezdových skupin v oblasti Nové Město

 Oblast   Výjezdové základny   Počet výjezdových
 skupin (1.1.2019) 
 RLP   RZP   RV   LZS 
 Nové Město na Moravě   Nové Město na Moravě      1   1    
 Bystřice nad Perštejnem      1       
 Velké Meziříčí   1          
 Žďár nad Sázavou      1       

RLP ... Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
RZP ... Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
RV ... Výjezdová skupina "rendez vous"
LZS ... Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

Historie přednemocniční neodkladné péče v Novém Městě na Moravě

V roce 1984 byla zřízena rychlá záchranná služba v Novém Městě na Moravě jako součást oddělení ARO nemocnice Nové Město na Moravě. Posádku v tu dobu tvořil lékař a sestra, kteří byli současně k dispozici oddělení ARO a tudíž zaměstnanci nemocnice. Řidiči neměli zdravotnické vzdělání a pracovali u DRNR. K výjezdům sloužil vůz Latvia.

Pod vedení v Novém Městě na Moravě spadalo i v této době založené středisko ve Velkém Meziříčí. Sídlilo v suterénu polikliniky a mělo za úkol zajišťovat 30 km dálnice D1. Jeho vedoucí lékařkou byla MUDr. Lamačová. V tomto roce sem byl přijat jeden řidič speciálně pro rychlou zdravotní službu, který měl k dispozici vybavenou Škodu 1203. Jako SZP jezdily zdravotní sestry z polikliniky. Ve všední dny vyjížděl většinou k úrazům chirurg, k ostatním případům přítomní obvodní lékaři, v noci a o svátcích lékař sloužící LSPP. V roce 1986 byl zakoupen nový vůz Latvia. O rok později byl vytvořen stabilní tým řidičů a SZP.

V roce 1993 byla na základně rozhodnutí Okresního úřadu zřízena Záchranná služba Žďár nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě. Prvním ředitelem se stal Ladislav Bauer. Stanoviště záchranné služby sídlilo v jedné z budov nemocnice, kde byl i dispečink. Výjezdová skupina zůstala ve složení lékař, SZP a řidič, kteří byli zaměstnanci záchranné služby. Vozový park tvořily vozy Renault Master a Renault Trafic.

Ve Velkém Meziříčí byl v této době vytvořen stabilní tým lékařů pro záchrannou službu, a vedle LSPP tedy slouží i lékaři RLP. Byl pořízen nový vůz Fiat Ducato. Řidiči i sestry si doplňují specializační vzdělání.

V roce 1994 byla zřízena výjezdová posádka RLP Bystřice nad Pernštejnem, která sídlila v prostorách Polikliniky. Na středisku byl dispečink, který řídil i DRNR v Bystřickém regionu a byla zde také zajištěna LSPP. Posádka disponovala dvěma vozy a vedoucím lékařem byl jmenován MUDr. Pavel Dobrovolný.

Ve stejném roce se ve Velkém Meziříčí stal vedoucím lékařem MUDr. Jiří Kaše. Byly zmodernizovány prostory v suterénu polikliniky, přestěhoval se sem i dispečink a ordinace LSPP. Díky sponzorskému daru místní firmy se podařilo pořídit nový vůz Volkswagen Transporter.

1998 - se výjezdové stanoviště ve Velkém Meziříčí přestěhovalo do nové budovy, která vznikla v těsném sousedství základny Hasičského záchranného sboru v ulici Nad Gymnáziem a zde sídlí dosud. Dále zde funguje i dispečink a ordinace LSPP.

2001 – Záchranná služba v Novém Městě na Moravě se přestěhovala do nově postavené budovy v areálu nemocnice. V této budově bylo ředitelství okresní ZS, dispečink, garáže, LSPP a ostatní prostory potřebné pro práci záchranářů. Záchrannou službu vedl ředitel Ing. Jiří Šikula a na primářském postu zde působila MUDr. Eva Kleskeňová.

2002 – došlo ke zrušení dispečinků ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem a všechna výjezdová stanoviště byla řízena dispečinkem z Nového Města na Moravě. Ve Velkém Meziříčí se v tu dobu odloučila i DRNR, která přešla pod soukromého provozovatele.

2003 – bylo zřízeno výjezdové stanoviště RZP ve Žďáře nad Sázavou. Tato posádka sídlila v budově HZS a disponovala dvěma vozy Volkswagen.

2004 – ZS Nové Město na Moravě se stala součástí ZZS kraje Vysočina, příspěvkové organizace se sídlem v Jihlavě. Tímto došlo ke zrušení dispečinku v Novém Městě na Moravě, odloučení LSPP, DRNR a veškerá stanoviště RLP a RZP přešla pod správu nové organizace.

2005 - došlo k přestěhování výjezdového stanoviště RLP Bystřice nad Pernštejnem z prostor polikliniky do větších a modernějších prostor na ulici Bratrská.

2008 – v tomto roce došlo k přestěhování RLP posádky z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou. Tato posádka sídlí v prostorách polikliniky. V Novém Městě na Moravě zůstává posádka RZP. Obě stanoviště disponují novými vozy Volkswagen T5.

    ...výjezdová základna Nové Město na Moravě
 
  výjezdová základna Žďár nad Sázavou...             
    ...výjezdová základna Velké Meziříčí
 
  výjezdová základna Bystřice nad Pernštejnem...             

[Tisknout kapitolu Oblast Nové Město]  
counter