Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
[Kraj Vysočina] [Jihlava] [Třebíč] [Nové Město] [Pelhřimov] Havlíčkův Brod 

 
6.796 kilometrů čtverečních a více než půl milionu obyvatel - to je Kraj Vysočina. Přednemocniční neodkladnou péči zde nepřetržitě zajišťuje 30 profesionálních výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, rozmístěných na 21 pečlivě vybraných výjezdových základnách.

Počty výjezdových skupin v oblasti Havlíčkův Brod

 Oblast   Výjezdové základny   Počet výjezdových
 skupin (1.1.2019) 
 RLP   RZP   RV   LZS 
 Havlíčkův Brod   Havlíčkův Brod   1      1    
 Chotěboř      1       
 Ledeč nad Sázavou      1       
 Přibyslav      1       
 Habry      1       

RLP ... Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
RZP ... Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
RV ... Výjezdová skupina "rendez vous"
LZS ... Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

Historie přednemocniční neodkladné péče v Havlíčkově Brodě

1978 - OÚNZ Havlíčkův Brod zakoupil vybavené vozidlo Škoda 1203 pro PNP. Vůz měl tzv. písečnou barvu, šlo o neuskutečněný obchod kamsi do Afriky. PNP poskytovalo oddělení ARO nemocnice H.Brod v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Do výjezdových týmů byli zařazováni i lékaři a SZP z jiných oddělení nemocnice.Řidiči byli bez vzdělání.Dispečink zajišťovala vrátnice.

1990 - OÚNZ Havlíčkův Brod otevřel v nemocnici samostatné oddělení PNP. Toto oddělení zahájilo nepřetržitý provoz jedné posádky RLP v březnu 1990 pro celý okres Havlíčkův Brod. Zároveň otevřen dispečink v nepřetržitém provozu a jeho obsazení tvořili SZP. Vozový park tvořily postupně: Avia 20, Renault Master, Chevrolet Silverado, Volvo 244 Bona, VW Transporter, Nissan Patrol.

1992 - otevřeno středisko LZS,v denní době od svítání do soumraku start do 3 min., v noční době jen k sekundárním transportům na předem určené plochy, start do 20 minut každý den, vrtulníky Mi-2 (2x), Mi-8 (pro noční lety a hromadná neštěstí). Provozovatelem vrtulníků byla AČR, zdravotnickou část posádky (lékař a SZP) tvořili pracovníci odd.PNP Okresní nemocnice v Havl.Brodě. Vybudován byl objekt (dočasná montovaná stavba) pro oddělení PNP včetně nového dispečinku v areálu nemocnice, svépomocí pracovníků odd. PNP opraveny garáže pro 2 vozidla. Svépomocí pracovníků odd. PNP a vojáků ( leteckého personálu ) a ze sponzorských prostředků opraven objekt na letišti Havl.Brod pro LZS.

1994 - otevření detašovaného výjezdového stanoviště RZP v Ledči nad Sázavou v nepřetržitém provozu. Z rozhodnutí AČR ukončen provoz LZS (31.12.).

1999 - Odd. PNP se delimitovalo od Okresní nemocnice a vznikla od 1.1.1999 samostatná příspěvková organizace ZZS, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad v Havlíčkově Brodě. Otevření RZP v Chotěboři v nepřetržitém provozu. ZZS převzala i organizování LSPP v celém okrese Havl.Brod, LSPP provozována v pracovních dnech od 16 do 7 hodin, ve dnech prac. volna a klidu nepřetržitě v ambulancích v Havl.Brodě, Ledči nad Sázavou a v Chotěboři. Všechny LSPP byly výjezdové a měly k dispozici vybavený vůz (defibrilátor, kyslík, AMBU, léky, vakuové dlahy, odsávačka atd.). Lékaři LSPP v Ledči a v Chotěboři vyjížděli i v některých indikovaných případech s posádkami RZP a vytvářeli jakousi RLP (LSPP a RZP sídlily ve společných prostorech). ZZS Havl.Brod provozuje ve své ordinaci stomatologickou pohotovost ve dnech prac. volna a klidu od 8 do 16 hodin. ZZS Havl.Brod organizuje a financuje lékárenskou pohotovost ve smluvních lékárnách v Havl.Brodě v noci a o dnech prac. volna a klidu.

2000 - vybudování nového objektu ZZS v Chotěboři (RZP,LSPP) v ceně 4 mil.Kč. K RLP v Havlíčkově Brodě zahájen v pracovních dnech i provoz RZP.

2002 - stomatologickou pohotovost začínají provozovat lékaři - stomatologové a ZZS ruší svoji stomatologickou pohotovostní ambulanci.

2003 - vybudování nového objektu ZZS v Havlíčkově Brodě v ceně 22 mil.Kč včetně nového okresního operačního střediska ZZS (3,5 mil.Kč).Dispečink řídí veškerou zdravotnickou dopravu v okrese. V Havlíčkově Brodě začíná provoz posádky RV v nepřetržitém provozu (především z důvodu odmítnutí výjezdů lékaři LSPP s posádkami RZP v Ledči a v Chotěboři).

2004 - rekonstrukce prostor RZP v Ledči nad Sázavou (0,5 mil Kč).

1.1.2005 - ZZS p.o. v Havlíčkově Brodě se stává součástí Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

16.6.2014 – zahájení provozu výjezdové základny v Habrech.

    ...výjezdová základna Havlíčkův Brod
 
  výjezdová základna Chotěboř...             
    ...výjezdová základna Ledeč nad Sázavou
 
  výjezdová základna Přibyslav...             
 
    ...výjezdová základna Habry


[Tisknout kapitolu Oblast Havlíčkův Brod]  
counter