Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
14.2.2019
Nový technický vůz ZZS KV
ZZS KV pořídila nové technické vozidlo, které je určeno především ke zvládnutí a řešení mimořádných událostí, jako jsou hromadná neštěstí (tažení přívěsu se stanem pro HN), rozsáhlé dopravní nehody, ale i k vyproštění, popř. odtáhnutí našich sanitních vozidel z místa dopravní nehody apod. Technické vozidlo FORD Ranger, včetně požadované zástavby a vybavení bylo pořízeno za 1 654 070,- Kč. Z toho 1 439 394,- Kč činila částka obdržená od České kanceláře pojistitelů z Fondu zábrany škod. Vozidlo je 5 místné, je vybaveno naftovým motorem o výkonu 147 kW, manuální 6 stupňovou převodovkou, zvukovým a světelným výstražným zařízením (modročervené barvy), tažným zařízením s možností připojení přívěsu o celkové hmotnosti až 3500 kg, navijákem s tažnou silou do 3500 kg, elektrocentrálou s výkonem 8 kW, světelnými zdroji sloužícími k nasvětlení prostoru, záložním akumulátorem a dalším příslušenstvím. Vůz má možnost připojení druhé hnané nápravy, povolenou brodivost 800 mm, max. rychlost 175 km/hod. Nový vůz, který byl ZZS KV předán v závěru roku 2018, nahradí dosluhující vůz Nissan Patrol pořízený v roce 1996.
   

O záchranářskou kuželku
Dne 29.11.2018 proběhl již 8.ročník turnaje v bowlingu "O záchranářskou kuželku". Letošní ročník proběhl netradičně v prostorách herny „Bowling Sauna“ ve Žďáru nad Sázavou. Účastníky byli zaměstnanci ZZS KV, HZS Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a UP Nemocnice Nové Město na Moravě. Celkem hrálo skvělých 17 hráčů. Atmosféra byla jako vždy přátelská a padaly vysoké náhozy. Oceněni byli všichni aktivní účastníci turnaje.


XIV. ročník odborné konference Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 15.11.-16.11.2018 proběhl již XIV. ročník odborné konference Pelhřimovský podvečer. Slavnostního zahájení této konference se ujali pan Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, pan Ladislav Med, starosta města Pelhřimov a představitelé vedení ZZS KV. Zdravici také přednesl zástupce Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky. Konference se konala pod odbornou záštitou ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a to za vlastní účasti její předsedkyně paní MUDr. Jany Šeblové, Ph.D. Letošní ročník poctilo svou návštěvou cca 200 účastníků, jak z řad lékařů a zdravotnických záchranářů, tak studentů oboru zdravotnický záchranář. Součástí byl i videopřenos konference. Nově byla do konference zařazena soutěž záchranářských skupin, složených z řad profesionálních záchranářů anebo studentů oboru zdravotnický záchranář. Dle ohlasu účastníků se konference vydařila a již nyní se všichni těšíme na další jubilejní XV. ročník.

2.11.2018
Studie „Fibrinogen“
V letošním roce byla na ZZS KV zahájena studie, za spolupráce Traumacenter FN Brno Bohunice a UVN Praha Střešovice, která má zjistit, zda časné podání fibrinogenu u pacientů s haemorhagickým šokem bude mít vliv na jejich mortalitu. Studie probíhá prostřednictvím skupiny letecké záchranné služby, která má k dispozici dávku fibrinogenu, kterou podle předem stanovených kritérií aplikuje traumatizovanému pacientovi, již v rámci přednemocniční neodkladné péče. V průběhu následné nemocniční neodkladné péče je vyhodnocen účinek takto podaného koagulačního faktoru. Cílem studie je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, zda časně podaný fibrinogen bude mít vliv na snížení úmrtnosti polytraumatizovaných pacientů.


Cena Asociace Zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 23.10.-25.10.2018 se v Ostravě konal jubilejní 25. ročník Dostálových dní. Letos se na kongresu hodně bilancovalo, protože uplynulo 30 let od založení Odborné společnosti Urgentní medicíny, 20 let od vzniku nástavbového oboru Urgentní medicína a 20 let od vzniku časopisu Urgentní medicína. Urgentní medicína dnes existuje jako jeden ze základních oborů a v rámci Společnosti urgentní medicíny dnes fungují tyto pracovní skupiny: skupina pro Medicínu katastrof, skupina pro LZS, skupina pro Operační řízení, skupina Mladých lékařů, skupina NLZP a skupina pro Urgentní sonografii. V rámci kongresu byly opět uděleny ceny Asociace ZZS ČR. V letošním roce byl ZZS KV nominován na tuto cenu prim. MUDr. Tomáš Vaňatka. Cenu převzal za vzdělávací činnost v oblasti přednemocničních porodů, za činnost výzkumnou v oblasti traumat a za činnost při organizování vzdělávací akce Pelhřimovský podvečer. V rámci kongresu bylo také pokřtěno druhé vydání knihy Urgentní medicína v klinické praxi lékaře, kde je MUDr. Tomáš Vaňatka jedním ze spoluautorů. Jmenovaný také aktivně vystoupil v odborné části kongresu s prací, která ukazovala vliv umělé plicní ventilace na vzniku hypotermie u traumatizovaných pacientů.

Kouty 2018
Dne 8.10.2018 se uskutečnil již pátý ročník metodického cvičení zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Organizaci letošního ročníku zajistilo oblastní středisko ZZS KV Havlíčkův Brod. Organizátoři pro metodické cvičení vybrali jedno z krásných lokalit v okolí Lipnice nad Sázavou. Zázemí pro všechny účastníky metodického cvičení bylo připraveno v Hotelu Luna v nedalekých Koutech. Soutěžního klání se opět zúčastnilo pět výjezdových skupin, složených ze tří nelékařských zdravotnických pracovníků. Jejich poctivou přípravu na soutěž prověřilo pět náročných úkolů. Zahrádka – sražené dítě traktorem, Melechov – rozšířená sebevražda, Stvořidla – anafylaktická reakce, Lom – náhlá srdeční zástava, Hrad – pád z výšky. Celý náročný den byl zakončen nácvikem likvidace mimořádné události v jedné z výrobních hal v Ledči nad Sázavou.

Vítězství v podobě poháru si tentokrát odnesl tým z oblastního střediska Havlíčkův Brod. Blahopřejeme.

Metodické cvičení se velmi vydařilo a poděkování si zcela jistě zaslouží celý přípravný tým, figuranti, rozhodčí a také soutěžící.

Kvarteto 2018
Dne 4.10.2018 se zástupci krizového štábu ZZS KV p.o. zúčastnili cvičení Kvarteto 2018. Šlo o společné cvičení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního úřadu radiační ochrany, Krizových štábů kraje Jihočeského, Jihomoravského a Kraje Vysočina, které mělo prověřit schopnost jednotlivých subjektů reagovat na radiační havárii v Elektrárně Dukovany. V rámci cvičení byly řešeny situace, které složky IZS řeší standardně (dopravní nehoda, transport pacienta, evakuace dětského tábora), nicméně tentokrát musel být postup modifikován s ohledem na aktivaci Vnějšího havarijního plánu elektrárny. Všechny zadané úlohy se podařilo vyřešit za dodržení všech bezpečnostních doporučení a bez ohrožení zasahujících členů IZS.

 

Den záchranářů
Ve Velkém Meziříčí proběhl dne 13.9.2018 Den záchranářů. Úvodní slovo měl starosta města pan Josef Komínek. V dopoledním programu se představily jednotlivé složky IZS. ZZS Kraje Vysočina ve spolupráci s HZS předvedla zásah u hořícího automobilu s ošetřením tří popálených pacientů. Příslušníci HZS navázali ukázkou hašení požáru a PČR představila psovody. V rámci programu byla předvedena zásahová technika a byla možnost nácviku poskytování první pomoci. Akce se vydařila také díky pěknému počasí.
 

Cvičení složek IZS: záchrana pohřešovaných osob
Dne 13.9.2018 proběhlo cvičení složek IZS podle typové činnosti "Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu" v lokalitě Bohdalovské rybníky v okrese Žďár nad Sázavou. Za ZZS KV p.o. se účastnila cvičení výjezdová skupina RLP z oblasti Nové Město na Moravě.


Turnaje složek IZS
Dne 7.9.2018 se ve Sportovním areálu Mostiště uskutečnil již tradiční turnaj složek IZS v odbíjené a malé kopané. Letos byla pořadatelem ZZS. Družstva PČR a HZS byla tvořena členy sboru z Velkého Meziříčí, ZZS postavila družstva ze zástupců z celé oblasti Novoměstsko. V průběhu zápasů, bylo k vidění mnoho skvělých akcí. Vše probíhalo v duchu fair play. Na závěr turnaje byl dán prostor i na posezení s lehkým občerstvením. ZZS v obou disciplínách obsadila krásné druhé místo. Výsledek však u těchto turnajů nebývá důležitý. Podstatné je samo setkání, které utužuje dobré vztahy mezi jednotlivými složkami IZS a to se pak projeví i na kvalitní spolupráci u zásahů v běžném pracovním nasazení!


ZZS Kraje Vysočina zabodovala na Rejvízu
Ve dnech 24.-27.5.2018 se v Koutech nad Desnou konal již 22. ročník mezinárodní soutěže záchranářských týmů pod názvem Rallye Rejvíz 2018. Za naši záchrannou službu se zúčastnily 2 výjezdové skupiny: lékařská z Havlíčkova Brodu ve složení MUDr. Jan Gretz, Tomáš Hájek, DiS. a Jan Rákosník a nelékařská z Nového Města na Moravě ve složení PhDr. Denisa Švábová, DiS., Bc. Alena Veselá a Libor Plocek, jako dispečerka operačního střediska pracovala Jarmila Hurtová.

Během soutěže týmy plnily psychicky i fyzicky náročné úkoly v denní i noční etapě. Úkoly vycházely z reálných zkušeností organizátorů a 3 úkoly byly spojené se soutěží prvosledových hlídek Policie ČR. Obě naše posádky obsadily čelní místa ve výsledkové tabulce a prokázali tak vysokou erudovanost a profesionalitu v mezinárodní konkurenci z mnoha zemí světa ze 3 kontinentů.

P155
(8.-10.6.2018)
Tentokrát Liberecká „drsný sever“.

Cvičení pod názvem P155 Liberecká se účastnila tříčlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci z Pelhřimovské oblasti ve složení Bareš, DiS., Krejčí, DiS., Pařízek. Lektorem posádky byl MUDr. Pačiska, vedoucí lékař výcvikové a vzdělávacího střediska organizace.

Veškeré úkoly se plnily ve dvojčlenné posádce a třetí byl vždy tichý pozorovatel, který byl po ukončení úkolu velmi důležitým článkem pro zhodnocení postupů. Úkoly byly velmi zajímavé, někdy fyzicky namáhavé, ale to dělalo metodické cvičení tím pravým, kdy se záchranář na prahu vyčerpání, hladu a žízně musí vždy ve zlomku vteřiny správně rozhodnout.

Po příjezdu a zahájení startovala noční etapa o třinácti úkolech, konec v ranních hodinách, krátký spánek, a jelikož se jednalo o metodické cvičení s AČR tak vše v polních podmínkách, spaní ve stanech na lehátku a ranní vojenské probuzení, rychlá snídaně a nastupovalo se na denní etapu, která čítala dalších sedm úkolů.

Jedním z úkolů byla i mimořádná událost, pád lanovky na Ještěd, kde probíhala spolupráce s ostatními posádkami z celé České republiky, Slovenska a Polska. Při závěrečném hodnocení byla „Vysočina“ několikrát velmi kladně ohodnocena.

Amok 2018
Dne 4.6.2018 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo oblastní cvičení složek IZS Amok 2018. Důraz byl zaměřen na bezpečný přesun celého týmu na místo zásahu, třídění metodou START, provedení život zachraňujících úkonů u zraněných a jejich transport do bezpečné zóny. Výhodou letošního cvičení bylo, že se nasazení týmů na místě události opakovalo, což vedlo k zlepšení a zefektivnění činnosti všech nasazených týmů.


Dětský den
Milé děti, vážení rodiče, oznamujeme, že se v letošním roce v sídle ZZS KV v Jihlavě nekoná tradiční Dětský den. Děkujeme za pochopení.


Horizont 2018
Dne 22.5.2018 se v Kamenici nad Lipou uskutečnilo celokrajské cvičení složek IZS Horizont 2018. Námětem cvičení byla hromadná dopravní nehoda několika osobních vozů a dodávky s celkem 19 zraněnými osobami. Cílem cvičení pro ZZS KV bylo ověřit aktivaci Traumaplánu, činnost ZOS v případě mimořádné události, nasazení 11 výjezdových skupin, třídění, terapie a transport poraněných do Nemocnice Pelhřimov a vzájemnou součinnost všech složek jak na místě události, tak i v nemocnici.

konference Kazuistiky v PNP IV.
Dne 25.4.2018 se uskutečnilo setkání zdravotníků na konferenci Kazuistiky v PNP IV., pořádané ZZS Kraje Vysočina (oblast Nové Město na Moravě) a NSZ Mostiště. Konference jako již tradičně byla pod záštitou Města Velké Meziříčí. V úvodu promluvil starosta města pan Josef Komínek a následně zástupci ZZS Kraje Vysočina – Náměstek LPP MUDr. Petr Novotný, Mgr. Michaela Kubišová, vrchní sestra oblasti, MUDr. Milan Korsa, primář oblasti, NSZ Mostiště – Drahoslava Smejkalová, hlavní sestra nemocnice. V průběhu konference bylo prezentováno 13 zajímavých kazuistik, které vyslechlo cca 140 posluchačů. Jedna z prezentací byla věnována záchraně života za pomoci přístroje LUCAS, na jehož pořízení se nemalou částkou podílelo i Město Velké Meziříčí. Věříme, že i následující ročník se setká s tak bohatou účastí.
                                             Za ZZS MUDr. Milan Korsa a Mgr. Michaela Kubišová.

21.5.2018
Z Fondu zábrany škod bylo v roce 2017 zakoupeno 27 vozidlových a 10 ručních radiostanic systému Tetrapol – Pegas. Radiostanice jsou třetí generace a nahradí ve vozidlech stanice starší verze, která již nemá zajištěnu servisní podporu. Ruční radiostanice jsou určeny pro komunikaci výjezdových skupin mimo vozidla, zejména v terénu a při zásazích v místě hromadného neštěstí. Radiový systém Pegas je určen pro vysoce dostupnou a nezávislou komunikaci složek IZS.

Radiostanice dodala firma Pramacom Praque spol. s r.o. za celkovou pořizovací cenu 1.909 tis. Kč. Z Fondu zábrany škod bylo proplaceno 1.801 tis. Kč.


Ebola 2018
Dne 10.5.2018 proběhlo v prostorách Nemocnice Třebíč taktické cvičení „Ebola 2018“, do kterého byly zapojeny jak všechny složky IZS, tak pracovníci Nemocnice Třebíč a orgán ochrany veřejného zdraví. Cílem bylo prověřit postup a taktiku zúčastněných složek a dále pak ověření postupu dekontaminace zasahujících osob a transportního izolačního prostředku. Námětem cvičení byl prvozáchyt pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nemoc (ebola) ve zdravotnickém zařízení. Na základě tohoto zjištění aktivoval orgán ochrany veřejného zdraví celý aparát potřebný k zajištění takovéhoto pacienta. BHT ZZS KV měl za úkol zajistit pacienta v ordinaci a jeho následný transport skrze dekontaminační stanoviště do cílového zdravotnického zařízení. Velkou měrou přispěly k bezproblémovému chodu celé akce pravidelné nácviky jak v rámci BHT ZZS KV, tak společné s ostatními složkami.

Rozkoš Rescue 2018
Ve dnech 4.-6.5.2018 se naše jihlavská soutěžní výjezdová skupina ve složení Lucie Dolejší, DiS., Drahomír Taclík, DiS. a Zdeněk Moravec, DiS. zúčastnila soutěže zdravotnických záchranářů s názvem „Rozkoš Rescue 2018“, která se konala v okolí vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Soutěž se skládala z 20 náročných soutěžních úkolů, které vycházely z každodenní praxe a předlohou jim byly reálné výjezdy. Během cvičení se soutěžící dostali na bojiště, kde ošetřovali raněné téměř pod přímou palbou nepřítele (ve spolupráci s Armádou ČR), zachraňovali tonoucího z vodní nádrže Rozkoš (ve spolupráci s Vodní záchrannou službou), resuscitovali děti i dospělé, zachraňovali pacienty po dopravních nehodách a řešili i jednu rozsáhlou mimořádnou událost s hromadným postižením zdraví. Naše výjezdová skupina obsadila velmi pěkné 12. místo z 37 hodnocených profi týmů.

Brněnské dny urgentní medicíny
Ve dnech 18.-20.4.2018 se uskutečnily 17. Brněnské dny urgentní medicíny. ZZS KV p.o. měla zastoupení na všech workshopech, které se věnovaly operačnímu řízení, letecké záchranné službě, vzdělávání, SPIS a problematice tiskových mluvčích. V odborném programu nás aktivně prezentovala MUDr. Násirová, která představila Zajímavé kazuistiky z urgentního příjmu a MUDr. Vaňatka, který prezentoval další data z aplikace Traumaprotokol a představil připravenou studii, která bude sledovat vliv podaného fibrinogenu u polytraumatizovaných pacientů již v rámci přednemocniční neodkladné péče. Jednotlivé odborné bloky letošního ročníku se zaměřily na problematiku využití AED a first responderů, využití ultrazvuku v PNP, řešení život ohrožujícího krvácení, kraniocerebrálnímu traumatu, náhlým příhodám břišním, a sytému řízení kompetencí zdravotnických pracovníků. Získané poznatky pomohou zlepšit jak systém řízení naší organizace, tak zlepšit kvalitu poskytované PNP.


11. pracovní konference SPIS, IDENTITA INTERVENTA, 8-10.4.2018
Druhou dubnovou neděli se na Vysočinu, do Dubovic na Váňův statek, sjeli interventi z celé České republiky. Šlo o 11. pracovní konferenci SPIS určenou výhradně interventům. Organizátorem této akce byla tentokrát Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. Hlavním organizátorem byla Mgr. Hana Dlouhá. Konference se zúčastnilo 86 zdravotnických interventů a 8 psychologů. Již od neděle byly pro účastníky k dispozici odborně vedené workshopy. Stěžejním tématem, které se vinulo celou konferencí, bylo téma „IDENTITA INTERVENTA“. Velká pozornost byla věnována ošetření samotných interventů formou intervizí a supervizí. O individuální intervize, které pro kolegy zdravotnické interventy nabízeli odborníci na duševní zdraví, byl velký zájem a ne na všechny se dostalo. Účastníci projevili velkou spokojenost s prostředím a organizačním zajištěním konference. Ocenili také bohatý program konference, velkou nabídku diskutovaných témat a workshopů. Velmi oceněn byl přínos intervizí a usilovná práce všech odborníků na duševní zdraví a garantů SPIS. Poděkování patří také sponzorům konference, díky kterým mohla konference proběhnout. Děkujeme.


Cvičení složek IZS – COOPER 2018
Dne 19.3.2018 proběhlo taktické cvičení složek IZS – COOPER 2018 v Bystřici nad Pernštejnem. Námětem cvičení byl požár výrobní haly firmy COOPER. Cílem cvičení bylo ověřit přístupové cesty do průmyslové zóny, vzájemnou komunikaci složek IZS a evakuační a protipožární plány firmy. Za ZZS KV byly nasazeny 2 výjezdové skupiny, RV a RZP. Cíle cvičení byly splněny, včetně velmi dobré komunikace s managementem firmy a jejími zaměstnanci, kteří zároveň plnili úlohu figurantů. Členové výjezdových skupin si mohli procvičit použití doplňkových OOPP (jednorázové ochranné obleky s kapucí, návleky na boty, obličejové polomasky s filtry FFP3, uzavřené brýle a připevnění ochranných rukavic k jednorázovým oblekům) a poskytování přednemocniční neodkladné péče v těchto ochranných pomůckách.


22.1.2018 - tisková zpráva
Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného na horách

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděla ZZS v ČR k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den. Volání přes tuto aplikaci může významně zkrátit dojezdové časy záchranářů.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby – Záchranka – se nyní stává i oficiální aplikací Horské služby České republiky. Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na ZZS příslušného kraje, tak všem členům HS v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo.

Se spojením aplikací ale zároveň nedošlo ke ztrátě možnosti kontaktovat pouze HS, jak byli uživatelé zvyklí právě z aplikace Horská služba. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS. Tuto funkcionalitu mohou lidé v nouzi použít např. v případě, že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby včetně dalších pokynů a rad.

V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operátorem linky 155 mohou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům, v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“ a budou komunikovat se záchranáři pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. Potřebu přidat adresu trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace Záchranka iniciovali sami záchranáři – často se totiž setkávali s tím, že pokud pacienti využili aplikaci Záchranka v budově, GPS nedokázala s přesností na metry určit, kde se raněný nachází.Starší aktuality naleznete v Archivu aktualit.

counter