Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
[Kraj Vysočina] Jihlava [Třebíč] [Nové Město] [Pelhřimov] [Havlíčkův Brod] 

 
6.796 kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel - to je Kraj Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných výjezdových základnách.

Počty výjezdových skupin v oblasti Jihlava

 Oblast   Výjezdové základny   Počet výjezdových
 skupin (1.1.2019) 
 RLP   RZP   RV   LZS 
 Jihlava   Jihlava   den      3   1   1 
 noc      2   2    
 Telč   den   1          
 noc      1       

RLP ... Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
RZP ... Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
RV ... Výjezdová skupina "rendez vous"
LZS ... Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

Historie přednemocniční neodkladné péče v Jihlavě

Záchranná služba v Jihlavě zahájila svoji činnost v nepřetržitém provozu od září 1982. V té době byla součástí oddělení ARO jihlavské nemocnice. V listopadu 1983 byl sestaven stabilní tým záchranářů a RZP se stala samostatným oddělením. Ve službě byla jedna posádka se zásahovým vozem Škoda 1203. V roce 1986 byl vozový park obměněn, zásahovým vozem byla Avia Furgon a v roce 1989 jsme od MZ dostali vůz Renault Master se špičkovým vybavením. Provoz letecké záchranné služby byl zahájen 1.5.1991.

V lednu 1993 jsme se stali Střediskem územní záchranné služby a naším zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví. Stanoviště jsme měli v nemocnici. V tomto roce byla služba posílena o posádku rendez vous systému s vozem Tatra 613. Pro lepší dostupnost ZS v našem okrese bylo zřízeno v roce 1994 výjezdové stanoviště v Telči.

V roce 1998 jsme změnili název na Územní středisko záchranné služby v Jihlavě a nadále nás řídilo MZ. Začalo se též s výstavbou nové budovy zdravotnické záchranné služby. Do nové budovy, která poskytuje zázemí zdravotníkům na světové úrovni jsme se stěhovali v prosinci roku 1999.

Se vznikem nového kraje Vysočina jsme se i my stali 1.1.2003 jeho součástí . V té době v Jihlavě slouží v nepřetržitém provozu dvě posádky rychlé lékařské pomoci, jedna posádka rychlé zdravotnické pomoci a posádka letecké záchranné pomoci s provozní dobou od východu do západu slunce. V horním patře budovy má své pracoviště zdravotnické operační středisko vybavené nejmodernější technikou. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina vznikla k 1.7.2004 a od té doby začalo postupné slučování záchranných služeb v našem kraji, které bylo ukončeno přiřazením ZS Havlíčkův Brod 1.1.2005.

    ...výjezdová základna Jihlava
 
  výjezdová základna Telč...             

[Tisknout kapitolu Oblast Jihlava]  
counter