Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
Archiv aktualit:  2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011  

rok 2018


O záchranářskou kuželku
Dne 29.11.2018 proběhl již 8.ročník turnaje v bowlingu "O záchranářskou kuželku". Letošní ročník proběhl netradičně v prostorách herny „Bowling Sauna“ ve Žďáru nad Sázavou. Účastníky byli zaměstnanci ZZS KV, HZS Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a UP Nemocnice Nové Město na Moravě. Celkem hrálo skvělých 17 hráčů. Atmosféra byla jako vždy přátelská a padaly vysoké náhozy. Oceněni byli všichni aktivní účastníci turnaje.


XIV. ročník odborné konference Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 15.11.-16.11.2018 proběhl již XIV. ročník odborné konference Pelhřimovský podvečer. Slavnostního zahájení této konference se ujali pan Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, pan Ladislav Med, starosta města Pelhřimov a představitelé vedení ZZS KV. Zdravici také přednesl zástupce Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Konference se konala pod odbornou záštitou ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a to za vlastní účasti její předsedkyně paní MUDr. Jany Šeblové, Ph.D. Letošní ročník poctilo svou návštěvou cca 200 účastníků, jak z řad lékařů a zdravotnických záchranářů, tak studentů oboru zdravotnický záchranář. Součástí byl i videopřenos konference. Nově byla do konference zařazena soutěž záchranářských skupin, složených z řad profesionálních záchranářů anebo studentů oboru zdravotnický záchranář. Dle ohlasu účastníků se konference vydařila a již nyní se všichni těšíme na další jubilejní XV. ročník.

2.11.2018
Studie „Fibrinogen“
V letošním roce byla na ZZS KV zahájena studie, za spolupráce Traumacenter FN Brno Bohunice a UVN Praha Střešovice, která má zjistit, zda časné podání fibrinogenu u pacientů s haemorhagickým šokem bude mít vliv na jejich mortalitu. Studie probíhá prostřednictvím skupiny letecké záchranné služby, která má k dispozici dávku fibrinogenu, kterou podle předem stanovených kritérií aplikuje traumatizovanému pacientovi, již v rámci přednemocniční neodkladné péče. V průběhu následné nemocniční neodkladné péče je vyhodnocen účinek takto podaného koagulačního faktoru. Cílem studie je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda časně podaný fibrinogen bude mít vliv na snížení úmrtnosti polytraumatizovaných pacientů.


Cena Asociace Zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 23.10.-25.10.2018 se v Ostravě konal jubilejní 25. ročník Dostálových dní. Letos se na kongresu hodně bilancovalo, protože uplynulo 30 let od založení Odborné společnosti Urgentní medicíny, 20 let od vzniku nástavbového oboru Urgentní medicína a 20 let od vzniku časopisu Urgentní medicína. Urgentní medicína dnes existuje jako jeden ze základních oborů a v rámci Společnosti urgentní medicíny dnes fungují tyto pracovní skupiny: skupina pro Medicínu katastrof, skupina pro LZS, skupina pro Operační řízení, skupina Mladých lékařů, skupina NLZP a skupina pro Urgentní sonografii. V rámci kongresu byly opět uděleny ceny Asociace ZZS ČR. V letošním roce byl ZZS KV nominován na tuto cenu prim. MUDr. Tomáš Vaňatka. Cenu převzal za vzdělávací činnost v oblasti přednemocničních porodů, za činnost výzkumnou v oblasti traumat a za činnost při organizování vzdělávací akce Pelhřimovský podvečer. V rámci kongresu bylo také pokřtěno druhé vydání knihy Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, kde je MUDr. Tomáš Vaňatka jedním ze spoluautorů. Jmenovaný také aktivně vystoupil v odborné části kongresu s prací, která ukazovala vliv umělé plicní ventilace na vzniku hypotermie u traumatizovaných pacientů.

Kouty 2018
Dne 8.10.2018 se uskutečnil již pátý ročník metodického cvičení zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Organizaci letošního ročníku zajistilo oblastní středisko ZZS KV Havlíčkův Brod. Organizátoři pro metodické cvičení vybrali jedno z krásných lokalit v okolí Lipnice nad Sázavou. Zázemí pro všechny účastníky metodického cvičení bylo připraveno v Hotelu Luna v nedalekých Koutech. Soutěžního klání se opět zúčastnilo pět výjezdových skupin, složených ze tří nelékařských zdravotnických pracovníků. Jejich poctivou přípravu na soutěž prověřilo pět náročných úkolů. Zahrádka – sražené dítě traktorem, Melechov – rozšířená sebevražda, Stvořidla – anafylaktická reakce, Lom – náhlá srdeční zástava, Hrad – pád z výšky. Celý náročný den byl zakončen nácvikem likvidace mimořádné události v jedné z výrobních hal v Ledči nad Sázavou.

Vítězství v podobě poháru si tentokrát odnesl tým z oblastního střediska Havlíčkův Brod. Blahopřejeme.

Metodické cvičení se velmi vydařilo a poděkování si zcela jistě zaslouží celý přípravný tým, figuranti, rozhodčí a také soutěžící.

Kvarteto 2018
Dne 4.10.2018 se zástupci krizového štábu ZZS KV p.o. zúčastnili cvičení Kvarteto 2018. Šlo o společné cvičení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního úřadu radiační ochrany, Krizových štábů kraje Jihočeského, Jihomoravského a Kraje Vysočina, které mělo prověřit schopnost jednotlivých subjektů reagovat na radiační havárii v Elektrárně Dukovany. V rámci cvičení byly řešeny situace, které složky IZS řeší standardně (dopravní nehoda, transport pacienta, evakuace dětského tábora), nicméně tentokrát musel být postup modifikován s ohledem na aktivaci Vnějšího havarijního plánu elektrárny. Všechny zadané úlohy se podařilo vyřešit za dodržení všech bezpečnostních doporučení a bez ohrožení zasahujících členů IZS.

 

Den záchranářů
Ve Velkém Meziříčí proběhl dne 13.9.2018 Den záchranářů. Úvodní slovo měl starosta města pan Josef Komínek. V dopoledním programu se představily jednotlivé složky IZS. ZZS Kraje Vysočina ve spolupráci s HZS předvedla zásah u hořícího automobilu s ošetřením tří popálených pacientů. Příslušníci HZS navázali ukázkou hašení požáru a PČR představila psovody. V rámci programu byla předvedena zásahová technika a byla možnost nácviku poskytování první pomoci. Akce se vydařila také díky pěknému počasí.
 

Cvičení složek IZS: záchrana pohřešovaných osob
Dne 13.9.2018 proběhlo cvičení složek IZS podle typové činnosti "Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu" v lokalitě Bohdalovské rybníky v okrese Žďár nad Sázavou. Za ZZS KV p.o. se účastnila cvičení výjezdová skupina RLP z oblasti Nové Město na Moravě.


Turnaje složek IZS
Dne 7.9.2018 se ve Sportovním areálu Mostiště uskutečnil již tradiční turnaj složek IZS v odbíjené a malé kopané. Letos byla pořadatelem ZZS. Družstva PČR a HZS byla tvořena členy sboru z Velkého Meziříčí, ZZS postavila družstva ze zástupců z celé oblasti Novoměstsko. V průběhu zápasů, bylo k vidění mnoho skvělých akcí. Vše probíhalo v duchu fair play. Na závěr turnaje byl dán prostor i na posezení s lehkým občerstvením. ZZS v obou disciplínách obsadila krásné druhé místo. Výsledek však u těchto turnajů nebývá důležitý. Podstatné je samo setkání, které utužuje dobré vztahy mezi jednotlivými složkami IZS a to se pak projeví i na kvalitní spolupráci u zásahů v běžném pracovním nasazení!


ZZS Kraje Vysočina zabodovala na Rejvízu
Ve dnech 24.-27.5.2018 se v Koutech nad Desnou konal již 22. ročník mezinárodní soutěže záchranářských týmů pod názvem Rallye Rejvíz 2018. Za naši záchrannou službu se zúčastnily 2 výjezdové skupiny: lékařská z Havlíčkova Brodu ve složení MUDr. Jan Gretz, Tomáš Hájek, DiS. a Jan Rákosník a nelékařská z Nového Města na Moravě ve složení PhDr. Denisa Švábová, DiS., Bc. Alena Veselá a Libor Plocek, jako dispečerka operačního střediska pracovala Jarmila Hurtová.

Během soutěže týmy plnily psychicky i fyzicky náročné úkoly v denní i noční etapě. Úkoly vycházely z reálných zkušeností organizátorů a 3 úkoly byly spojené se soutěží prvosledových hlídek Policie ČR. Obě naše posádky obsadily čelní místa ve výsledkové tabulce a prokázali tak vysokou erudovanost a profesionalitu v mezinárodní konkurenci z mnoha zemí světa ze 3 kontinentů.

P155
(8.-10.6.2018)
Tentokrát Liberecká „drsný sever“.

Cvičení pod názvem P155 Liberecká se účastnila tříčlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci z Pelhřimovské oblasti ve složení Bareš, DiS., Krejčí, DiS., Pařízek. Lektorem posádky byl MUDr. Pačiska, vedoucí lékař výcvikové a vzdělávacího střediska organizace.

Veškeré úkoly se plnily ve dvojčlenné posádce a třetí byl vždy tichý pozorovatel, který byl po ukončení úkolu velmi důležitým článkem pro zhodnocení postupů. Úkoly byly velmi zajímavé, někdy fyzicky namáhavé, ale to dělalo metodické cvičení tím pravým, kdy se záchranář na prahu vyčerpání, hladu a žízně musí vždy ve zlomku vteřiny správně rozhodnout.

Po příjezdu a zahájení startovala noční etapa o třinácti úkolech, konec v ranních hodinách, krátký spánek, a jelikož se jednalo o metodické cvičení s AČR tak vše v polních podmínkách, spaní ve stanech na lehátku a ranní vojenské probuzení, rychlá snídaně a nastupovalo se na denní etapu, která čítala dalších sedm úkolů.

Jedním z úkolů byla i mimořádná událost, pád lanovky na Ještěd, kde probíhala spolupráce s ostatními posádkami z celé České republiky, Slovenska a Polska. Při závěrečném hodnocení byla „Vysočina“ několikrát velmi kladně ohodnocena.

Amok 2018
Dne 4.6.2018 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo oblastní cvičení složek IZS Amok 2018. Důraz byl zaměřen na bezpečný přesun celého týmu na místo zásahu, třídění metodou START, provedení život zachraňujících úkonů u zraněných a jejich transport do bezpečné zóny. Výhodou letošního cvičení bylo, že se nasazení týmů na místě události opakovalo, což vedlo k zlepšení a zefektivnění činnosti všech nasazených týmů.


Dětský den
Milé děti, vážení rodiče, oznamujeme, že se v letošním roce v sídle ZZS KV v Jihlavě nekoná tradiční Dětský den. Děkujeme za pochopení.


Horizont 2018
Dne 22.5.2018 se v Kamenici nad Lipou uskutečnilo celokrajské cvičení složek IZS Horizont 2018. Námětem cvičení byla hromadná dopravní nehoda několika osobních vozů a dodávky s celkem 19 zraněnými osobami. Cílem cvičení pro ZZS KV bylo ověřit aktivaci Traumaplánu, činnost ZOS v případě mimořádné události, nasazení 11 výjezdových skupin, třídění, terapie a transport poraněných do Nemocnice Pelhřimov a vzájemnou součinnost všech složek jak na místě události, tak i v nemocnici.

konference Kazuistiky v PNP IV.
Dne 25.4.2018 se uskutečnilo setkání zdravotníků na konferenci Kazuistiky v PNP IV., pořádané ZZS Kraje Vysočina (oblast Nové Město na Moravě) a NSZ Mostiště. Konference jako již tradičně byla pod záštitou Města Velké Meziříčí. V úvodu promluvil starosta města pan Josef Komínek a následně zástupci ZZS Kraje Vysočina – Náměstek LPP MUDr. Petr Novotný, Mgr. Michaela Kubišová, vrchní sestra oblasti, MUDr. Milan Korsa, primář oblasti, NSZ Mostiště – Drahoslava Smejkalová, hlavní sestra nemocnice. V průběhu konference bylo prezentováno 13 zajímavých kazuistik, které vyslechlo cca 140 posluchačů. Jedna z prezentací byla věnována záchraně života za pomoci přístroje LUCAS, na jehož pořízení se nemalou částkou podílelo i Město Velké Meziříčí. Věříme, že i následující ročník se setká s tak bohatou účastí.
                                             Za ZZS MUDr. Milan Korsa a Mgr. Michaela Kubišová.

21.5.2018
Z Fondu zábrany škod bylo v roce 2017 zakoupeno 27 vozidlových a 10 ručních radiostanic systému Tetrapol – Pegas. Radiostanice jsou třetí generace a nahradí ve vozidlech stanice starší verze, která již nemá zajištěnu servisní podporu. Ruční radiostanice jsou určeny pro komunikaci výjezdových skupin mimo vozidla, zejména v terénu a při zásazích v místě hromadného neštěstí. Radiový systém Pegas je určen pro vysoce dostupnou a nezávislou komunikaci složek IZS.

Radiostanice dodala firma Pramacom Praque spol. s r.o. za celkovou pořizovací cenu 1.909 tis. Kč. Z Fondu zábrany škod bylo proplaceno 1.801 tis. Kč.


Ebola 2018
Dne 10.5.2018 proběhlo v prostorách Nemocnice Třebíč taktické cvičení „Ebola 2018“, do kterého byly zapojeny jak všechny složky IZS, tak pracovníci Nemocnice Třebíč a orgán ochrany veřejného zdraví. Cílem bylo prověřit postup a taktiku zúčastněných složek a dále pak ověření postupu dekontaminace zasahujících osob a transportního izolačního prostředku. Námětem cvičení byl prvozáchyt pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nemoc (ebola) ve zdravotnickém zařízení. Na základě tohoto zjištění aktivoval orgán ochrany veřejného zdraví celý aparát potřebný k zajištění takovéhoto pacienta. BHT ZZS KV měl za úkol zajistit pacienta v ordinaci a jeho následný transport skrze dekontaminační stanoviště do cílového zdravotnického zařízení. Velkou měrou přispěly k bezproblémovému chodu celé akce pravidelné nácviky jak v rámci BHT ZZS KV, tak společné s ostatními složkami.

Rozkoš Rescue 2018
Ve dnech 4.-6.5.2018 se naše jihlavská soutěžní výjezdová skupina ve složení Lucie Dolejší, DiS., Drahomír Taclík, DiS. a Zdeněk Moravec, DiS. zúčastnila soutěže zdravotnických záchranářů s názvem „Rozkoš Rescue 2018“, která se konala v okolí vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Soutěž se skládala z 20 náročných soutěžních úkolů, které vycházely z každodenní praxe a předlohou jim byly reálné výjezdy. Během cvičení se soutěžící dostali na bojiště, kde ošetřovali raněné téměř pod přímou palbou nepřítele (ve spolupráci s Armádou ČR), zachraňovali tonoucího z vodní nádrže Rozkoš (ve spolupráci s Vodní záchrannou službou), resuscitovali děti i dospělé, zachraňovali pacienty po dopravních nehodách a řešili i jednu rozsáhlou mimořádnou událost s hromadným postižením zdraví. Naše výjezdová skupina obsadila velmi pěkné 12. místo z 37 hodnocených profi týmů.

Brněnské dny urgentní medicíny
Ve dnech 18.-20.4.2018 se uskutečnily 17. Brněnské dny urgentní medicíny. ZZS KV p.o. měla zastoupení na všech workshopech, které se věnovaly operačnímu řízení, letecké záchranné službě, vzdělávání, SPIS a problematice tiskových mluvčích. V odborném programu nás aktivně prezentovala MUDr. Násirová, která představila Zajímavé kazuistiky z urgentního příjmu a MUDr. Vaňatka, který prezentoval další data z aplikace Traumaprotokol a představil připravenou studii, která bude sledovat vliv podaného fibrinogenu u polytraumatizovaných pacientů již v rámci přednemocniční neodkladné péče. Jednotlivé odborné bloky letošního ročníku se zaměřily na problematiku využití AED a first responderů, využití ultrazvuku v PNP, řešení život ohrožujícího krvácení, kraniocerebrálnímu traumatu, náhlým příhodám břišním, a sytému řízení kompetencí zdravotnických pracovníků. Získané poznatky pomohou zlepšit jak systém řízení naší organizace, tak zlepšit kvalitu poskytované PNP.


11. pracovní konference SPIS, IDENTITA INTERVENTA, 8-10.4.2018
Druhou dubnovou neděli se na Vysočinu, do Dubovic na Váňův statek, sjeli interventi z celé České republiky. Šlo o 11. pracovní konferenci SPIS určenou výhradně interventům. Organizátorem této akce byla tentokrát Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Hlavním organizátorem byla Mgr. Hana Dlouhá. Konference se zúčastnilo 86 zdravotnických interventů a 8 psychologů. Již od neděle byly pro účastníky k dispozici odborně vedené workshopy. Stěžejním tématem, které se vinulo celou konferencí, bylo téma „IDENTITA INTERVENTA“. Velká pozornost byla věnována ošetření samotných interventů formou intervizí a supervizí. O individuální intervize, které pro kolegy zdravotnické interventy nabízeli odborníci na duševní zdraví, byl velký zájem a ne na všechny se dostalo. Účastníci projevili velkou spokojenost s prostředím a organizačním zajištěním konference. Ocenili také bohatý program konference, velkou nabídku diskutovaných témat a workshopů. Velmi oceněn byl přínos intervizí a usilovná práce všech odborníků na duševní zdraví a garantů SPIS. Poděkování patří také sponzorům konference, díky kterým mohla konference proběhnout. Děkujeme.


Cvičení složek IZS – COOPER 2018
Dne 19.3.2018 proběhlo taktické cvičení složek IZS – COOPER 2018 v Bystřici nad Pernštejnem. Námětem cvičení byl požár výrobní haly firmy COOPER. Cílem cvičení bylo ověřit přístupové cesty do průmyslové zóny, vzájemnou komunikaci složek IZS a evakuační a protipožární plány firmy. Za ZZS KV byly nasazeny 2 výjezdové skupiny, RV a RZP. Cíle cvičení byly splněny, včetně velmi dobré komunikace s managementem firmy a jejími zaměstnanci, kteří zároveň plnili úlohu figurantů. Členové výjezdových skupin si mohli procvičit použití doplňkových OOPP (jednorázové ochranné obleky s kapucí, návleky na boty, obličejové polomasky s filtry FFP3, uzavřené brýle a připevnění ochranných rukavic k jednorázovým oblekům) a poskytování přednemocniční neodkladné péče v těchto ochranných pomůckách.


22.1.2018 - tisková zpráva
Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného na horách

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděla ZZS v ČR k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den. Volání přes tuto aplikaci může významně zkrátit dojezdové časy záchranářů.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby – Záchranka – se nyní stává i oficiální aplikací Horské služby České republiky. Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na ZZS příslušného kraje, tak všem členům HS v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo.

Se spojením aplikací ale zároveň nedošlo ke ztrátě možnosti kontaktovat pouze HS, jak byli uživatelé zvyklí právě z aplikace Horská služba. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS. Tuto funkcionalitu mohou lidé v nouzi použít např. v případě, že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby včetně dalších pokynů a rad.

V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operátorem linky 155 mohou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům, v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“ a budou komunikovat se záchranáři pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. Potřebu přidat adresu trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace Záchranka iniciovali sami záchranáři – často se totiž setkávali s tím, že pokud pacienti využili aplikaci Záchranka v budově, GPS nedokázala s přesností na metry určit, kde se raněný nachází.
rok 2017


XIII. Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 9.-10.11.2017 se konala již po třinácté konference Pelhřimovský podvečer, která se věnuje především vzdělávání nelékařských pracovníků v oboru urgentní medicína. V pelhřimovském kulturním domě Máj se opět sešla záchranářská veřejnost nejen z Čech a Moravy, ale jako tradičně i ze sousedního Slovenska (přes 150 účastníků).
Konference se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka a za podpory Města Pelhřimov. Odbornou garanci zaštítila sekce NLZP při UMMK a vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV. Zahájení konference se ujal starosta Pelhřimova, pan Ing. František Kučera s ředitelkou ZZS KV Ing. Vladislavou Filovou a odborná témata otevřel lékařský náměstek ZZS KV MUDr. Petr Novotný.
Program konference byl velmi pestrý a z odborného hlediska na vysoké úrovni. Záchranáři i lékaři během dvou dnů vyslechli více než 30 přednášek. Hlavním tématem konference byli dětští pacienti, domácí porody, traumata a záchranářské soutěže. Novinkou byly interaktivní přednášky, kde se podařilo do odborné problematiky vtáhnout nejen publikum v sále, ale i účastníky připojené on line ke konferenci.

Bowlingový turnaj
Dne 24.11.2017 se konal na ENPECE v Novém Městě na Moravě již 7. ročník bowlingového turnaje „O ZÁCHRANÁŘSKOU KUŽELKU“. Zúčastnilo se 16 hráčů, kteří jsou zaměstnanci ZZS KV, HZS a Urgentního příjmu Nemocnice Nové Město na Moravě. Všichni hráči prošli základním kolem, semifinálem a teprve finále rozhodlo o celkovém pořadí (viz. tabulka). Celý den probíhal v přátelské atmosféře a v duchu fair play. Děkujeme tímto našemu kolegovi Jirkovi Balabánovi za organizaci turnaje.

výsledková tabulka


Turnaj IZS – Velké Meziříčí
Dne 22.11.2017 se uskutečnil turnaj (odbíjená, kopaná) složek IZS, spolupracujících v oblasti Velkého Meziříčí. Letošní organizaci turnaje měli na starosti kolegové z HZS. Utkání se konalo v tělocvičně místní střední školy – „Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel“ – a již od počátku byla znát příjemná, pohodová nálada.

Turnaj v odbíjené vyhrálo tradičně družstvo ZZS KV ve složení: Alena Valíková, Veronika Kupská, Arnošt Rousek, Jindra Hubl, Pavel Trojan a Libor Plocek. V kopané jsme již tak úspěšní nebyli, ale i třetí místo je hezké. Zasloužili se o něj: Arnošt Rousek, Libor Plocek, Jindra Hubl , Pavel Trojan, Martin Odehnal a Zdeněk Mucha. Všem hráčům – reprezentantům ZZS KV – děkujeme a blahopřejeme za pěkná umístění.

29.11.2017
Kurzy bezpečné jízdy
ZZS KV od roku 2011 pořádá kurzy bezpečné jízdy pro záchranáře a řidiče na polygonu v Jihlavě.

Tento kurz absolvovalo již 188 zaměstnanců.

Citace hodnocení jednoho z účastníků:

„Měl jsem tak možnost vyzkoušet si jízdu sanitním vozem v nestandardních situacích, se kterými se mohu setkat v rámci jednotlivých výjezdů. V teoretické části instruktáže nám bylo vysvětleno řízení vozidla z pohledu fyziky, jako např. jaké síly působí na vozidlo nebo na samotné kolo při akceleraci, brzdění, zatáčení, jak se mění brzdná dráha vozidla v závislosti na rychlosti apod. Po přednášce jsme se přesunuli k praktickému nácviku jízdy. S pomocí instruktora jsme se učili zvládat smyk nebo co nejbezpečnější úhybný manévr. Jsem rád, že jsem se mohl tohoto kurzu zúčastnit.“

Exkurze dětí z MŠ
Dne 20.11.2017 v 8 hodin proběhla na výjezdové základně v Přibyslavi exkurze dětí z mateřské školy v Nových Dvorech. Záchranáři odpovídali na otázky dětí a ukázka sanitního vozu proběhla také ve velmi zvídavé atmosféře.

Opakovací výcvik HEC
Provozovatel LZS na Vysočině, společnost Helikopter Air Transport, 2x ročně organizuje opakovací výcvik posádek letecké záchranné služby a místních složek IZS, především lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru při speciálních činnostech (HEC). Výcvik se uskutečnil 20.10.2017 ve skiareálu Šacberk ve Zborné u Jihlavy.

10. pracovní konference SPIS
Ve dnech 15.- 17.10.2017 se tým peerů a interventů SPIS ZZS KV účastnil pracovní konference v Malenovicích, kterou připravil organizační tým SPIS z Moravskoslezského kraje. Hlavním tématem letošního pracovního setkání byla sebepéče formou supervize a intervize v týmech SPIS jednotlivých krajů. V rámci bohatého programu si náš tým vyzkoušel Bálintovskou skupinu, jednotlivci pak individuální supervizi. Velmi zajímavé a poučné bylo předání zkušeností účastníků konference formou kazuistik a řešení krizových situací v týmu. Bohatý výběr workshopů poskytl prostor pro připomenutí si hranic a rozdílů v peer a intervenční péči. Pozornost byla věnována také poskytnutí podpory v obou rovinách, kdy je tragickou událostí zasažen jak tým zdravotníků, tak i blízkých rodinných příslušníků a okolí pacienta.
Evropský den záchrany života
Dne 16.10.2017 proběhla na Karlově náměstí v Třebíči každoroční akce nazvaná Evropský den záchrany života. Akce pořádaná ZZS KV p.o., oblastním střediskem Třebíč, ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK, Městskou policií a společností ČEZ je zaměřená na laickou veřejnost.

Návštěvníci si zde osvojují principy poskytování první pomoci pod vedením záchranářů, mají možnost si vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na trenažérech. A kromě toho mohli sledovat ukázky postupu výjezdových skupin ZZS KV při náhlé zástavě oběhu u pacienta.

Dostálovy dny
Ve dnech 10.-12.10.2017 se v Ostravě konal již 24. Ročník Dostálových dnů, jedna z prestižních konferenci zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů. Nosnými tématy tohoto ročníku byly: Komplikace plánovaných domácích porodů, reforma psychiatrické péče v ČR, zajištění polytramatizovaného pacienta, agitovaný a intoxikovaný pacient a etická dilemata urgentní medicíny. Aktivní účast ZZS KV zajistil primář Vaňatka se svou prezentací „Traumatem indukovaná koagulopatie – marker kvality péče??“ Cenu Asociace ZZS převzal z rukou prezidenta AZZS MUDr. M. Slabého vrchní sestra Zdravotnického operačního střediska ZZS KV, p.o. Pavel Sedlák.

medailonek Pavla Sedláka


Milovy 2017
Ve dnech 20.-21.9.2017 proběhlo v rekreační oblasti Milovy „Metodické cvičení zdravotnických záchranářů Milovy 2017“. Úvod patřil projevům vedení organizace a hostů (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina, Mgr. Marta Machátová hlavní sestra ZZS, MUDr. Petr Novotný náměstek pro LPP ZZS, Jan Slámečka starosta SDH Kraje Vysočina), slibu záchranářů a rozhodčích. Utkaly se zde tříčlenné týmy záchranářů ZZS Kraje Vysočina. Kvality výjezdových skupin prověřilo pět úkolů – Hadice – dítě poraněné hadem, Nautilus – tonoucí rybář, Skála – zranění horolezci, Cyklista – poraněný cyklista a Chalupa – rodina intoxikovaná CO. Cílem cvičení byla simulace reálných událostí s vloženými záludnostmi, které měly zasahující objevit. Všechny výjezdové skupiny si s nástrahami poradily se ctí. Závěrečným bodem cvičení byl výbuch kotle ve škole. Zde byla jednotlivým týmům náhodně přidělena pozice při likvidaci „Mimořádné události“. Do cvičení se zapojily i další složky IZS (PČR, HZS). Doprovodným programem pak byla prezentace techniky ZZS KV i nácvik KPR na resuscitačních modelech.

Vítězství si odnesla výjezdová skupina reprezentující Novoměstskou oblast ve složení PhDr. Denisa Švábová DiS., Bc. Alena Veselá a Libor Plocek. Odměnou jim byl pohár věnovaný ředitelkou ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladislavou Filovou.

Velké poděkování patří také Terénní záchranné službě Milovy pod vedením Ing. Michala Pechy, která zajistila figuranty, místa zásahů, důstojné a velmi příjemné zázemí pro všechny zúčastněné, především pak pro soutěžící.

Tímto také děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu celého cvičení podíleli.

MUDr. Milan Korsa, Mgr. Michaela Kubišová, MUDr. Michal Pačiska

Jihlavský den zdraví
Dne 19.9.2017 Magistrát města Jihlavy pořádal v rámci Evropského týdne mobility Jihlavský den zdraví. Kromě ostatních organizací působících v oblasti zdravotnictví se tohoto dne zúčastnila i naše organizace. Na Masarykově náměstí byly k dispozici k vidění dvě 2 sanitní vozidla – v systému RV, stan pro hromadné neštěstí, ukázka automatického externího defibrilátoru, atd. Návštěvníci stanu si mohli vyzkoušet správný nácvik KPR u dětí i dospělých, k dispozici k tomu měli příslušné modely. Na zajištění tohoto dne se podílelo 16 zdravotnických záchranářů ze všech oblastních středisek.

Den záchranářů
Dne 14.9.2017 se uskutečnil ve Velkém Meziříčí „Den záchranářů“ – prezentace složek IZS pro veřejnost. Zahájení se ujal vedoucí správního odboru Ing., Bc. Josef Švec. Následovala prezentace ZZS Kraje Vysočina – zásah u dopravní nehody osobního automobilu a cyklisty. Mimo ošetření zraněného dítěte a řidičky byla k vidění i spolupráce jednotlivých složek IZS. Svou práci postupně předvedl HZS (ukázky hašení požáru) a PČR (práce psovodů). K vidění byla i technika ZZS, HZS a PČR.

Ve dnech 15.-16.6.2017 se Biohazard tým Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina zúčastnil dvoudenního odborného semináře ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami. Členové Biohazard týmu měli možnost seznámit se s organizační strukturou ústavu, náplní práce jednotlivých jeho částí, úkoly, které ústav v rámci CBRN ochrany řeší. Zvýšená pozornost byla věnovaná novému "atomovému" zákonu, problematice radonu a historii i současností využití jádra v České republice. Probrány byly možnosti individuální ochrany osob a možnosti dekontaminace osob i techniky. Účastníci semináře byli seznámeni se zařízeními na kontrolu účinnosti dekontaminace. Tímto seminářem byla navázána spolupráce mezi ZZS KV a SUJBCHO v problematice CBRN rizik.

Rallye Rejvíz 2017
Ve dnech 24.–28.5.2017 se v Koutech nad Desnou uskutečnil 21. ročník mezinárodní soutěže záchranných služeb „Rallye Rejvíz 2017“. Soutěže se zúčastnily také dvě posádky z Vysočiny. RZP ve složení Bc. David Faltus, DiS., Jan Ježek, DiS., Bc. Petra Krbová a Bc. Josef Králíček a RLP zastoupená MUDr. Michalem Pačiskou, Česlavem Brabcem, DiS. a Václavem Jordánem. V silné konkurenci obsadily naše posádky 12., resp. 14. místo.
Samotná soutěž, o jejíž prestiži svědčí i přítomnost posádek z celého světa (USA, Kanada, Nizozemí, Japonsko, Polsko, Slovinsko a další), byla rozdělena na denní a noční etapy, ve kterých byly posádky vystaveny 11 složitým až záludným úkolům z oblasti přednemocniční a letos nově i nemocniční péče, kde bylo nutné pracovat v režimu urgentního příjmu v nemocnici. Posádky řešily mimo jiné akutní infarkt myokardu, předávkování drogou, akutní meningitidu, dopravní nehodu, inhalační trauma a další zajímavé úkoly včetně hromadného neštěstí při nehodě traktoru s větším počtem osob na vlečce. Nechybělo ani tradiční měření sil dispečerů operačních středisek při úkolech soutěže „Zlaté sluchátko“, soutěž mediků „MUC. RR“ a soutěž „Helpíkův pohár“ pro děti pátých tříd ZŠ. Poprvé se soutěže zúčastnily i prvosledové hlídky PČR.
Nesporným přínosem bylo prověření znalostí a zkušeností při řešení zajímavě nasimulovaných situací, srovnání vybavení a postupů s ostatními týmy a samotný zážitek atmosféry prestižní mezinárodní soutěže. Potvrdilo se, že medicína je oborem kosmopolitním a naše úroveň snese srovnání na národní i mezinárodní úrovni.
15.5.2017 - tisková zpráva
Den linky 155
V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo záchranné služby. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek i záchranářů v terénu bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují, a záchranáři. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby.

Tísňová linka 155 je určena především pro volající, oznamující náhlé závažné zhoršení zdravotního stavu, závažný úraz nebo jinou kritickou zdravotní příhodu. Nebojte se však vytočit linku 155 vždy, když si závažností stavu nejste jistí a nebo nevíte, zda volající pomoc potřebuje. Kontaktujte zdravotníky - specialisty na lince 155, kteří Vám pomohou najít nejvhodnější řešení. Od toho tu jsou.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace oslaví tento Den linky 155 v rámci Dětského dne, který se bude konat 27.5.2017 od 8 do 12 hod. na Vrchlického 61 v Jihlavě. Jste všichni srdečně zváni.

Videospot

Další sportovní úspěch
Ve dnech 6.-7.5.2017 se konal v Praze závod Volkswagen Maraton. V Běhu záchranných a bezpečnostních složek v kategorii M55 zvítězil MUDr. Pavel Bělehrádek a zároveň byl na 16. místě bez věkového omezení. Dosáhl času 3:30:30 (oficiální, čipový byl dokonce 3:28:33).

Dne 2.5.2017 se ZOS ZZS KV podílel spolu s ostatními složkami IZS a 22. Základnou vrtulníkového letectva na metodickém nácviku činnosti po vyhlášení signálu „letecká nehoda“. Byl prověřen plán reakce 22.ZVrL na mimořádnou událost v leteckém provozu a směrnice pro činnost Pozemní pátrací a záchranné jednotky AČR.


Brněnské dny urgentní medicíny
Ve dnech 26.4.-28.4.2017 se konaly v Mikulově „16. Brněnské dny urgentní medicíny“. ZZS KV měla zastoupení ve všech pracovních skupinách a aktivní účast na kongresu naší organizaci zajistili MUDr. Vaňatka a MUDr. Hrbek. MUDr. Vaňatka představil prezentaci na téma Spolupráce záchranné služby s traumacentrem – marker kvality péče, kde opět využil unikátní data shromažďovaná díky aplikaci Traumaprotokol ZZS KV a Urgentního příjmu FN Brno. MUDr. Hrbek zaujal svým příspěvkem „Polytrauma bez traumacentra – kazuistika dopravní nehody na D1“ tak, že byl požádán organizátory V. národního kongresu „Dopravní úrazy Brno 2017“, aby tuto kazuistiku představil i na této celonárodní akci.


Kazuistiky v přednemocniční péči
Ve středu 26.4.2017 se uskutečnila ve Velkém Meziříčí v sále HZS již pátá konference Kazuistiky v přednemocniční péči pořádaná ZZS Kraje Vysočina (oblast Nové Město na Moravě) a Nemocnicí sv. Zdislavy Mostiště, za podpory Města Velké Meziříčí.

Úvodního slova se ujal starosta města Ing. Radovan Necid, který si každý rok ve svém nabytém programu najde čas, aby se osobně účastnil. Následně pozdravili účastníky další hosté (zástupci pořádajících organizací – MUDr. Petr Novotný, Drahoslava Smejkalová, Bc. Jindřiška Šanderová, Mgr. Michaela Kubišová, MUDr. Milan Korsa) a také velitel stanice HZS npor. Bc. Jiří Doležal.

Odborný program věnovaný práci ZZS a NSZ Mostiště doplnilo vystoupení primáře Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě MUDr. Martina Chalupského. Jako raritní by šla označit i účast „laiků“. Přítomen byl pacient z jedné z kazuistik a svěřoval se svými pocity ze zásahu ZZS. Heslo Pomáhat a chránit zcela naplnil příslušník PČR por. Bc. Marek Jambor, který s dalšími svědky události zahájil úkony neodkladné první pomoci u muže se ztrátou vědomí a setrval na místě do příjezdu ZZS a tím přispěl k záchraně života. Bylo jistě pro všechny zajímavé vyslechnout pocity člověka, který se setká s realitou života běžnou pro zdravotníky. Svou činnost prezentovala také Oblastní Charita Žďár nad Sázavou (vrchní sestra Barbora Hadrous).

V letošním roce byla účast posluchačů opět vyšší (130 registrovaných) a tak, jako v minulosti, i letos kapacita sálu nedosahovala počtu zájemců.

Podíl na zajímavosti, pestrosti a zabezpečení průběhu setkání měly také firmy Bayer HealthCare (zastoupená Radkou Feldmanovou), Apotex spol. s r.o. (Vlasta Surovcová), Ecolab Hygiene s.r.o. (Renata Benešová) a Pro-Charitu, s.r.o. (Romana Dostálová).

Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům, všem přednášejícím a všem, kteří se starali o technické zázemí, o občerstvení, a vůbec o celý průběh konference.

Za pořadatele Mgr. Michaela Kubišová, Drahoslava Smejkalová, MUDr. Milan Korsa.

Hokejový turnaj zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 21.4. – 23.4.2017 se konal v Příbrami 9.ročník celorepublikového turnaje záchranných služeb ČR v ledním hokeji. Zúčastnilo se celkem 14 týmů. Třináct z České Republiky a jeden ze Slovenska (tým z Bratislavy). Tým z Vysočiny byl složený z kmenových zaměstnanců ZZS z Havlíčkova Brodu, Třebíče, Jihlavy a Pelhřimova. Naši hokejisté vyhráli a obsadili krásné 1. místo. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší organizace.
Horní řada: Mirek Bláha, Jirka Horák, Zdeněk Štrubl, Karel Březka, Pavel Sochor, Michal Šimr, Pavel Burda,
                  Martin Kamp, Stanislav Pešl, Patrik Diviš, Miloš Adamec.
Dolní řada: Josef Borovský, Pavel Zdražil, Tomáš Hamerič, Karel Špendlíček.


Kurz Urgentní medicíny pro mediky
Ve dnech 8.4.-9.4.2017 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity konal již 7. ročník kurzu Urgentní medicíny pro mediky. Odborně se na této akci opět již tradičně podílela ZZS KV. Přednášku o činnosti Letecké záchranné služby odpřednášel MUDr. T. Vaňatka, o postupech zdravotnické záchranné služby při hromadném neštěstí referoval MUDr. P.Novotný.


Taktické cvičení Amok 2017
Dne 30.3.2017 proběhlo v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč taktické cvičení složek IZS Amok 2017. Za ZZS KV se cvičení zúčastnilo 10 výjezdových skupin, skupina techniků se stanem pro hromadné neštěstí, skupina interventů pro poskytování první psychické pomoci a posílena byla směna operátorek na ZOS. Cvičení umožnilo všem složkám IZS prověřit svou připravenost při řešení takovéhoto typu mimořádné události.


29.3.2017 - tisková zpráva
Mobilní aplikace Záchranka slaví rok, nyní přináší řadu novinek
Aplikace Záchranka slaví první rok od svého spuštění. Za 12 měsíců má za sebou 333 000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 případech vyslány zdravotnické záchranné služby na pomoc pacientovi.

Detailní představení novinek aplikace Záchranka:
 • PODPORA PRO NESLYŠÍCÍ
  Nastavení pro neslyšící bylo v aplikaci již od jejího spuštění. V nové verzi aplikace bude však nastavení pro neslyšící zdokonalené. Neslyšící budou moci při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují.

 • WEBOVÁ VERZE APLIKACE
  Případy z praxe ukazují, že volající na tísňovou linku není mnohdy schopný určit svou přesnou polohu, například když se pohybuje v neznámém terénu nebo je důsledkem zranění v šoku. Pro krizové situace je tu novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Webová verze aplikace nenahrazuje aplikaci Záchranka, slouží výhradně k nouzovému, jednorázovému přivolání pomoci a odeslání polohy.

 • DATABÁZE VEŘEJNÝCH DEFIBRILÁTORŮ
  Funkce Lokátor již několik měsíců radí, kde najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor (AED), ale nyní byla vyvinuta i webová verze databáze, do které může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat každý. Na webu www.zachrankaapp.cz/AED je zveřejněno mimo jiné i video s jednoduchým návodem, jak v případě nouze defibrilátor použít.rok 2016


20.12.2016
Monitoring síťového prostředí ZZS KV
V rámci projektu „Monitoring síťového prostředí ZZS KV“ obdržela Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina dotaci z Fondu Vysočina ve výši 100.000,- Kč na pořízení SW pro monitoring datových sítí. Cílem projektu je naplnit požadavky na řízení bezpečnosti informací dané normou ISO 27000 a přípravu opatření, která řeší zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Zakoupený software je nezbytným nástrojem k dosažení stanoveného cíle. Celkové náklady na pořízení SW činily 324.280,- Kč.

Zvolený systém je sofistikovaný nástroj k zajištění kybernetické bezpečnosti, který umožňuje kontrolu propustnosti sítě, identifikaci chybových stavů a kontrolu zatížení s grafickou podporou architektury sítě. V praxi to znamená, že dokáže identifikovat např. útoky způsobující skokový narůst síťového provozu, zatížení sítě způsobené velkým množstvím přenesených dat, zatížení sledovaných procesorů, pamětí a datových úložišť.


Turnaj „O záchranářskou kuželku“ (6.ročník)
Dne 18.11.2016 se konal, jako každý rok, v bowlingové herně ENPEKA v Novém Městě na Moravě bowlingový turnaj dvou složek IZS - ZZS KV a HZS. Letošní ročník se zcela odlišoval od těch předchozích. Byl pojat v jiném, odlišném a netradičním přístupu k vlastní hře. K dosažení vítězství v turnaji bylo nutné trefit a shodit celkově co nejméně kuželek. Pro mnohé to byla nová zkušenost a tak mnoho favoritů z minulých ročníků muselo bojovat do posledního hodu. V příjemné a přátelské atmosféře se hry zúčastnilo celkem 22 hráčů. Duch fair play se nesl celým soutěžním kláním . Velké díky patří za organizaci celé akce našemu kolegovi Jirkovi Balabánovi.


Biohazard tým v EDU
Dne 26.10.2016 zavítala skupina BHT v čele s MUDr. Liborem Žákem do jaderné elektrárny v Dukovanech. Biohazard tým zde v rámci výcviku absolvoval teoretickou část v infocentru, následně navštívili prostory strojovny a havarijního štábu. Otestovali si dozimetry v kontrolovaném pásmu reaktorového sálu, seznámili se s činností krizového štábu a dozvěděli se další velmi zajímavé informace důležité pro jejich případnou činnost v havarijní zóně.

Metodické cvičení zdravotnických záchranářů ZZS KV „Třebíč 2016“
Dne 14.10.2016 proběhl na Třebíčsku 3. ročník Metodického cvičení zdravotnických záchranářů ZZS KV, který byl v letošním roce spojen s Evropským dnem záchrany života. Akce byla pořádána ZZS KV, p.o. a ČČK, oblastním spolkem Třebíč. Evropský den záchrany života je akce zaměřená na zvyšování povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční zástavě. V průběhu dne byl pro veřejnost připraven na Karlově náměstí v Třebíči stan s možností nácviku poskytování první pomoci při srdeční zástavě a bohatý doprovodný programem. Pět tříčlenných výjezdových skupin zdravotnických záchranářů plnilo v rámci cvičení pět náročných soutěžních úkolů. Záchranáři se v museli kromě jiného vypořádat se zásahem u podezření na vysoce virulentní nákazu, úrazem elektrickým proudem s pádem poblíž JE Dukovany nebo zásahem u těžce zraněného pacienta v náročném terénu. Na závěr všichni změřili své síly v nelehkých podmínkám mimořádné události s větším počtem raněných. Jednalo se o nehodu sportovního letounu s pádem do obydlené oblasti. Závěr metodického cvičení proběhl v pohostinném prostředí zámku ve Valči. Vítězný pohár si tentokráte odvezl tým z výjezdové základny Náměšť nad Oslavou. Blahopřejeme.

Velké poděkování patří nejen všem organizátorům, ale i aktivním účastníkům.

Projekt Zdravé město
Dne 13.10.2016 proběhl v budově Městského úřadu Pelhřimov kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky pelhřimovských mateřských škol, a to v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov 2016, za finanční podpory Kraje Vysočina. Zaměstnanci ZZS KV - Bc. Lenka Pospíšilová a pan Pavel Burda, DiS., svým vysoce profesionálním a příjemným vystupováním přítomným předali praktické a využitelné informace.

Den záchranářů
Dne 8.9.2016 se ve Velkém Meziříčí uskutečnil Den záchranářů. Program zahájil Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí. Následovalo představení složek IZS. HZS – praktická ukázka likvidace požáru. PČR předvedení výcviku služebního psa a zadržení pachatele. ZZS předvedla postup u první pomoci osoby v bezvědomí a práci s AED. Tuto činnost si mohli diváci následně vyzkoušet na modelech. Součástí dne byla i prezentace techniky. Den ukončil muzikál Johanka z Arku v podání souboru Harmonie. Akci připravilo Zdravé město Velké Meziříčí spolu se složkami IZS a Zdravým Krajem Vysočina.

Cvičení „Výletní loď Horácko“
Dne 2.6.2016 se konalo na Koněšínské pláži cvičení složek IZS s názvem Výletní loď Horácko. Námětem cvičení byla nehoda výletní lodi Horácko, které vysadily motory a následně narazila do skály. Cílem cvičení bylo ověřit možnosti a schopnosti systému IZS při záchraně a evakuaci osob z paluby lodi a vodní hladiny. Jednotky HZS ve spolupráci s Vodní záchrannou službou provedly prvotní ošetření postižených pasažérů lodi a jejich následnou evakuaci motorovými čluny na pláž, kde byli poranění ošetřeni výjezdovými skupinami ZZS KV. Vrtulník PČR vyzvednul z vodní hladiny 2 pasažéry, kteří přepadli z lodi do přehrady. Potápěčský oddíl PČR pak dohledal a vylovil jednu utonulou osobu ze dna Dalešické přehrady. Cvičení přihlíželi i hosté z Rakouského červeného kříže.

Cvičení „Ebola“
Dne 31.3.2016 ve 14:30 hod. se na Poliklinice ve Žďáru nad Sázavou konalo cvičení složek IZS s názvem „Podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci“. Cílem cvičení bylo zajistit a transportovat z ordinace praktického lékaře pacienta s podezřením na výskyt vysoce nakažlivého onemocnění. Na základě výzvy Orgánu na ochranu veřejného zdraví aktivovala ZZS KV svůj Biohazard tým, který se podílel na dekontaminaci pacienta, jeho umístění do biovaku a následném transportu na specializované pracoviště.

Videozáznam z cvičení si můžete prohlédnout zde (!! velikost 199 MB !!).
Slavnostní večer v Horáckém divadle Jihlava
Dne 18.5.2016 na slavnostním večeru v Horáckém divadle Jihlava bylo celkem 25 zástupců složek Integrovaného záchranného systému oceněno Záslužnou medailí Kraje Vysočina. Jim (včetně pěti zachránců lidského života z řad veřejnosti) předal medaili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Oceněním chceme vyjádřit uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek s tím, že vyznamenání bude jeho vlastníkovi připomínat výjimečnost, nasazení a loajalitu.

http://www.kr-vysocina.cz/zachranci-lidskych-zivotu-oceneni-zasluznymi-medailemi-kraje-vysocina/d-4073954/p1=58888

Ocenění záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina:
 • Jan Blažek
 • MUDr. Michal Fišer
 • Alena Kotlíková
 • Blanka Savčáková
 • Petr Svoboda

Hokejový turnaj zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 29.4. - 1.5.2016 se tým tvořený ze zaměstnanců ZZS Kraje Vysočina zúčastnil již 8.ročníku turnaje v ledním hokeji záchranných služeb ČR a týmu z Bratislavy. Celkem se zúčastnilo čtrnáct mužstev. Náš tým odehrál šest zápasů v základní skupině, ze které postoupil na hezkém třetím místě do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále si poradil s mužstvem Jihočeského kraje (1:0) a tím si zajistil účast v boji o medaile. Semifinále po statečném výkonu všech hráčů bohužel dopadlo šťastněji pro mužstvo z Bratislavy (2:3). Následoval souboj s Královehradeckým krajem o třetí příčku. V zápase, ve kterém jsme měli viditelnou převahu, jsme nedokázali vsítit rozdílový gól a tak zápas dospěl do samostatných nájezdů, ve kterých se radovalo mužstvo Hradce Králové (1:2). Výborně připravený třídenní hokejový maratón, byl velice vyčerpávající a konečné čtvrté místo bylo pro nás úspěchem. Věříme, že v příštím ročníku vybojujeme vytoužené medailové pozice.
28.4.2016
Nové vozy Rendez-Vous pro ZZS Kraje Vysočina
V říjnu 2015 byly z Fondu zábrany škod ČKP zakoupeny dva vozy značky KIA Sportage pro zajišťování PNP v setkávacím systému, tzv. Rendez-Vous (RV). Vozy slouží k rychlé přepravě lékařské výjezdové skupiny na místo události. Největší výhodou této výjezdové skupiny je vysoká flexibilita. Pomocí nových moderních vozidel je pak zajištěna rychlost dojezdu na místo zásahu. Oba vozy jsou vybaveny zdravotnickými prostředky a přístrojovým vybavením dle Vyhlášky č. 296/2012 Sb., tzn., že jsou vybaveny téměř shodně, jako velké sanitní vozy, chybí jim pouze lehátko k transportu pacientů. Mimo povinné výbavy jsou vozy vybaveny navigačním systémem a systémem pro elektronickou komunikaci. Vozy mají přeplňované vznětové motory o obsahu 1995 ccm a výkonu 135 kW. Mají obě hnané nápravy, což se osvědčuje především v zimním období, ale i při zásazích v těžko dostupném terénu. Vozy mohou dosáhnout rychlost převyšující 190 km/hod. Pořizovací cena obou vozidel byla 1.907.540,- kč vč. DPH. Vozy pomáhají na výjezdových základnách v Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě. Z fondu zábrany škod byly také pořízeny pneumatiky v celkové hodnotě 362.460,- kč.

Oblastní konference ve Velkém Meziříčí
Ve středu 27.4.2016 se v sále HZS ve Velkém Meziříčí konala již čtvrtá konference věnovaná kazustikám v přednemocniční péči. Jako každý rok se na zajištění akce podílelo i Město Velké Meziříčí. Od druhého ročníku se do tvorby programu zapojuje jak ZZS Kraje Vysočina, tak NSZ Mostiště (součást skupiny VAMED Medittera). Posluchači, kterých bylo letos 130 (plně využita kapacita sálu), měli možnost vyslechnout prezentace týkající se činnosti místní nemocnice a raritních zásahů záchranářů v terénu. O spolupráci jednotlivých složek IZS referovali zástupci HZS i PČR. Účastnili se také hosté z Nemocnice Havlíčkův Brod – zkušenosti s evakuací nemocnice po telefonické výhružce o umístění bomby. Aktuálních tématům dneška se věnovala část, popisující nácvik spolupráce složek IZS při eliminaci „šíleného“ střelce, nebo o zajištění pacienta s podezřením na infekci Ebola. V rámci doprovodného programu byla možnost nácviku KPR a zajištění dýchacích cest. Dále pak prezentace firem Perfect Distribution a.s., Pro-Charitu s.r.o., Kapitol a Jelínkova Vila Velké Meziříčí.

Rozkoš Rescue 2016
Ve dnech 22.-24.4.2016 se v okolí přehradní nádrže Rozkoš u České Skalice uskutečnil další ročník soutěže Rozkoš Rescue. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorie Rozkoš Rescue soutěžilo 13 družstev nezdravotníků. V kategorie Rozkoš Rescue Profi soutěžilo 33 posádek z řad zdravotníků a studentů vyšších ročníků zdravotnických škol. Pro tří až čtyř-členné družstva bylo připraveno celkem 20 úkolů rozdělených do noční a denní etapy. Úkoly otestovaly výdrž a schopnosti zachraňujících až na hranici jejich možností. Záchranáři řešili například vyproštění raněného ze studny, pád letadla, telefonickou asistenci při porodu, ošetření hluchoněmého pacienta, kvalitu kardiopulmonární resuscitace či třídění raněných při hromadném neštěstí. ZZS KV reprezentovala v kategorii Rozkoš Rescue Profi soutěžní skupina ve složení Lustig, Mikoláš, Dolejší, Ďurďa. Družstvo ZZS KV dosáhlo v celkovém hodnocení na krásné 6. místo. Celá akce byla v režii MS Vodní záchranné služby ČČK Náchod a Vodní záchranné služby Náchod o.s. .

Brněnské dny urgentní medicíny
Letošní již 15. Brněnské dny urgentní medicíny se konaly ve dnech 21.-22.4.2016 v osvědčeném prostředí hotelu Galant v Mikulově. V odborném programu a jednotlivých sekcích aktivně za ZZS KV p.o. vystoupili T. Vaňatka, M. Vidlák a L. Horáček. Jednotlivé odborné bloky byly věnovány kardiopulmonální resuscitaci (včetně použití netechnických dovedností v KPR), problematice psychiatrických pacientů a poskytování psychické první pomoci, horské medicíně, doporučeným postupům – jejich tvorbě a správnému užití v praxi, protektivní ventilační strategii, využití ketaminu v urgentní medicíně a mobilní aplikaci Záchranka. Účastníci sympozia získané informace a zkušenosti využijí jak v klinické praxi tak v rozvoji našeho vzdělávacího systému. V průběhu konference došlo i k vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou mobilního zadávání dat a rozvoji digitalizace informačních systému zdravotnických záchranných služeb v ČR.
Oblastní konference v Havlíčkově Brodě
Dne 20.4.2016 se v Havlíčkově Brodě uskutečnila oblastní konference ZZS KV akreditovaná pro NLZP. Konferenci zahájil primář oblasti MUDr. Ošťádal a celkem bylo odprezentováno 9 přednášek z oblasti přednemocniční péče. V úplném závěru akce byla předvedena praktická ukázka a možnost nácviku neinvazivní plicní ventilace. Konference se celkem zúčastnilo přibližně 60 zdravotníků z řad zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Příspěvky byly velmi zajímavé, přínosné a závěrem probíhala živá diskuse.

Kurz urgentní medicíny
Ve dnech 16.-17.4.2016 se v univerzitním kampusu v Brně Bohunicích konal Kurz urgentní medicíny pro mediky 4.- 6. ročníků lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Mezi pořadatele Kurzu patřila také Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina p.o. P.Novotný a T.Vaňatka seznámili účastníky kurzu s řešením Mimořádných událostí a činností Letecké záchranné služby.


Ve dnech 8.-10.4.2016 se uskutečnil další ročník Praktického maratonu pro lékaře v Biskupicích, pořádaného společností Rescue team pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Lékaři neakutních oborů si zde mohli osvojit základy přednemocniční neodkladné péče, poznat způsob práce záchranné služby, správnou komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a další specifika oblasti urgentní medicíny. Svoje nabyté znalosti a dovednosti pak zúročili v řadě modelových situací, které řešili v rámci praktických soutěžních úkolů.


Výcvik HEC na věži kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě
Dne 31.3.2016 jsme díky laskavému svolení Královské kanonie premonstrátů na Strahově a místní farnosti u sv. Jakuba uskutečnili výcvik HEC na věži kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Výcvik byl zaměřen na zřízení jistícího stanoviště, slaňování, zvolení druhu evakuace osob, výstupy na laně pomocí blokantů a komukaci s vysílačkou mototrbo (užívanou při práci v podvěsu). Celá akce proběhla bez komplikací a byla pro skupinu našich leteckých záchranářů velikým přínosem. Poděkování patří všem zúčastněným stranám za možnost uskutečnění výcviku v netradičním prostředí.

Malá Jihomoravská Rallye Rejvíz
Ve dnech 16.-17.3.2016 se výjezdová skupina z oblastního střediska Jihlava, ve složení Jiří Lustig DiS., Miroslav Vácha DiS a Bc. Petra Krbová, zúčastnila soutěže a metodického cvičení Malá Jihomoravská Rallye Rejvíz. Celá akce probíhala v Brně v denních i nočních hodinách. Soutěže se zúčastnily výjezdové skupiny RLP i RZP z celé České republiky. Oba dny byly plné zajímavých úkolů. Soutěžící si vyzkoušeli práci dispečerů, zúročili své zkušenosti při klasické resuscitaci nebo zajišťování pacienta po pádu z osmi metrů. Nahlédli také do různých, zajímavých a běžně nepřístupných míst Brna. Za dobře připravenou soutěž s příjemnou atmosférou patří pořadatelům velký dík.

9.3.2016 - tisková zpráva
Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody
Zdravotnické záchranné služby v České republice mají ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého.

„V krizové situaci např. při dopravní nehodě či úrazu v terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto chvílích tím nejjednodušším krokem,“  říká MUDr. Jana Kubalová ze záchranné služby Jihomoravského kraje.

Za posledních dvacet let prošla záchranná služba výraznou proměnou. Každodenní práci záchranářů dnes podporuje pokročilý informační systém sledování pohybu vozů apod. Předání informace o poloze události je však po dlouhé desítky let prováděno stejným způsobem. Je vysoce závislé na schopnosti pacienta místo nehody přesně určit, ale i na schopnostech operátora linky 155 získat od volajícího potřebné informace. Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému krajské záchranné služby. Záchranářům pozemní i letecké záchranné služby tak aplikace usnadní často zdlouhavé hledání přesného místa zásahu, ať už se jedná o dopravní nehodu či třeba pád cyklisty v lese.

Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních. Tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení.

Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. „Je to spíše edukativní záležitost. Například během jízdy v tramvaji se můžete naučit základy poskytovaní první pomoci,“  dodala Kubalová.

Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Jednoduchým přepnutím aplikace do testovacího režimu si pak každý může vyzkoušet aktivaci Alarmu nanečisto. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android.

Důležitým parametrem celého projektu je především fakt, že aplikace byla od počátku vyvíjena v úzké spolupráci s krajskými záchrannými službami. Projekt byl realizován za podpory Jihomoravského Kraje, ale i soukromých dárců, České pojišťovny a společnosti Alfa-Helicopter.

„S podporou vývoje aplikací máme bohaté zkušenosti. Například v roce 2011 jsme podpořili vznik aplikace Horská služba, která stejně jako aplikace Záchranka, pomáhá lidem v nouzi,“  komentuje Jan Chvojka, ředitel marketingu České pojišťovny, a dodává: „Budeme samozřejmě rádi, pokud by nikdo nemusel aplikaci Záchranka použít, ale buďme realisté. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a my věříme, že v případě nouze bude aplikace Záchranka významným pomocníkem jak pro volající, tak pro záchranáře.“

Důležité upozornění:

Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu.MEKA 2016
Dne 3.2.2016 se v Brně uskutečnil již tradiční kongres Medicíny katastrof. Účastníci byli seznámeni např. se zdravotními problémy současné migrační krize, problematikou zdravotnického zabezpečování velkých veřejných akcí, současnými možnostmi zabezpečení pacientů s podezřením na vysoce virulentní nákazu a činností Traumatýmu ČR při likvidaci následků zemětřesení v Nepálu. ZZS KV reprezentoval záchranář Zdeněk Jedlička, který představil vzdělávací modul Mimořádná událost a využití software XVR k nácviku činností pro řešení hromadných neštěstí. Obdobný systém využívají pro výcvik i příslušníci HZS Jihomoravského kraje, takže došlo k navázání kontaktů pro další vzájemnou spolupráci.


rok 2015


10.12.2015
Se zahájením topné sezony zdravotničtí záchranáři varují před otravami oxidem uhelnatým
Oxid uhelnatý je bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu a je lehčí, než vzduch. Je přítomen prakticky u každého hoření, závisí pouze na jeho koncentraci. Má na svědomí více úmrtí, než všechny ostatní intoxikace dohromady. Při nadechnutí se v organizmu váže na krevní barvivo hemoglobin, které za normálních okolností roznáší po těle kyslík. Protože CO se však s hemoglobinem váže 200x lépe, kyslíkové vazby jsou omezeny a dochází k vnitřnímu dušení. Příznaky otravy jsou nespecifické a dají se snadno zaměnit například s chřipkou nebo obyčejnou únavou. Klinický obraz souvisí s koncentrací CO ve vdechované směsi, délkou expozice, tělesnou aktivitou a individuální vnímavostí. Obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, bušení srdce, slabost, psychické příznaky. Při závažnějším stupni přistupují neurologické příznaky (například dvojité vidění, porucha řeči ...) a dochází k poruše vědomí různého stupně až ke smrti. Otrava oxidem uhelnatým však zdaleka vždy nemusí končit úmrtím. Pokud je první pomoc poskytnuta včas, je léčitelná bez následků pro postiženého pacienta. Rozhodující pro první pomoc je okamžité přerušení produkce plynu, evakuace postiženého ze zamořeného prostoru a rychlé zahájení účinného odvětrávání, je-li to možné. Nezbytné při těchto úkonech je dbát na vlastní bezpečnost a v zamořeném prostředí se pohybovat pouze minimální nezbytnou dobu, pouze za účelem záchrany postiženého. Ihned po vynesení postiženého na čerstvý vzduch voláme tísňovou linku 155. Do příjezdu posádky Zdravotnické záchranné služby je nezbytné kontrolovat základní životní funkce a v případě potřeby zahájit neodkladnou resuscitaci. S těmito úkony vám poradí zdravotničtí operátoři v rámci volání na tísňovou linku 155.

Výjezdové skupiny ZZS KV jsou od roku 2015 vybaveny detektory oxidu uhelnatého. V tomto roce již v 15 případech upozornily záchranáře na to, že se pohybují v prostoru s vysokou koncentrací oxidu uhelnatého. Zdrojem CO byly plynové kotle, průtokové ohřívače vody (karmy), teplomety na propanbutanové láhve a spalovací motor. Zdravotní potíže pacientů měly různý charakter, od lehkých bolestí hlavy, závratí až po to nejzávažnější postižení – náhlou zástavu oběhu z důvodu těžké otravy oxidem uhelnatým. Díky zjištění přítomnosti CO bylo možné na místě poskytnout adekvátní přednemocniční neodkladnou péči a zabránit otravám oxidem uhelnatým u dalších osob, které byly na místě, ale ještě nejevily známky otravy. ZZS KV se taktéž podílí na činnosti pracovní komise Oxid, ustavené z podnětu hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Komise koordinuje preventivní akce, které upozorňují občany různou formou na riziko spojené s oxidem uhelnatým. Zároveň se snaží v pracovní komisi zřízené ministerstvem průmyslu o prosazení takových legislativních změn, které by snížily míru rizika otravy oxidem uhelnatým na minimum.

Další informace naleznete např. na:
https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4070061Seminář Aktuální trendy přednemocniční péče
Dne 2.12.2015 se uskutečnil v Třebíči oblastní seminář ZZS KV akreditovaný pro lékaře i NLZP. Přibližně 100 účastníků konference z řad zaměstnanců nemocnice a záchranné služby si vyslechlo zajímavé prezentace a zúčastnilo se bohaté diskuse.

Program seminářeVe dnech 24.-26.11.2015 absolvovali letečtí záchranáři opakovací výcvik HEC ve výcvikovém prostoru Baldovec. Nacvičovala se záchrana pacienta z lesního terénu. Při výcviku byly odzkoušeny nové lepené kombinézy, které se spolu s ostatními doplňky (termoprádlo, kukla) osvědčily.


Amerika 2015
Ve dnech 12.–14.10.2015 se čtyři naši letečtí záchranáři (Antonín Kaut, Jiřina Petrová, DiS., Jan Petr, DiS. a Zdeněk Veselý, DiS.) zúčastnili akce „Instruktážně metodické zaměstnání krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek IZS“ neboli cvičení „Amerika 2015“. Akce probíhala v lokalitách lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“. Pořadatelem této akce byla ZZS Jihočeského kraje. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Cvičilo na skalních stěnách, podzemních štolách i ve vodě. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo více jak 250 lezců a záchranářů. Bylo vystrojeno několik lanových cest, lanový traverz přes lom „Mexiko“, byly zpřístupněny i některé podzemní štoly, zároveň probíhaly i prezentace jednotlivých výrobců lezeckých potřeb a pomůcek. Trénoval se pohyb v lanových cestách, evakuace osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky. Cvičení bylo velkým přínosem pro účastníky ze všech složek IZS a bylo profesionálně zajištěno pořadatelem, kterému patří velké poděkování. Po absolvování tohoto cvičení jsou zkušenosti pravidelně předávány ostatním členům LZS.


Evropský den záchrany života
Dne 16.10.2015 proběhl na Karlově náměstí v Třebíči již 2. ročník akce nazvané Evropský den záchrany života. Akce konaná ZZS KV, p.o., oblastním střediskem Třebíč ve spolupráci s oblastnín spolkem ČČK, Městskou policií a společností ČEZ je každoročně zaměřená na laickou veřejnost. Návštěvníci si osvojují principy poskytování první pomoci, prakticky si pod vedením záchranářů zkoušeli zprůchodňování uzavřených dýchacích cest, nepřímou srdeční masáž a zástavu krvácení. Součástí akce byla i videoprojekce instruktážních materiálů a již tradičně byly opakovaně realizovány komentované ukázky zásahu Zdravotnické záchranné služby u pacienta s náhlou zástavou oběhu.


13.10.2015 - tisková zpráva
Záchranná služba modernizuje svůj provoz
Nejen čtrnáct nových sanitek pro záchrannou službu, ale ještě modernější vybavení do všech zásahových vozů je výsledkem ojedinělého projektu realizovaného Krajem Vysočina. Kromě nových sanitek mají záchranáři na Vysočině pro poskytování přednemocniční péče k dispozici čtyřicet přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, nejnovější transportní techniku nebo mobilní elekroniku. Modernizován byl osvědčený systém komunikace, toughbooky i technologie pro sdílení dat mezi zdravotnickým operačním střediskem, nemocnicemi a zasahujícími posádkami. Nově jsou všechny sanitky vybaveny kamerami.

„Včasná dostupnost potřebných informací je totiž jednou ze zásadních podmínek pro záchranu lidských životů. Proto jsme neváhali využít evropských peněz a modernizovat techniku našich záchranářů, která musí být vždy v bezvadném technickém stavu připravena okamžitě zasáhnout,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Záchranná služba v současné době disponuje 60 zásahovými vozy, které k pacientům vyjíždí z 21 výjezdových základen efektivně rozmístěných po celém území Vysočiny. „V roce 2014 jsme vyjeli k téměř čtyřiceti tisícům případů, nejčastěji k pacientům se somatickým onemocněním a k úrazům. Četné jsou i výjezdy k infarktům a mrtvicím. Při záchranách životů ročně najedeme více než 1,5 milionu kilometrů. Sanitky jsou v každodenním provozu vystavena značnému zatížení, proto je jejich životnost v ostrém provozu maximálně osm let,“ přiblížila fungování záchranky ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Projekt s názvem „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu – 23. kontinuální výzvy. Celkové výdaje projektu činí téměř 78 milionů korun, 85 % je hrazeno Evropskou unií a 15 % z rozpočtu kraje. Těsně před dokončením je i projekt modernizace zdravotnického operačního střediska. Nové hardwarové i softwarové vybavení umožní efektivnější komunikaci s vozy v terénu, nemocnicemi a v neposlední řadě i všemi složkami integrovaného záchranného systému.


Metodické cvičení zdravotnických záchranářů JIHLAVA 2015
Dne 7.10.2015 proběhl na území města Jihlavy druhý ročník Metodického cvičení zdravotnických záchranářů ZZS KV. Pět soutěžních týmů muselo řešit pět složitých úkolů na pěti místech města. Záchranáři se museli poprat s řadou komplikací, počínaje zásahem v podzemí, na věži kostela sv. Jakuba, v prostorách City Parku, pod elektrickými trolejemi na vlakovém nádraží a v prostorách výrobní haly. Kromě toho byla komunikace s postiženými komplikována tím, že šlo o osoby hluchoněmé, hovořící anglicky, pod vlivem návykových látek atp. Vítězná soutěžní skupina z jihlavské oblasti ve složení Ďurďa, Vácha, Lustig převzala pohár pro vítěze z rukou ředitelky ZZS KV ing. Vladislavy Filové v aule Vysoké školy polytechnické. Vítězi jsou však všichni, kteří se zúčastnili tohoto nelehkého klání. Všem organizátorům patří velké poděkování za výbornou prezentaci ZZS KV.


Roadshow Bezpečná Vysočina
Dne 4.10.2015 proběhla akce „Roadshow Bezpečná Vysočina“ na náměstí v Přibyslavi. Jednalo se o předvedení ukázky součinnosti IZS + odtahové služby u dopravní nehody ve spolupráci s Policií a HZS. Byl zde havarovaný vůz, jeden zraněný a šlo o standardní postup IZS, vyproštění, ošetření, odtažení vozidla. Poté jsme předváděli vybavení zásahového vozidla.


8. nácvik práce v podvěsu (HEC)
Dne 30.9.2015 absolvoval tým leteckých záchranářů v pořadí již 8. nácvik práce v podvěsu (HEC) pod vedením Jana Vaňka z HZS. Místem výcviku byly opět Studnice a stožáry vysokého napětí, ale nově se nacvičovala stoupací technika s pomocí blokantů. Poprvé měl tým možnost vyzkoušet v terénu i tzv. lepenou kombinézu.


Turnaj IZS – Velké Meziříčí 4.9.2015
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil turnaj složek IZS spolupracujících v oblasti Velkého Meziříčí. Letošní ročník organizovala ZZS KV, oblastní středisko Nové Město na Moravě, výjezdová základna Velké Meziříčí. Utkání se konalo ve sportovním areálu Mostiště. Objednávka příznivého počasí byla skvěle splněna a tak již od ranních hodin se jednotlivá družstva střetla ve dvou sportovních disciplínách. Turnaj v odbíjené po velkém boji vyhrálo družstvo ZZS KV ve složení: Alena Valíková, Veronika Kupská, Arnošt Rousek, Vojta Bořil a Pavel Trojan. V kopané jsme již tak úspěšní nebyli, ale chybělo jen trochu štěstí a náš tým mohl stát i na vyšším stupni, ale i třetí místo je pěkné. Zasloužili se o něj: Arnošt Rousek, Libor Plocek, Vojta Bořil, Pavel Trojan a Martin Odehnal. Všem zúčastněným za organizátory děkují Michaela Kubišová a Milan Korsa. Zvláštní dík patří Zdeňkovi Novákovi za jeho kouzelnické představení u grilu!


Dne 21.6.2015 proběhla v rámci Zámeckých slavností ve Valči u Třebíče ukázka práce složek IZS. Výjezdová skupina ZZS KV z Třebíče předvedla kardiopulmonální resuscitaci u tonoucího mladíka a zásah u osoby sražené dodávkovým vozidlem.


Záchranáři před letní sezonou varují: „Zabezpečte si bazény“
Nadcházející teplé dny a letní prázdniny pro řadu lidí znamenají pohodové okamžiky nejen u vody. S nástupem letních prázdnin začíná hlavně dětem čas koupání, her a dobrodružství. Bohužel, každoročně se řada z nich promění v tragickou noční můru jejich rodičů. Nárůst volnočasových aktivit zároveň znamená zvýšené množství úrazů, které musí řešit zdravotnická záchranná služba v celé České republice. Mnohé z nich mají tragické následky. A přitom celé řadě závažných úrazů jde celkem snadno předejít. Zdravotničtí záchranáři proto opakovaně apelují nejen na rodiče školáků, aby dbali na důsledné používání všech dostupných ochranných prostředků při letních aktivitách.

Při cykloturistice by měla být standardem ochrana hlavy cyklistickou přilbou. Přestože je její význam jednoznačně potvrzen, stále se setkáváme s těžkými úrazy hlavy a zejména mozku, právě u cyklistů, kteří si přilbu nenasadili. Následky mozkolebečních poranění přitom patří k těm nejzávažnějším. Nezřídka doslova mění život nejen zraněným, ale celým jejich rodinám. Při cestování autem je samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. To platí - navzdory některým mylným názorům - i v případě, že je automobil vybaven airbagy. Ty totiž v případě jejich aktivace paradoxně mohou nepřipoutané cestující vážně poranit.

Samostatnou kapitolou jsou pak domácí bazény. Ty se totiž každoročně stanou smrtelnou pastí pro celou řadu dětí, které v nestřeženém okamžiku spadnou do vody. Vždy se při tom jedná jen o pár vteřin, po které je dospělí ponechají bez dozoru. Nejjednodušším způsobem, jak tomu předejít, je zabránit dětem v přístupu k hladině. Způsobů, jak toho docílit je celá řada – od pevných plůtků, přes zakrytí nebo zastřešení, až po volbu nadzemní varianty bazénu, kam děti prostě nedosáhnou. K dostání jsou rovněž různé elektronické alarmy, které spustí signál v okamžiku, kdy do bazénu někdo spadne. Seriózní prodejci bazénové techniky dokážou jistě poradit i s touto problematikou. Pozor však na různé měkké zakrývací fólie nebo plachty. V případě, že na ně spadne malé dítě, mohou vytvořit nebezpečný průhyb plný vody, ze kterého se jen velmi obtížně dá vyprostit.

Ze statistik zdravotnických záchranářů lze vysledovat nárůst úrazovosti u dětí v prázdninových měsících. Například v Kraji Vysočina se jedná o cca 25% nárůst oproti celoročnímu průměru.

Dětský den s Českými dráhami
Na sobotu 6.6.2015 naplánoval Kraj Vysočina spolu s Českými dráhami Dětský den. V tento den byly vypraveny dva zvláštní historické vlaky z Havlíčkova Brodu, které kolem 13té hodiny dojely na vlakové nádraží ve Velkém Meziříčí. Zde již na návštěvníky čekal předem připravený program. Kromě zábavných her a soutěží pro děti byla připravena – na odstavné koleji – simulace srážky vlaku s chodcem, ukázka srovnání brzdné dráhy vlaku a auta na suchém i mokrém povrchu. Vyvrcholením této zastávky byla ukázka spolupráce Integrovaného záchranného systému (IZS) – simulace dopravní nehody srážka vlaku a osobního automobilu. Vzhledem k provedení celé akce (osobní vůz na kolejích s lokomotivou přistavenou až k automobilu, namaskovaní figuranti) působilo vše velmi reálně a věrohodně. Krátce před 15 hodinou se oba historické vlaky vydaly dále na cestu Vysočinou.

S kolegy z IZS spolupracovala výjezdová skupina RLP Velké Meziříčí ve složení: MUDr. Hana Sovová, zdravotnický záchranář Martin Odehnal, DiS. a řidič sanitního vozu Tomáš Smutný.

Akci přihlíželo více než 1000 lidí.

Další informace o této akci (včetně fotogalerie) je možné najít na
http://www.novinyvm.cz/8685-na-den-s-cd-na-nadrazi-zavitalo-vice-nez-tisic-lidi.html.

Sanitka 2015
Dne 3.6.2015 se v katastru obce Vratěnín uskutečnilo mezinárodní taktické cvičení složek IZS Sanitka 2015. Tématem cvičení byla dopravní nehoda dvou dodávkových vozidel se skupinou cyklistů. Cílem bylo procvičit typové činnosti Dopravní nehoda a Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu. Cvičení se účastnily složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a spolkové země Dolní Rakousko. Nasazeny byly i 3 vrtulníky, policejní a dva záchranářské z Jihomoravského kraje a z Dolního Rakouska. Rakouský vrtulník na místě nehody přistával jako první, protože jeho doletový čas na místo události byl nejkratší. Za ZZS KV p.o. se účastnily cvičení dvě výjezdové skupiny. Skupina RZP Jemnice ve složení K. Hanáková a J.Šimka byla první pozemní výjezdovou skupinou na místě události, museli identifikovat mimořádnou událost, aktivovat Traumatologické plány záchranných služeb 3 krajů a do příjezdu dalších zasahujících skupin řídit činnost na místě události. Také výjezdová skupina RLP Moravské Budějovice ve složení M.Kotačková, J.Hrubešová a P.Kessner plnila důležitý úkol. MUDr. Kotačková byla pověřena funkcí „Vedoucího lékaře třídění a neodkladné péče“. Skupina zajišťovala ošetřování postižených a ve spolupráci s „Vedoucím odsunu“ ze ZZS JmK i odsun postižených. Transport poraněných prováděly výjezdové skupiny pozemní i letecké, jak z České republiky, tak z Rakouska. Průběhu akce jistě pomohlo, že všechny zdravotnické složky používají obdobný typ Třídicí a identifikační karty. Vzájemnou komunikaci nenarušila ani určitá jazyková bariera zasahujících skupin. Cvičení ukázalo, že výjezdové skupiny ZZS Kraje Vysočina jsou připraveny efektivně fungovat i v režimu přeshraniční spolupráce zdravotnických systémů České republiky a Rakouska.


Rallye Rejvíz 2015
19.ročník mezinárodní soutěže ZS se konal ve dnech 27.-31.5.2015 v hotelu Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou. Za ZZS KV se zúčastnila výjezdová skupina RZP ve složení Lucie Dolejší DiS., Bc. Pavel Popelka a Bc. Petra Krbová.

Soutěžilo se v několika kategoriích. Týmy RLP, RZP v soutěži národní a mezinárodní. Dále pak Zlaté sluchátko a Helpík, což je soutěž pro malé děti. Kromě týmů z Evropy se účastnily soutěže i týmy z USA, Kanady, Japonska a Nového Zélandu. Naše výjezdová skupina v národní soutěži získala pěkné 15. místo z 30 zúčastněných posádek a v kardiopulmonální resuscitaci byla 3. nejlepší.

Soutěž probíhala ve dvou etapách, začínalo se denní etapou, na kterou po krátkém odpočinku navazovala etapa noční. Měli jsme k dispozici sanitní vůz se standardním vybavením.

Úkoly byly vypracovány velice detailně. Mezi soutěžní témata patřila např.KPR dospělého a novorozence, pád stromu na lidi, anafylaktický šok, těžce raněný cyklista. Mohli jsme si též vyzkoušet práci dispečera nebo simulovanou operaci žlučníku.

Asi nejzajímavějším úkolem byl aktivní střelec na narozeninové párty, kde jsme spolupracovali s PČR a třídili pacienty dle metody START.

Po vyhlášení výsledků v sobotu odpoledne se konala spanilá jízda zásahových vozidel po přilehlých vesnicích.

Celkově pro nás měla tato soutěž přínos v tom, že jsme měli možnost si vyzkoušet věci, se kterými se běžně nesetkáváme, a mohli jsme porovnat vybavení vozidel a zdravotnické postupy výjezdových skupin z jiných států.


Dětský den 2015
Tradiční Dětský den uspořádala ZZS KV p.o. letos v sobotu 30.5.2015 na výjezdové základně v Jihlavě ve spolupráci s organizací BESIP a Nadačním fondem Kryštůfek. Nejen dětem, ale i rodičům, bylo k dispozici dopravní hřiště, kde si děti mohly zopakovat zásady bezpečného chování na silnicích a absolvovat jízdu zručnosti. Především pro rodiče pak byly k dispozici brýle simulující situaci, kdy je účastník silničního provozu výrazně unaven, použil alkohol nebo jiné drogy. Tyto pomůcky názorně předvedly, jak je takový účastník v dopravě nebezpečný pro ostatní. Malování s Kryštůfkem bylo další možností, aby děti předvedly svoje malířské dovednosti. Nechyběla stanoviště, kde si dospělí i děti mohli vyzkoušet svoje dovednosti v poskytování první pomoci a dalších manuálních dovednostech. K občerstvení byla k dispozici oblíbená čokoládová fontána. Celou akci excelentně moderoval pan Milan Řezníček. Děkujeme všem našim malým i velkým příznivcům za účast.


Horizont 2015
Dne 28.5.2015 se uskutečnilo v obci Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu celokrajské cvičení složek IZS Horizont 2015. Námětem letošního Horizontu byla srážka osobního vlaku s autobusem na železničním přejezdu. Cílem bylo procvičení typových činností IZS Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem poranění a obětí a Poskytování psychosociální pomoci. Úkolem ZZS KV bylo poskytnout přednemocniční neodkladnou péči 15 poraněným, psychologickou první pomoc 7 postiženým a provést prohlídku u 3 zemřelých obětí dopravní nehody. Na místě události zasahovaly 3 skupiny RLP, 4 skupiny RZP, skupina LZS a PIS. K dispozici byly i 3 vozy DZS Falck Havlíčkův Brod s posádkami. Letecká záchranná služba v rámci cvičení předvedla transport 3 pacientů v podvěsu pod vrtulníkem, což je pro naše záchranáře nová dovednost, kterou získali v rámci výcviku HEC. Cvičení umožnilo ZZS KV aktivovat traumatologický plán organizace a zopakovat postupy pro řešení hromadných neštěstí.


Austrian Red Cross Arcanus 2015
Ve dnech 15.-17.5.2015 se v dolnorakouském vojenském prostoru Allentsteig konalo cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému, které mělo název Arcanus 2015. Spolu s rakouskými, polskými a německými kolegy se ho zúčastnili i zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, zástupci Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina a studenti OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. Jako pozorovatelé byli za ZZS KV přizváni ředitelka Ing. V. Filová, Mgr. M. Machátová a MUDr. P. Novotný. Aktivně se cvičení zúčastnily 2 výjezdové skupiny RZP ve složení Mgr. L. Cakl, M. Vácha, DiS., Bc. I. Kratochvíl a P. Ivan, DiS.

Rozsáhlé cvičení, do kterého se zapojilo celkem dva tisíce členů IZS s 250 kusy techniky, mělo patnáct krizových scénářů. Záchranáři z Vysočiny zasahovali například u havárie výletní lodi, vlakového neštěstí nebo autobusové nehody. Do té se v roli figurantů zapojilo i čtyřicet studentů jihlavské Střední zdravotnické školy.

Kromě záchranářů ze čtyř zemí cvičení přihlíželi i pozorovatelé z Rumunska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Chorvatska, Francie, Ázerbájdžánu, Arménie a dalších zemí. Cílem akce bylo prověření spolupráce a vzájemné koordinace všech složek IZS v mimořádných situacích, nacvičení evakuace zraněných z těžce dostupných míst a terénů a komunikace členů IZS z různých zemí. Prověřovala se také spolupráce s úřady a komunikace s médii.

Jako pozorovatelé i jako cvičící jsme měli výbornou příležitost seznámit s tím, jak nacvičují řešení mimořádných událostí u našich sousedů v Rakousku.
 


Dne 13.5.2015 proběhla každoroční soutěž hlídek mladých zdravotníků u rybníka Kuchyňka v Třebíči, na jejíž organizaci se spolu s OS ČČK podílí i oblastní středisko Třebíč, ZZS KV, p.o. Akce se jako každoročně těšila velkému zájmu dětí, které plnily spoustu zajímavých úkolů, jež souvisely s poskytováním první pomoci. Účastníci si například vyzkoušeli techniku aplikace obvazů a práci s transportními prostředky. Jedním z úkolů bylo například stavění krvácení při poranění motorovou pilou a záchrana tonoucího člověka.


Rozkoš Rescue 2015
Ve dnech 1.-3.5. 2015 jsme se zúčastnili cvičení pro záchranáře Rozkoš Rescue 2015. Spolu s námi bylo přihlášeno 33 týmů. Skupina ZZS Kraje Vysočina byla složena ze záchranářky Lucie Dolejší DiS. z výjezdové základny Jihlava, řidiče Pavla Sochora ml. z výjezdové základny Pelhřimov a záchranáře Stanislava Mikoláše DiS. z výjezdové základny Telč. Cvičení probíhalo v okolí přehradní nádrže Rozkoš u České Skalice. Po příjezdu, zaregistrování a ubytování, nás čekal první úkol noční etapy. Hned po úkolu proběhlo společné slavnostní zahájení. Následovaly další dva noční úkoly, na kterých jsme byli oslabeni o jednoho člena skupiny. Na jednoho z nás totiž čekal psychicky náročný úkol připravený týmem psychosociální intervenční služby ze ZZS Královehradeckého kraje spolu s PČR. Jednalo se o simulované přepadení skupiny třemi zamaskovanými muži se zbraněmi. Kdo měl zájem, mohl poté danou situaci rozebrat s peerem. Druhý den jsme pokračovali denní etapou, kde nás čekalo 16 úkolů. Mezi jednotlivými úkoly jsme se pohybovali pěšky s veškerým zdravotnickým vybavením na zádech. Čtyři úkoly v denní etapě byly mimořádné svým charakterem: slaňování z věže, střelba kuší, evakuace domova důchodců. Ostatní úkoly jsme řešili stejně jako při reálných zásazích. Odvezli jsme si spoustu nových zkušeností a pěkné 14. místo v silné konkurenci.


Výcvik leteckých záchranářů
Dne 27.3.2015 absolvovali naši letečtí záchranáři "suché" cvičení HEC 4 ve spolupráci s HZS Třešť. Pro potřeby výcviku byla poskytnuta vysokozdvižná plošina. Trénovali odhad vzdálenosti, práci s lanem a karabinami, slaňování, záchranu zraněného s přestupem z lana na lano. Procvičena byla také přeprava zraněného v letecké záchranné síti. Dne 27.4.2015 to pak byla skalní stěna v Želivě - HEC 5. Zde byly trénovány specifické úkony záchrany v tomto terénu. Zhotovení pomocného jištění, slaňování a záchrana zraněného ze skalní stěny.


Kazuistiky v PNP
Ve středu 29.4.2015 se ve Velkém Meziříčí uskutečnil třetí ročník konference Kazuistiky v PNP. Setkání zdravotníků organizovala Novoměstská oblast ZZS Kraje Vysočina a Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště. Nad akcí převzalo záštitu město Velké Meziříčí a jeho starosta Ing. Radovan Necid. Rada města Velké Meziříčí přispěla na konferenci také finančním darem. Mezi hosty konference byli osobně přítomni starosta města Velké Meziříčí Ing. Radovan Necid, ředitelka ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová, náměstek LPP ZZS Kraje Vysočina MUDr. Petr Novotný, hlavní sestra ZZS Kraje Vysočina Mgr. Marta Machátová, velitel stanice HZS Velké Meziříčí npor. Bc. Jiří Doležel a vedoucí územního odboru PČR plk. Mgr. Bohumil Šlapák. Po úvodním slově starosty města , který připomněl výbornou spolupráci mezi městem a složkami IZS, následovaly zdravice ostatních hostů. Kulturní část oživilo vystoupení mažoretek Sokola Padochov. Odborný program uvedla společnost Kapitol v zastoupení pana Václava Novotného, který informoval o aktivitách projektu Kryštůfek (hračka dětem ošetřených ZZS sponzorovaná zaměstnanci f.). Ve zdravotnické části byly prezentovány kazuistiky z práce jak zaměstnanců NSZ, tak z práce záchranářů a personálu operačního střediska ZZS. Velký ohlas posluchačů, kterých bylo v sále více jak 100, získala informace o zásahu ZZS a PČR u útočnice ve Žďáru nad Sázavou. V doprovodném programu bylo možné vyzkoušet zajištění DC a KPR na modelech, seznámit se s prací Biohazard týmu ZZS a informovat se o výrobcích společnosti Pro-Charitu s.r.o. Konference byla akreditována ČLK a POUZP. Všem, kteří se podíleli na uspořádání akce děkuje organizační výbor: Mgr. Michaela Kubišová (ZZS Kraje Vysočina), MUDr. Milan Korsa (ZZS Kraje Vysočina), Drahoslava Smejkalová (NSZ Mostiště).
   


Kurz urgentní medicíny
Ve dnech 11.-12.4.2015 se v Univerzitním kampusu MU v Brně Bohunicích konal jubilejní 5. ročník Kurzu urgentní medicíny. Na zajištění jeho odborného programu se již tradičně podílí i ZZS Kraje Vysočina. Kurz je mezi mediky velmi oblíbený a jak v úvodu sdělil koordinátor kurzu MUDr. P.Šťourač, 80 míst bylo obsazeno za 1 minutu a 32 sekund po začátku registrace, což je nový rekord akce. V rámci teoretické části kurzu prezentoval práci letecké záchranné služby MUDr. Vaňatka a specifika hromadného neštěstí MUDr. P.Novotný. Bližší informace je možné najít na webu www.akutne.cz (reportáž a fotografie z akce).


rok 2014


Bowlingový turnaj "O záchranářskou kuželku"
Dne 28.11.2014 se konal již 4.ročník bowlingového turnaje složek IZS za účasti hráčů ZZS KV a HZS. Turnaj proběhl v bowlingové herně Enpeka Nové Město na Moravě za účasti 18 hráčů v přátelské atmosféře. Každý hráč dostal pamětní medaili, na prvních třech místech poháry a ceny.

Konečné pořadí (soubor ke stažení)Oblastní konference ZZS
Dne 4.12.2014 proběhla v Třebíči Oblastní konference ZZS KV p.o.. Na programu byly body, jež jsou uvedeny (na původní pozvánce) níže.Metodické cvičení zdravotnických záchranářů POLNÁ 2014
Historicky první ročník regionální soutěže zdravotnických záchranářů z Kraje Vysočina se konal 10.10.2014 v Polné. Toho dne se museli zdravotničtí záchranáři vypořádat s nevšedními úkoly spojenými se záchranou života. Poskytnutí péče tonoucímu u rybníka Peklo nebo záchrana raněného po pádu do zámecké hladomorny byla jen část úkolů, které řešilo pět tříčlenných výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Na počínání záchranářských týmu bedlivě dohlíželi rozhodčí z řad organizátorů.
V rámci spolupráce s integrovaným záchranným systémem byla do tohoto metodického cvičení zapojena i vodní záchranná služba, Hasičský záchranný sbor a Policie České republiky. Akce byla přístupná obyvatelům Polné a širokého okolí. Přítomní měli možnost vidět práci záchranářů, mohli se seznámit s jejich vybavením a technikou, u rybníku Peklo shlédli cvičení leteckých záchranářů a nakonec se konala beseda pro veřejnost, na které byla prezentována Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.
   


Evropský den záchrany života
Dne 16.10.2014 se v Třebíči na Karlově náměstí uskutečnila akce k Evropskému dni záchrany života. Akci pořádala Zdravotnická záchranná služba KV, p.o. - oblastní středisko Třebíč, Oblastní spolek ČČK Třebíč a Zdravé město Třebíč.


Odborná konference na téma „Otravy CO“
Dne 25.9.2014 se v Havlíčkově Brodě konala odborná konference na téma „Otravy CO“. Celkem bylo prezentováno 7 zajímavých přednášek, včetně kazuistik a zkušenosti s otravou CO (oxid uhelnatý) na vlastní kůži. Součástí byly také dvě přednášky lékařů z Ústavu soudního lékařství. Konference se zúčastnilo celkem 170 zdravotníků. V závěru konference probíhaly živé diskuze. Konference byla pořádána ve spolupráci ZZS KV oblast Havlíčkův Brod, odd. ARO Nemocnice Havlíčkův Brod, Ústavem soudního lékařství LF UK Hradec Králové a ČLS JEP Havlíčkův Brod.
Metodické cvičení s Besipem
Dne 19.9.2014 se uskutečnilo ve spolupráci s Besipem ve Žďáře nad Sázavou metodické cvičení složek IZS. Během cvičení byly nasazeny 3 výjezdové skupiny ZZS KV (RLP Žďár, RZP Nové Město nM, LZS Jihlava) k vyřešení dopravní nehody autobusu s vlakem, při které bylo zraněno 7 osob. Cílem akce bylo předvést veřejnosti náročnost zásahu složek IZS při dopravní nehodě s větším počtem poraněných. Akce sklidila zasloužené uznání přihlížejících diváků.


Studentský maraton Biskupice 2014
Ve dnech 17.-21.9.2014 se v Biskupicích u Třebíče konal další ročník Studentského maratónu. Jedná se o ojedinělou akci, která dává studentům lékařských fakult možnost na vlastní kůži poznat, jak vypadá v praxi přednemocniční neodkladná péče. Proškolili se v teoretických postupech i praktických dovednostech a nabyté zkušenosti pak zúročili při vlastním závodě. Za ZZS KV se na akci aktivně podíleli: R. Abrahámková, A. Čábelová, K. Dvořáková, J. Golová, M. Havlíková, M. Hejátková, P. Janda, I. Kabelíková, M. Kalmus, K. Košťál, O. Kotík, P. Novotný, H. Palasová a M. Petrová.
   


Den s Krajem Vysočina
Dne 12.9.2014 se konal na Masarykově náměstí v Jihlavě Den s Krajem Vysočina. V rámci celodenní akce byla podstatná část věnována oslavám 10. výročí vzniku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Návštěvníci všech věkových kategorií si mohli pod dohledem záchranářů osvojit postupy při poskytování první pomoci. Jedna z ukázek naší práce byla věnována také přímé záchraně života.


Záchranáři LZS v rámci výcviku leteckého záchranáře absolvují v těchto dnech letový výcvik. Prakticky si zkoušejí sestavení lanového podvěsu a evakuaci osob pomocí celotělového postroje a evakuačního trojúhelníku. Opakují si i navádění vrtulníku a komunikaci s pilotem, vysazovačem pomocí stanovených signálů.
 


Nové stanoviště ZZS KV v Habrech
V Habrech byla dne 3.7.2014 za účasti hejtmana Kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka a dalších významných osobností, slavnostně otevřena již 21. výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Ostrý provoz výjezdové základny byl zahájen dne 16.6.2014. Náklady ve výši 9,8 milionu korun hradil Kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Pozemky pro základnu darovalo město Habry.

V rámci této slavnosti byl z rukou pana starosty města Habry pana Jiřího Rainiše předán záchranářům přístroj pro nepřímou srdeční masáž „LUKAS“, který zakoupil a daroval Svazek obcí Haberska. Tímto děkujeme všem, kteří na dar přispěli.

O otevření nového stanoviště ZZS KV v Habrech na stránkách Krajského úřadu Kraje VysočinaDny prevence
Od 20.5.2014 do 16.6.2014 pořádá oblastní spolek Třebíč ČČK ve spolupráci se ZZS KV, o.s. Třebíč a Městskou policií Třebíč Dny prevence. Tato akce je určena pro žáky 3. tříd ZŠ. Děti se zde učí formou adekvátní jejich věku také základy poskytování první pomoci a učí se také komunikovat s operátorem zdravotnického operačního střediska na lince 155 při náhlých příhodách v terénu. Součástí akce je také ukázka činnosti výjezdové skupiny ZZS a představení zásahového vozidla ZZS.


Den dětí IZS
V sobotu 7.6.2014 v odpoledních hodinách probíhal ve vojenském areálu Rančířov dětský den pro děti policistů, hasičů a záchranářů. Děti si mohly prohlédnout záchranářskou, policejní, vojenskou i hasičskou techniku. Celé odpoledne probíhalo v duchu soutěží a každé z dětí si odneslo na závěr dárek. Den dětí se opravdu vydařil.


Záchranáři LZS absolvují výcvik "leteckého záchranáře".
V první fázi výcviku získají kvalifikaci "leteckého záchranáře s limitovanou působností". Tzn. přepravu záchranáře v podvěsu pod vrtulníkem k pacientovi a následný transport pacienta v doprovodu záchranáře z nepřístupného terénu do místa definitivního ošetření. První fáze zahrnuje kromě teorie (29.4.2014) pozemní přípravu (29.5.2014) - nácvik sestavení lanového podvěsu, transport pacienta v evakuačním trojúhelníku a záchranné síti, komunikace a signalizace aj. Poslední kapitolou je vlastní letový výcvik, který záchranáři i lékaři, v roli odborně způsobilé osoby, absolvují od 2. poloviny června do 1. poloviny července. Postupně budou záchranáři svoji kvalifikaci rozšiřovat o slaňování z vrtulníku, záchranu pacienta z korun stromů, vodních ploch aj., až do získání plné kvalifikace leteckého záchranáře.
 


Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina
Dne 22.5.2014 se v prostorách Horáckého divadla v Jihlavě konal tradiční Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina. V rámci této slavnosti bylo také předáno ocenění pěti našim zaměstnancům: MUDr. Janě Koubkové, záchranářce Martině Lukačinové, paní Aleně Vetché, panu Jindřichu Hublovi a panu Miroslavu Šimkovi. Při příležitosti desátého výročí vzniku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina byl v úvodu slavnostního večera z rukou pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka předán naší organizaci slavnostní prapor. Tento symbol, který reprezentuje naši profesní skupinu, převzala ředitelka organizace Ing. Vladislava Filová.


Dávej pozor 2014 (Velké Meziříčí)
Dne 17.5.2014 se ZZS KV, p.o., oblast Nové Město na Moravě prezentovala na veřejné akci "DÁVEJ POZOR 2014". Zúčastnila se náhradní posádka RZP z výjezdové základny Velké Meziříčí ve složení Mgr. Michaela Kubišová a Zbyněk Pácal. Cílem této akce byla ukázka práce záchranářů, předvedení součinnosti s HZS u simulované dopravní nehody.


Dopravní dopoledne
Dne 17.5.2014 proběhlo v Třebíči tradiční dopravní dopoledne, které má již několikaletou tradici a podílí se na něm ZZS KV p.o., oblastní středisko Třebíč, Oblastní spolek ČČK Třebíč a Městská policie Třebíč. Letos ZZS provedla ukázku zásahu u dopravní nehody, jež vznikla v důsledku srdeční zástavy řidiče osobního auta. Z tohoto důvodu byla po vyproštění postiženého prováděna kardiopulmonální resuscitace. Po skončení ukázky si mohli přihlížející vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na resuscitačním modelu.


Soutěž družstev mladých zdravotníků
Dne 14.5.2014 se uskutečnila v Třebíči soutěž družstev mladých zdravotníků, pořádaná oblastním spolkem ČČK Třebíč, na které již řadu let významně spolupracuje ZZS KV oblastní středisko Třebíč. Děti zde prokazovaly svoje dovednosti spojené s poskytováním první pomoci u závažných zdravotních stavů a úrazů v terénu pod dohledem profesionálních záchranářů a členů o.s. ČČK. Akce se jako každoročně těšila vysokému zájmu účastníků.


Slavnostní shromáždění Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina
Dne 5.5.2014 se v Přibyslavi uskutečnilo Slavnostní shromáždění Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina. Starosta KSH Jan Slámečka zde předal ředitelce ZZS KV ing. V. Filové pamětní medaili ke 150. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska a pamětní stuhu k Slavnostnímu praporu ZZS KV.


Dětský den
Vážení rodiče, milé děti, v letošním roce se bohužel Dětský den v tradiční podobě, jak ho znáte, nekoná. Těšíme se však, že se sejdeme netradičně na jihlavském Masarykově náměstí dne 12.9.2014 v rámci Dne s Krajem Vysočina. Přijďte s námi oslavit desáté výročí vzniku naší organizace s celokrajskou působností.


Odborná konference ZZS
Dne 30.4.2014 se za podpory města konala ve Velkém Meziříčí Odborná konference "ZZS a spolupracující poskytovatelé zdravotní péče". Konferenci zahájil starosta města Velké Meziříčí Ing. Radovan Necid. Následovalo krátké vystoupení mažoretek Sokola Padochov. Odborný program otevřela přednáška Projekt Kryštůfek – hračka pro děti. Hračka je využívaná k navázání kontaktu s dětmi při ošetření zdravotníky ZZS. Navazovala pak odborná témata z práce NSZ Mostiště a ZZS Kraje Vysočina. Zajímavou částí byl blok věnovaný kasuistikám v přednemocniční neodkladné péči. Celkem bylo prezentováno 14 přednášek. Účastníci, kterých bylo 123, se mohli občerstvit výrobky z Pekařství ELIS a Bufetu Zlatý lev. Souběžně byla připravena možnost nácviku základní neodkladné resuscitace, zajištění dýchacích cest a seznámení s přístrojovým vybavením vozů ZZS. Na dotazy k dezinfekci odpovídal Mgr. Zdeněk Fikr (Braun), k projektu Kryštůfek Václav Novotný a Milan Kopčil (Kapitol) a ke společnosti Vamed Mediterra pak Bc. Tereza Momčilová a Bc. Eva Konečná. Hojná účast vydržela po celou konferenci, která trvala bezmála sedm hodin.


Kurz UM pro studenty lékařské fakulty
Ve dnech 12. - 13.4. 2014 se v Brně Bohunicích konal Kurz UM pro studenty lékařské fakulty. Akci pořádala LF MU Brno, FN Brno, ZZS JmK a ZZS KV. Aktivně zde vystoupili P. Novotný a R. Přecechtěl.


Maratón urgentní medicíny pro praktické lékaře
Ve dnech 11. - 13.4.2014 proběhnul v Biskupcích Maratón urgentní medicíny pro praktické lékaře. Za ZZS KV se na akci aktivně podíleli M. Petrová, H. Palasová, M. Havlíková, I. Kabelíková, K. Košťál, O. Kotík, J. Kalmus, A. Čábelová, H. Fukalová, M. Hejátková a P. Novotný.


Brněnské dny PNP
Ve dnech 3. - 4.4.2014 se konaly 13. Brněnské dny PNP v Mikulově. ZZS KV se aktivně podílela jak na hlavním programu, tak na všech třech workshopech, kde vystoupili T. Vaňatka, M. Havlíková, H. Palasová, Z. Jedlička a R. Přecechtěl.rok 2013


Přednáškový večer ČLS J.E. Purkyně
Dne 4.12.2013 se v Novém Městě na Moravě konal 288. přednáškový večer České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (byl to jediný přednáškový večer v cyklu podzim 2013 v okrese Žďár nad Sázavou). Na programu byly přednášky:
 • Mach D.: Proč urgentní příjem
 • Brodinová K.: Struktura a organizace práce na oddělení UP, recepce, třídění pacientů
 • Blaťák P.: Urgentní příjem z pohledu ZZS Kraje Vysočina
 • Šišková P.: Protokol péče o pacienta s akutní CMP z pohledu sestry
 • Snášelová K.: Urgentní příjem z pohledu internisty
 • Násirová M.: Zajímavé kausuistiky na UP


Dne 21.11. 2013 se uskutečnily hned dvě akce v oblastním středisku Třebíč ZZS KV p.o..

První velice příjemnou a zajímavou akcí bylo setkání s bývalými zaměstnanci oblastního střediska Třebíč v prostorách nové budovy ZZS Třebíč. Součástí tohoto velice milého setkání byla i prohlídka nových prostor a techniky, jíž disponuje současná záchranka. Bylo velmi zajímavé pozorovat údiv v mnoha případech i zakládajících členů záchranné služby ze sedmdesátých let minulého století nad současnou technikou a možnostmi ZZS.

Druhá akce již byla odborná. Jednalo se o konferenci oblastního střediska Třebíč. Těšila se velkému zájmu odborné veřejnosti. Tématem byly nové doporučené postupy v léčbě závažných životohrožujících poranění (GD 2013), které přednášela MUDr. Helena Ondrášková Ph.D. z ORIM FN Brno Bohunice, dále pak seznámení se systémem rendez - vous, jako aktuálním, moderním a velmi efektivním způsobem poskytování přednemocniční neodkladné péče (MUDr. Kříž). Další přednáška se týkala statistických výsledků kardiopulmonálních resuscitací s využitím systému Lucas II na Třebíčsku včetně zkušeností s jeho využíváním posádkami s lékařem a bez lékaře (MUDr. Březina). Další přednáška se týkala zkušebního využívání diagnostických možností jednoduchého ultrazvukového přístroje ve výjezdové skupině RLP Náměšť (MUDr. Horáček) a závěrečná dvě sdělení obsahovala popis 2 konkrétních případů sekundárně úspěšných oživovacích pokusů posádek bez lékaře v Náměšti a Třebíči (Jitka Březnová a Blanka Rybníčková). Tato konference byla také akreditována.

Součástí obou těchto akcí pak byl společenský večer v židovské čtvrti.


IX. Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 15. - 16.11.2013 se v Pelhřimově uskutečnil IX. Pelhřimovský podvečer. Téma konference bylo Záchranáři a veřejnost. Konferenci zahájil starosta Města Pelhřimov p. Bambula a ředitelka ZZS KV ing. Filová. Celkem bylo odprezentováno 42 přednášek (za náš kraj 8 přednášek) a proběhly 4 workshopy – záchrana tonoucího v bazénu, EKG pro záchranáře, Epipen a porod v domácnosti. Konference se zúčastnili MUDr. Šeblová J.PhD., MUDr.Knor J.PhD. za vedení odborné společnosti urgentní medicíny a dále MUDr.Franěk O. – „guru“ řízení operačního střediska a zavedení metody TANR do praxe v naší zemi. Celkem se zúčastnilo přes 300 záchranářů a on-line přenos sledovalo minimálně dalších 300 zájemců o problematiku urgentní medicíny.


Cvičení NATO Ramstein Rover 2013
Dne 27.8.2013 se lékařská posádka oblastního střediska Třebíč ZZS KV p.o. účastnila mezinárodního vojenského cvičení NATO Ramstein Rover 2013 v prostoru náměšťské letecké základny. Spolu s ostatními složkami IZS se podílela na přednemocničním zdravotnickém zajištění pilotů a cestujících po simulovaných leteckých nehodách. Činnost záchranky byla stejně jako loni hodnocena i mezinárodními pozorovateli velmi kladně.


Dne 12.6.2013 se ve Velkém Meziříčí konala odborná konference ZZS Kraje Vysočina: Kazuistiky v PNP. Akce proběhla za podpory města Velké Meziříčí. Úvodní slovo pronesl starosta města Ing. Radovan Necid. Bylo prezentováno 12 sdělení. Většina z nich popisovala zajímavé zásahy záchranářů v terénu, spolupráci složek IZS a nezvyklé diagnózy. Byl též představen pacientský simulátor, který je součástí školícího střediska ZZS v Jihlavě. V přestávkách mezi odbornými bloky a při závěrečném občerstvení probíhaly živé diskuse. Akce se účastnilo asi 80 zdravotníků.
 Dětský den
V sobotu 1.6.2013 se v dopoledních hodinách konal v prostorách ZZS KV tradiční Dětský den. Spolupořadatelem byl BESIP, který dodal hlavní ceny pro vítěze. Finančně tuto akci podpořila firma ALFA-HELICOPTER. Soutěže se zúčastnilo 114 dětí, ve třech věkových kategoriích. Celou akci moderoval pan Milan Řezníček z HIT rádia Vysočina. Nejenom děti, ale i dospělí si mohli zopakovat základy chování v silničním provozu a při poskytování první pomoci.
Další fotografie z Dětského dne si můžete prohlédnout zde.Rallye Rejvíz 2013
Ve dnech 22.–26.5.2013 se záchranáři zúčastnili v Koutech nad Desnou již 17. ročníku Rallye Rejvíz. Závod probíhal v obvyklých kategoriích a zúčastnilo se ho celkem 21 RLP posádek v národní soutěži, 33 RZP posádek v národní soutěži, 9 PHYS posádek s lékařem v mezinárodní soutěži, 22 PARA posádek v mezinárodní soutěži posádek bez lékaře, 8 posádek v soutěži mediků a 33 operátorů ZOS ZZS.

Soutěžní posádku ZZS Kraje Vysočina tvořili záchranář Martin Štěpán DiS., řidič Lukáš Bareš (oba z výjezdové základny Pacov (oblast Pelhřimov)) a operátorka Bc. Petra Krbová. Závod probíhal v náročných povětrnostních podmínkách, které dokonale prověřily připravenost posádek na plnění úkolů ve dne, v noci, v dešti, zimě, nepohodlí. Všichni plnili úkoly, které vycházejí ze skutečných zásahů a z každodenní pracovní činnosti záchranářů.

Letošního závodu se zúčastnil také tým „peerů“ – zaměstnanců záchranné služby, kteří jsou proškoleni pro poskytování psychosociální pomoci svým kolegům v náročných situacích, např. po psychicky náročném zásahu, po dopravních nehodách se zraněním nebo usmrcením kolegů apod. Tým peerů se zúčastnil noční etapy, kdy jednak nasimulovali konfliktní turisty, kteří se v noci ztratili a došlo ke zranění. Následně komunikovali se zasahujícími záchranáři a rozebrali s nimi celou situaci při komplikovaném zásahu. Reprezentovaly nás MUDr.Jana Koubková, Mgr.Michaela Kubišová, Bc.Hana Dlouhá a Miloslava Havlíková.

Naše posádka závodila v kategorii posádek bez lékaře a operátorka dispečinku se zúčastnila soutěže Zlaté sluchátko. Tato kategorie byla vyhlášena již po sedmé. V mezinárodní konkurenci v konečném pořadí obsadila posádka RZP naší záchranné služby 18. místo, operátorka v soutěži Zlaté sluchátko obsadila 22. místo. V silné konkurenci mezinárodních závodů získali naši soutěžící cenné zkušenosti.


Dne 18.5.2013 proběhlo na Karlově náměstí v Třebíči Dopravní dopoledne za účasti ZZS KV p.o. o.s. Třebíč, MP a OS ČČK. Záchranka zde předvedla zásah u zraněné cyklistky a u podnapilé osoby ve spolupráci s MP. Veřejnosti byla dále umožněna prohlídka sanity a jejího vybavení. Po krátké instrukci si občané mohli vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na modelu.


Dne 16.5.2013 se v Třebíči uskutečnilo oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Žáci škol zde v rámci soutěže plnili nejrůznější úkoly související s náhlým postižením zdraví. Na akci se již tradičně společně s OS ČČK podíleli také zaměstnanci ZZS KV p.o. o.s. Třebíč, kteří zde působili v roli rozhodčích a poradců.


Dne 27.4. 2013 se oblastní středisko Třebíč ZZS KV p.o. spolu s Besipem, PČR a Městskou policií Třebíč podílelo v rámci projektu "Motorka pro radost, ne pro smrt" na bezpečnostně preventivní akci v rámci Motosrazu v Třebíči. Záchranáři zmínili bezpečnostní rizika, která hrozí motocyklistům v provozu, předvedli komentovaný zásah ZZS u zraněného motocyklisty a ukázali veřejnosti a účastníkům kompletní vybavení sanity. Každý si pak mohl vyzkoušet úkony první pomoci včetně provádění nepřímé srdeční masáže na modelu. Akce se těšila velkému zájmu účastníků i médií.


Multifunkční pacientský simulátor METI man
Dne 17.4.2013 se ve výukovém a vzdělávacím centru ZZS KV v Jihlavě konala tisková konference, na které hejtman kraje MUDr. Běhounek a ředitelka organizace ing. Filová představili zástupcům médií multifunkční pacientský simulátor METI man. Simulátor v hodnotě 1,7 milionu Kč byl zakoupen z prostředků Kraje Vysočina a bude sloužit k nácviku řešení život ohrožujících stavů nejen zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby, ale i příslušníkům ostatních složek IZS a zaměstnancům dalších zdravotnických zařízení v kraji. Pořízením tohoto simulátoru se ZZS KV stává pátou záchrannou službou v ČR, která disponuje podobně sofistikovaným zařízením. Praktické použití simulátoru poté předvedli hlavní sestra ZZS KV Bc. Machátová , MUDr. P.Novotný a instruktor R. Přecechtěl.

Tisková zprávaKurz urgentní medicíny 2013
Ve dnech 13. - 14.4.2013 se ZZS KV podílela na pořádání kurzu urgentní medicíny pro studenty lékařské fakulty MU a to ve spolupráci s FN Brno, ZZS JmK, Masarykovou univerzitou a portálem Akutně.cz. Kurz se uskutečnil v univerzitním kampusu Bohunice v Brně. Za ZZS KV přednášeli MUDr. Tomáš Vaňatka a MUDr. Petr Novotný.


Soutěž společensky prospěšných projektů "Vaše volba 2012" skončila vítězstvím projektu oblastního střediska Třebíč ZZS KV p.o.

Dne 5.3.2013 v 11:00 hod. se uskutečnilo na výjezdové základně Třebíč slavnostní předání příspěvku 500 000 Kč Nadačního fondu ČEZ oblastnímu středisku Třebíč ZZS KV p.o. na nákup nových přístrojů pro nepřímou srdeční masáž pro nelékařské výjezdové skupiny ve Velké Bíteši a v Jemnici. Příspěvek poskytuje Nadační fond společnosti ČEZ vítěznému projektu v regionu Vysočiny a Jižní Moravy. O nejlepším projektu hlasují občané prostřednictvím formulářů a internetu. Šek předal paní ředitelce ing. Vladislavě Filové manažer Nadace ČEZ Mgr. Ondřej Šuch. Akce se dále účastnila za ČEZ Mgr. Jana Štefánková, nám. LPP ZZS KV p.o. MUDr. Petr Novotný, zástupci oblastního střediska Třebíč ZZS KV p.o. a zástupci Nemocnice Třebíč. Akce se těšila velkému zájmu médií.


Ve dnech 7.2. - 17.2.2013 se v Novém Městě na Moravě konalo MS v biatlonu. Na zdravotnickém zajištění se podílely i posádky ZZS Kraje Vysočina z Novoměstské oblasti. Přípravou na tuto akci bylo cvičení složek IZS s nácvikem postupů při likvidaci následků hromadného neštěstí (pád tribuny), které proběhlo 25.9.2012 v oblasti závodiště. V průběhu konání závodů mimo standardní služby v oblasti (3 RLP posádky + 1 RZP posádka) byly v pohotovosti v areálu další dvě zásahová vozidla s posádkami RV a RZP. Posádky musely zasahovat jen jedenkrát a to při těžkém úrazu jednoho z diváků.
rok 2012

Dne 23.11.2012 se uskutečnil 2. ročník bowlingového turnaje O záchrannářskou kuželku. Všichni účastníci se (doufáme) dobře pobavili, o vítězství ani tak nešlo (doplňující informace: zvítězil favorit Jiří Balabán).


Ve dnech 16.11. – 17.11.2012 se uskutečnil již 8. Pelhřimovský podvečer. Registrovalo se 500 účastníků.


24.9.2012
Krytý chodník
Byla dokončena stavba tunelu (krytého chodníku), který spojuje heliport Zdravotnické záchranné služby s urgentním příjmem Nemocnice Jihlava. Na snímku je zachycen historicky první pacient, který tunelem z heliportu na urgentní příjem projel.


Naši záchranáři se zúčastnili ve dnech 21.9. – 23.9.2012 oslav 155. výročí záchranné služby v Praze. Během oslav pražští záchranáři uspořádali cvičení záchranářů, které vyzkoušelo připravenost týmů z celé republiky a ze Slovenska. Naši záchranáři jsou připraveni velmi dobře a s jednotlivými úkoly se vypořádali na jedničku (soutěžila posádka ve složení MUDr. Tomáš Vaňatka, Radek Přecechtěl DiS. a Lukáš Jirků DiS.).
Česká televize natáčela na místě záznam, můžete si jej prohlédnout zde.


Studentský maraton Biskupice 2012
ZZS Kraje Vysočina, Rescue Team a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uspořádali další ročník Studentského maratonu Biskupice. Letos se akce uskutečnila v termínu 13.9. – 16.9.2012.Dne 12.9.2012 se ve Velkém Meziříčí konala odborná konference ZZS KV a HZS Žďár nad Sázavou na téma: Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí. Prezentace se týkaly např. využití systému SPIS nebo zajištění postižených nejen se somatickým traumatem, ale i s postižením psychiky. Účastníci se shodli, že ZZS i HZS budou hledat cesty ke společnému využití některých technik jako např. defusing nebo debriefing, které by jim umožnily lépe se vypořádat s nadlimitní zátěží vznikající při nejnáročných zásazích.Dne 7.9.2012 se uskutečnil v Mostištích sportovní turnaj složek IZS z Velkého Meziříčí. Družstvo záchranné služby z oblasti Nové Město na Moravě obsadilo ve fotbalovém turnaji 2. místo a ve volejbalovém turnaji zvítězilo.Příprava na cvičení NATO Ramstein Rover 2012
Dne 28.8.2012 se posádka RLP Náměšť ve složení Lukáš Bača DiS, Milan Pavlát a MUDr. Michal Kříž zúčastnila přípravného taktického cvičení armády ČR a složek IZS v rámci přípravy na cvičení NATO Ramstein Rover 2012, které se bude v našem regionu následně konat. Jednalo se o taktické cvičení v prostoru bývalé raketové základny u Rapotic. Byly simulovány dvě události. Jednak havárie vojenského bojového letounu s municí a dvěma piloty. A ve 2. fázi navozené nouzové přistání vrtulníku do terénu se čtyřmi cestujícími. Náměšťská záchranka při zásahu spolupracovala se záchrannou službou armády. V první fázi vyšetřovala, zaléčila a na transport připravila jednoho z katapultovaných pilotů (trauma z visu s přidruženými poraněními po katapultáži) a následně ošetřila 4 těžce zraněné vojáky z vrtulníku. Cvičení se jako pozorovatel zúčastnil německý plukovník H. Schell, který je ředitelem cvičení Ramstein Rover 2012. Naše posádka byla v tomto první společném cvičení s AČR následně vyhodnocena jako jedna z nejlepších zasahujících složek.Projekt LUCAS
Dne 3.8.2012 se v nové budově ZZS KV v Třebíči uskutečnila prezentace nově pořízených přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, spojená s poděkováním dárcům finančních prostředků na jejich pořízení. Celkem byly pořízeny 3 přístroje, každý v hodnotě 310 000 Kč. Přístroje budou sloužit pro lékařské posádky v celém třebíčském regionu. Během několika měsíců se podařilo od dárců, mezi něž patří sdružení Skládka TKO Pozďátky, ČEZ, Mikroregion Moravské Budějovice, starosta Moravských Budějovic ing. Bařinka, město Velká Bíteš, Mikroregion Náměšť nad Oslavou a obec Netín, získat celkem 720 000 Kč. Zbytek prostředků byl uhrazen z investičních prostředků ZZS KV. ZZS KV p.o. si dovoluje i touto cestou poděkovat všem dárcům za finanční příspěvek. Přístroje budou sloužit k řešení náhlých zástav oběhu. Zásadní výhodou je, že přístroj umožňuje, na rozdíl od ruční nepřímé srdeční masáže srdce, provádět oživovací pokusy i během transportu v zásahovém vozidle. To je velice důležité u některých typů náhlých srdečních příhod a u podchlazených pacientů se zástavou srdeční činnosti, protože konečné ošetření těchto pacientů je možné až v nemocnici na specializovaných pracovištích, kam je nutné pacienta převézt. Ovšem bez pomoci tohoto přístroje je převoz pacienta často nemožný. Po oblasti Nové Město na Moravě, kam byly díky příspěvkům Mikroregionu Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem, pořízeny taktéž 3 kusy těchto přístrojů v roce 2011, je okres Třebíč dalším místem, kde použití těchto přístrojů zvyšuje šanci na přežití u pacientů s náhlou zástavou oběhu.

Dne 2.8.2012 odvysílala Česká televize o těchto přístrojích reportáž, kterou můžete shlédnout na internetové adrese http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140802-udalosti-v-regionech/, případně si můžete video stáhnout zde (9 MB, formát WMV).Dne 30.7.2012 byla v 11:00 hod. za účasti hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, ředitelky ZZS Kraje Vysočina ing. Vladislavy Filové a dalších vzácných hostů slavnostně otevřena nová budova výjezdové základny ZZS KV p.o. v Třebíči. Nová budova poskytne zázemí jedné výjezdové posádce rychlé lékařské pomoci, jedné posádce rychlé zdravotnické pomoci, technikovi, vrchní sestře a primáři oblastního střediska. Nahrazuje již nevyhovující prostory v budově Gigant. Nová budova má prostory pro výcvik a vzdělávání záchranářů. Přítomnost garáží v jedné budově s posádkami záchranářů umožní rychlou dostupnost k sanitním vozidlům a vzhledem k modernímu uspořádání a těsné návaznosti komplementu na sanity usnadňuje rutinní činnosti, týkající se doplňování léků, zdravotnického materiálu a úklidových činnosti. Budova představuje vynikající podmínky pro dodržování nejpřísnějších norem v oblasti hygienické, epidemiologické, v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životního prostředí.
Výherci dětské soutěže:

Matěj Kočí z Dolního Města
Vojtěch Březina ze Žďáru nad Sázavou
Filip Vopálenský z Ledče nad Sázavou
Filip Košina z Havlíčkova Brodu
Milan Března z Třebíče
Vojtěch Jozífek z Jihlavy
Adam Hrodek z Jihlavy
Lenka Grygarová z Vojnova Městce
Zuzana Čermáková z Vojnova Městce
Adam Novotný z Křídel

Výhercům budou ceny předány dne 2.6.2012 v místě sídla ZZS KV v Jihlavě v rámci konání „Dětského dne“.
Rallye Rejvíz 2012
Od 30.5. do 3.6.2012 se v Koutech nad Desnou konal další ročník Rallye Rejvíz (jedna z nejprestižnějších mezinárodních soutěží záchranných týmů). Tentokrát byla zaznamenána rekordní účast: 93 posádek. Hlavními cíli této akce je ověřit si schopnost správného rozhodování a postupu lékařů, záchranářů a operátorů záchranných služeb při řešení kritických situací, kdy minuty rozhodují o záchraně lidských životů a případných trvalých následcích pro postižené. Jako každý rok i letos organizátoři přidali k rutinním úkolům i nějaký ten „chyták“.

Této soutěže se zúčastnila také posádka oblastního střediska Třebíč ZZS Kraje Vysočina p.o., ve složení MUDr. Jan Polách, záchranáři Bc. Ondřej Kotík a Jaromír Kalmus, DiS. Výsledkem bylo pěkné 11. místo v silné konkurenci národní soutěže.


Dne 11.2.2012 v dopoledních hodinách zajišťovala posádka RLP Třebíč akci Klubu ledních medvědů na rybníku Markovka u Třebíče. Všichni otužilci prošli vyšetřením fyziologických parametrů před a po pobytu v ledové vodě. Akce se odehrávala při teplotě vzduchu – 12 st. C a těšila se zájmu médií.
rok 2011 a starší

Dne 8.8.2011 byl v ZZS KV p.o. zahájen společný projekt zdravotnických záchranných služeb, Asociace ZZS ČR a společnosti Kapitol: Projekt "Kryštůfek záchranář dětem". Plyšová hračka je pro děti připravena v každém sanitním vozidle.

Více informací naleznete v informačním letáku.Rallye Rejvíz 2011
26.5 až 29.5.2011 se konal 15. ročník mezinárodní soutěže posádek zdravotnických záchranných služeb - Rallye Rejvíz. Bylo přihlášeno 90 posádek a 26 operátorů zdravotnických operačních středisek. Soutěžící posádky byly rozděleny do několika kategorií – 1. Soutěž studentů medicíny, 2. Národní soutěž posádek bez lékaře – RZP, 3. Národní soutěž posádek s lékařem – RLP. Poslední soutěžní kategorie - Mezinárodní soutěž posádek byla nově rozdělena na 2 kategorie - posádky bez lékaře a posádky s lékařem. Panovalo deštivé počasí, které komplikovalo život nejen soutěžícím, ale hlavně rozhodčím a figurantům.

Na všechny soutěžící letos čekalo 12 úkolů, 9 v denní etapě a 3 v noční. Dva úkoly spíše zážitkového charakteru - slanění, lanovka, brodění řeky prověřovaly odvahu a ochotu podstoupit nepohodlí.

Za ZZS Kraje Vysočina soutěžila posádka: MUDr. Jana Kubalová, Radka Abrahámková DiS., Nina Semrádová DiS. Přivezla si mnoho zkušeností a také výborné 5. místo mezi 23 národními RLP posádkami.

Počínaje 1.lednem 2008 dochází ke změně zajišťování lékařské pohotovosti (dříve LSPP). V Kraji Vysočina budou tuto službu zajišťovat všechny nemocnice (Jihlava, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Třebíč a Pelhřimov). Mimo provozní dobu pohotovostí se lze obrátit na nemocniční ambulance. V Jihlavě je pro Vás navíc k dispozici i stomatologická pohotovost.
counter