Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ

XV. Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 14.-15.11.2019 proběhl již XV. ročník odborné konference Pelhřimovský podvečer. Slavnostního zahájení této konference se ujali hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, starosta města Pelhřimov Ladislav Med a představitelé vedení ZZS KV p.o.. Konference se konala pod odbornou záštitou ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Letošní ročník poctilo svou návštěvou cca 140 účastníků, a to jak z řad lékařů a zdravotnických záchranářů, tak studentů oboru zdravotnický záchranář. Další zájemci o konferenci, kterým neumožnilo jejich pracovní vytížení přímou účast na konferenci, měli možnost sledovat videopřenos konference. Dle ohlasu účastníků se konference vydařila a již nyní se všichni těšíme na XVI. ročník.Evropský den záchrany života v Třebíči
Dne 25.10.2019 ZZS KV p.o, oblastní středisko Třebíč se stalo společně s oblastním spolkem ČČK Třebíč, Městskou policií a společností ČEZ spoluorganizátorem již tradiční akce navazující na Evropský den záchrany života. Akce probíhala v Třebíči na Karlově náměstí a byla opět zaměřena na laickou veřejnost s cílem posílení teoretických poznatků a především praktických dovedností při poskytování první pomoci osobám s náhlou zástavou srdeční činnosti.
     Děti i dospělí se opět seznámili s principy poskytování první pomoci pod vedením záchranářů ZZS KV, vyzkoušeli si nepřímou srdeční masáž na trenažérech a to jak dítěte, tak dospělé osoby. Součásti akce byly také ukázky postupů výjezdových skupin ZZS KV při náhlé zástavě oběhu. Akce se opět těšila velkému zájmu obyvatel Třebíče.


Součinnostní cvičení biohazard týmů
Dne 23.10.2019 proběhlo součinnostní cvičení Biohazard týmů ZZS KV a ZZS JmK s cílem izolovat 2 pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu (MERS). Po izolaci pacientů do transportních izolačních vaků, byl jeden z nich našim týmem ZZS KV transportován do Nemocnice na Bulovce, Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, kde proběhl nácvik předání tohoto pacienta do izolovaných prostor.

Celé cvičení bylo koncipováno jako simulace reálné situace s cílem ověření fungování a dodržování stanovených postupů STČ 16A/IZS. Dále pak prověření komunikačních kanálů a v neposlední řadě ověření připravenosti zúčastněných členů BHT zvládnout vzniklou situaci za použití adekvátních osobních ochranných pomůcek.

Proběhlé cvičení potvrdilo připravenost zúčastněných složek a ověřilo možnosti mezikrajské spolupráce v případě reálné situace.14. celostátní pracovní konference SPIS
Váňův statek v Dubovicích přivítal ve dnech 20.10.–22.10.2019 účastníky celostátní konference SPIS pro peery. Většina účastníků a přednášejících dorazila už v neděli a využila tak připraveného programu pro nedočkavé. Kromě setkání krajských koordinátorů a psychologů SPIS byly připraveny zajímavé workshopy, které nastartovaly pracovní zaměření konference.
    V pondělí byla konference oficiálně zahájena odbornými garanty SPIS a ředitelkou ZZS KV. Dopolední program se nesl v duchu novinek ve SPIS a nezapomenutelné přednášky nemocničního kaplana. Programem celého dne se prolínaly tematicky zajímavé pracovní workshopy pod vedením psychologů. Souběžně s nimi probíhaly individuální a skupinové supervize nebo intervize. Velmi zajímavým a vtipným zakončením pondělního odborného programu konference byl hromadný workshop Mapa krajů.
    Poslední den konference se opět nesl v pracovním duchu. Závěrečnou řečí odborných garantů pak byla celá konference ukončena. Velké poděkování patří organizačnímu týmu ZZS KV a Nemocnice Jihlava a všem partnerům a podporovatelům.


AMOK 2019
Dne 10.10.2019 se uskutečnilo největší součinnostní cvičení složek IZS v tomto roce AMOK 2019. Akce proběhla v areálu Policejní školy v Jihlavě. Cílem bylo prověření spolupráce složek IZS podle typové činnosti STČ 14 Amok – útok aktivního střelce. Za ZZS KV p.o. se cvičení zúčastnily 2 skupiny RV, 3 skupiny RLP, 5 skupin RZP, skupina techniků, SPIS, posílen byl ZOS a skupina rozhodčích. Na akci se podílelo 150 figurantů a v kombinaci s budovou školy vznikla, podle plánu cvičení, velmi komplikovaná situace, kterou se složkám IZS podařilo úspěšně vyřešit. Celkově cvičení prověřilo možnosti spolupráce jednotlivých složek IZS a zlepšilo připravenost všech zúčastněných na podobnou událost. Všem, kdo se na cvičení podíleli, patří poděkování za nasazení a předvedený výkon.
 


Výroční konference IROP 2019
Pro zástupce Ministerstva pro místní rozvoj se 9.10.2019 v Jihlavě uskutečnila prezentace projektů a prostředků pořízených z operačních programů Evropské unie. Zástupci ZZS KV seznámili přítomné s prostředky pořízenými z programu IOP 23. V tomto programu bylo pořízeno 19 sanitních vozidel, 30 transportních lehátek, 14 schodolezů, 40 LUCASů, 60 tabletů, 20 dokovacích stanic, 60 tiskáren, 60 kamerových systémů, 60 GPS jednotek, 20 vozidlových radiostanic a 40 statusovacích jednotek. V programu konference byla i ukázka součinnosti složek IZS u dopravní nehody, která se uskutečnila v areálu Rychlé roty HZS ČR v Jihlavě.


Kletečná 2019
Dne 4.10.2019 se konal již šestý ročník Metodického cvičení zdravotnických záchranářů, tentokrát pod názvem „Kletečná 2019“, které organizovala výjezdová oblast Pelhřimov. Toto cvičení mělo za úkol prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k řešení náročných úkolů. Metodického cvičení se zúčastnilo celkem 5 tříčlenných výjezdových skupin RZP z jednotlivých výjezdových oblastí organizace. Soutěžící záchranáře prověřilo celkem 5 scénářů (Cirkulárka, Porod, Ordinace, Věž, Nebezpečná nákaza), které simulovaly události, jež mohou reálně nastat. V odpoledních hodinách proběhl workshop k problematice řešení mimořádných událostí s větším počtem zraněných, na kterém bylo procvičeno třídění většího počtu zraněných, včetně správného vyplnění třídících a identifikačních karet a jejich následný odsun do nemocnic. Je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci cvičení a také soutěžícím za jejich předvedené výkony. Tentokrát byl vítězný pohár předán výjezdové skupině z oblasti Nové Město na Moravě. Blahopřejeme.
Den otevřených dveří v Ledči nad Sázavou
Dne 25.9.2019 proběhl slavnostní Den otevřených dveří v nové budově záchranné služby v Ledči nad Sázavou. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout zázemí zdravotnických záchranářů, kteří poskytují přednemocniční neodkladnou péči především ve spádové oblasti města. V rámci této akce došlo k přestřizení pásky, což oficiálně odstartovalo historii výjezdové základny v nových prostorách. Faktická činnost byla z Koželské ulice zahájena již 20.8.2019 v 7 hodin ráno. Od té doby vyrazily výjezdové týmy k více než 140 případům. Zaměstnanci základny tak získali komplexně řešené zázemí s rychlým výjezdem na přilehlou komunikaci. Slavnostního aktu se kromě vedení záchranné služby zúčastnili také náměstci hejtmana Ing. Martin Kukla a Ing. Vladimír Novotný. Město Ledeč nad Sázavu reprezentovala paní místostarostka Ing. Hana Horáková. Zúčastnili se také zástupci místních škol a stavební firmy, která projekt realizovala.

Den IZS
Ve čtvrtek 12.9.2019 proběhl ve Velkém Meziříčí již čtvrtý Den záchranářů, který uspořádalo Zdravé město Velké Meziříčí ve spolupráci s Krajem Vysočina. Jako každý rok se ho účastnily složky IZS- HZS, PČR, ZZS a Městská policie. Po slavnostním zahájení zástupci města proběhla ukázka zásahu ZZS u těžce poraněného lesního dělníka. Byl i simulován hovor se ZOS ZZS. Dvouhodinový program pokračoval ukázkou činností ostatních složek. Diváci si mohli též prohlédnout zasahující techniku. Ve stanu ZZS byla možnost nácviku první pomoci u „poraněného“ figuranta a zájemcům bylo na tělo provedeno maskování otevřené rány na HK.Zahájení provozu výjezdové základny Ledeč nad Sázavou z nové budovy
Dne 20.8.2019 v 7 hodin byla zahájena činnost výjezdové skupiny RZP z nové budovy výjezdové základny ZZS KV p.o. v Ledči nad Sázavou. Nová budova výjezdové základny ZZS KV p.o se nachází na ulici Koželská.


Dne 12.8.2019 ve 14:52 přijalo operační středisko ZZS KV informaci o dopravní nehodě autobusu mezi Žďárem nad Sázavou a obcí Jámy. Na místo byly vyslány čtyři výjezdové skupiny RZP, RV a LZS. Vzhledem k počtu poraněných bylo v 15:06 vyhlášeno hromadné neštěstí a aktivován Traumaplán pro ZOS a oblast Nové Město na Moravě. Na místo události byly vyslány čtyři sanitní vozidla Dopravní zdravotní služby Nemocnice Nové Město na Moravě. Celkem bylo ošetřeno 15 osob. Jedna osoba byla s těžkým zraněním přepravena letecky do FN Brno Bohunice. Dalších 14 osob s lehkými a středně těžkými poraněními bylo převezeno do Nemocnice Nové Město na Moravě. Mimořádná událost byla ukončena v 16:10. Celková doba trvání mimořádné události byla 64 minut a během jejího trvání provedla ZZS KV dalších 6 zásahů.


Turnaj složek IZS
Dne 21.6.2019 ve Velkém Meziříčí proběhl další Turnaj složek IZS ve volejbale a malé kopané. Letos hostila setkání PČR. Zápasy se odehrály na hřišti v Mostištích. Po loňském druhém místě se tým ZZS ve volejbale vrátil opět na první stupínek a v kopané obhájil třetí místo. Všem sportovcům za reprezentaci děkují Denisa Švábová a Milan Korsa.


12.6.2019
Pravidelná obnova vozového parku
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, zavede do provozu v nejbližších dnech 8 nových sanitních vozidel typu RZP/RLP. V rámci realizované veřejné zakázky byly dodány vozy obchodního označení Transporter, typové řady T6, se vznětovými (naftovými) motory o výkonu 150 kW, celkové hmotnosti 3500 kg. Dodavatelem a současně výrobcem zdravotnické nástavby je firma Fosan s.r.o., Ivančice. Vozy mají (dnes již standardně) 5 míst k sezení + 1 lůžko, náhon na všechna 4 kola (4 motion), klimatizaci ambulantního prostoru, přídavné naftové topení pro ambulantní prostor, aj. Mohou jet rychlostí až 185 km/hod. Budou rozmístěny na základny: Jihlava (2 ks), Bystřice nad Pernštějnem, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Kamenice nad Lipou. Celková částka (včetně DPH) za těchto 8 vozidel se vyšplhala na 21 114 209,60 Kč. V ostrém provozu zdravotnické záchranné služby budou vozy sloužit zhruba 8 let. Přejeme jim mnoho šťastně najetých kilometrů.


Výcvik leteckých záchranářů
Ve dnech 1.-2.6.2019 absolvovala dvojice leteckých záchranářů ZZS KV výcvik na leteckém simulátoru EC 135 v HEMS akademii v Hangelaru. Výcvik byl zaměřen na přípravu součinnosti s pilotem při nouzových situacích (např. ztráta výkonu jednoho z motorů, závada na palubní elektroinstalaci, požár na palubě), kdy záchranář provádí restart palubních přístrojů, zapnutí/vypnutí motorů na pokyn pilota, aktivace/deaktivace systému autopilota aj.). Během výcviku instruktor simuluje závady na vrtulníku a sleduje součinnost posádky a jejich postup při odstraňování problému, tzn. rozpoznání problému, jeho ověření, vlastní řešení, přerušení letu a bezpečné přistání. Kromě závad vrtulníku se zde věrně simuluje let ve zhoršených meteorologických podmínkách - silný vítr, déšť, soumrak, noc aj. V rámci debriefingu instruktor oznámí posádce co vyřešila dobře a kde viděl chyby nebo kde by doporučil jiný, než posádkou zvolený postup. V další části výcviku si posádka simuluje vlastní scéna, především však nazkouší zpravidla to, co se nedařilo. Výcvik byl leteckými záchranáři velice kladně hodnocen.


Jihomoravská P155
Ve dnech 7.–9.6.2019 se naše tříčlenná výjezdová skupina RZP z oblasti Havlíčkův Brod zúčastnila metodického cvičení putovní „P155“, která se letošní rok konala v malebné lokalitě Moravského krasu. Pořádající ZZS Jihomoravského kraje připravila 10 náročných úkolů, které byly situovány do prostředí Moravského krasu a jeho bezprostředního okolí. Výjezdové skupiny RZP z celé republiky a ze Slovenska řešily resuscitaci dítěte na dolním můstku propasti Macocha, akutní stresovou reakci pasažéra lanovky, resuscitaci jeskyňáře v Kateřinské jeskyni, hromadné vyčerpání osob během maratonského běhu či srážku dvou malých letadel na místním letišti. Zajímavé bylo i setkání se skutečným pacientem po implantaci levostranné srdeční podpory („umělé srdce“) či účast na charitativním 24hodinovém běhu „You Dream We Run“ pro kolegu záchranáře ZZS JMK. Všechny posádky ihned dostaly zpětnou vazbu od garantů jednotlivých úkolů. Zakončení akce pak probíhalo v krásném prostředí brněnského hradu Špilberk. Všem organizátorům akce děkujeme.


Rallye Rejvíz 2019
Ve dnech 22.–26.5.2019 se (jako každý rok) ZZS Kraje Vysočina zúčastnila mezinárodní soutěže záchranných služeb Rallye Rejvíz. Letošní ročník se tradičně konal v okolí hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Naši ZZS reprezentovala výjezdová skupina RLP ve složení MUDr. Dorota Dvořáková Mrvová, Bc. Dominik Klíma, Petr Melichar a Bc. Stanislav Pešl a výjezdová skupina RZP ve složení PhDr. Denisa Švábová, DiS., Bc. Alena Veselá a Ing. Josef Králíček. Posádky plnily náročné úkoly lokalizované do okolí Koutů nad Desnou a Velkých Losin. Soutěžící museli zvládnout nehodu autobusu, napadení manželky s milencem žárlivým manželem, repatriační let s pacientem zpět do vlasti, dopravní nehodu nebo resuscitaci turisty. Nelékařské skupiny navíc soutěžily o Zlaté sluchátko, což je soutěž dispečerů operačních středisek.
Naše posádky opět potvrdily skvělou formu. Naše skupina RZP zopakovala loňský úspěch, když skončila na krásném pátém místě. Velkou radost nám také udělala skupina RLP, která ukořistila bronzovou medaili. Velký dík patří všem našim soutěžním posádkám za skvělou přípravu a reprezentaci ZZS Kraje Vysočina.


                                                                       
15. květen je letos už potřetí v celé České republice dnem národní tísňové linky 155 zdravotnické záchranné služby.
365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně tu pro vás funguje zdravotnická záchranná služba. Není to samozřejmost, na naší planetě patříme k těm šťastnějším, kteří se na odbornou a rychlou pomoc lékařů a záchranářů mohou spolehnout.

Číslo 1 133 549 odpovídá počtu všech našich loňských výjezdů. Ošetřili jsme 1 000 791 pacientů, což je téměř každý desátý občan ČR včetně novorozenců, kojenců a batolat. Pokud bychom si dali tu práci a začali počítat, zjistíme, že v průměru přibližně každých 14 sekund zazvoní na některém z našich operačních středisek telefon, operátorka pak přibližně každých 28 sekund vyšle ze základny vozidlo záchranné služby. A aby byl výčet čísel úplný, dodejme, že výjezdových základen je v současnosti v České republice 310 a na nich v pohotovosti 588 výjezdových skupin.

Operátoři na středisku i záchranáři v terénu pracují pod neustálým stresem, v krátkém čase musí dělat závažná rozhodnutí a nesmí si dovolit udělat chybu. Ze všech těchto důvodů si jistě zaslouží, abychom si jejich každodenní nasazení připomněli celostátní společnou akcí: Dnem linky 155.

Datum 15.5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi záchranáři a těmi, kdo potřebují pomoc. Operátoři, kteří obsluhují tísňovou linku, jsou vyškolení zdravotničtí záchranáři, nebo zdravotní sestry se specializací. Připomeňme si, že v celé řadě jiných vyspělých zemí to není pravidlem. A právě proto jsou výsledky našich záchranných služeb jedny z nejlepších na světě, jsme na to právem hrdí. Díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace lidem postiženým náhlou zástavou oběhu. Tato skutečnost zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení pacienta.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace mohla co nejlépe reagovat na regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem je nejen každodenní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i shodná podpora používání aplikace Záchranka. Česká republika je tak jedním z mála států na světě, který tento jednotný systém pro přesné přivolání pomoci provozuje.


Taktické cvičení „Ebola 2019“
Dne 14.5.2019 se ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod uskutečnilo Taktické cvičení složek IZS Ebola 2019. Do ordinace Plicního oddělení přišla pacientka, u které ošetřující lékařka vyslovila podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, a kontaktovala přes KOPIS HZS Orgán na ochranu veřejného zdraví. Epidemioložka OOVZ podezření potvrdila a aktivovala základní složky IZS tak, aby byla celá situace adekvátně vyřešena. Členové Biohazard týmu ZZS KV ve spolupráci s příslušníky HZS osobu podezřelou z nákazy umístili do biovaku, zajistili jeho dekontaminaci a ve spolupráci s příslušníky PČR následný transport do cílového zdravotnického zařízení, kterým by byla Nemocnice Na Bulovce. Zdravotnický personál nemocnice a pacienti v čekárně, kteří přišli do kontaktu s dotyčnou osobou prošli dekontaminací a byli umístěni do karantény na infekční oddělení Nemocnice Havlíčkův brod, kde by vyčkaly na to, zda nákaza vysoce nebezpečnou nemocí bude potvrzena. Nemocnice i složky IZS si při této akci vyzkoušely postup podle nové typové činnosti „Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech“.

Rozkoš Rescue 2019
Ve dnech 3.-5.5.2019 se naše soutěžní skupina z Jihlavy ve složení Mgr. Tomáš Fürst, Drahomír Taclík, DiS., Zdeněk Moravec, DiS. a Petr Konfršt, DiS. zúčastnila soutěže zdravotnických záchranářů s názvem „Rozkoš Rescue 2019“, která se konala v okolí vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. Soutěž se skládala z 23 náročných soutěžních úkolů, které vycházely z každodenní praxe a předlohou jim byly reálné výjezdy. Součástí bylo i několik mimořádných událostí s hromadným postižením osob, útok aktivního střelce, hromadná otrava metanolem, dopravní nehoda, či simulace pádu Trojské lávky. Týmy se musely poprat i s vedením kardiopulmonální resuscitace přes telefon či vědomostním testem. Soutěžní skupiny ZZS Kraje Vysočina jsou pravidelným účastníkem. Letošní soutěžní skupina obsadila krásnou 5 příčku z celkem 46 hodnocených týmů. Blahopřejeme.

Taktické cvičení složek IZS – Hromadná dopravní nehoda
Dne 30.4.2019 se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo cvičení složek IZS a Nemocnice NMnM „Hromadná dopravní nehoda“. Šlo o dopravní nehodu autobusu a osobního vozidla, při které došlo k poranění 20 osob. Úkolem ZZS KV p.o. bylo ověřit a procvičit postupy používané při událostech s velkým počtem poraněných. Prověřit aktivaci Traumatologického plánu, reakci ZOS na oznámení z KOPIS HZS, provést třídění poraněných pomocí Třídící a identifikační karty, poskytnout adekvátní přednemocniční neodkladnou péči a zajistit transport poraněných do zdravotnických zařízení. Cvičení se zúčastnilo 5 výjezdových skupin, RV, RLP,3x RZP, aktivován byl Krizový štáb a posíleno ZOS. Přesto, že počet nasazených zdravotníků (2 lékaři a 9 záchranářů), byl vzhledem k počtu poraněných mírně poddimenzován, díky nasazení všech zúčastněných se podařilo všechny úkoly splnit. Všem za to patří velké poděkování.

18. Brněnské dny urgentní medicíny
Ve dnech 24.-26.4.2019 se konaly 18. Brněnské dny urgentní medicíny. Zástupci ZZS KV se účastnili jednání jednotlivých pracovních skupin. V odborné části konference aktivně vystoupil za ZZS KV p.o. MUDr. T. Vaňatka a představil právě probíhající studii: „Aplikace fibrinogenu u haemorhagického šoku v PNP“. Nosnými odbornými tématy letošní konference byly: Sonografie v PNP, Urgentní příjem, Medicína v horkých zónách, Cévní mozkové příhody a Technologie a telemedicína.


Cena Asociace Zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 24.-26.4.2019 se v Mikulově konal 18. ročník Brněnský dnů urgentní medicíny. V rámci konference byly uděleny ceny Asociace ZZS ČR za rok 2019. Vedením ZZS KV byl na tuto cenu nominován prim. MUDr. Aleš Ošťádal. Cenu převzal za významný podíl na budování Zdravotnické záchranné služby na území současného Kraje Vysočina. Jeho přínos je spatřován především ve výrazné propagaci tzv. RV systému. Tento systém začal pracovat v nepřetržitém provozu na havlíčkobrodsku již v roce 2003, kdy zde působil na pozici ředitele Zdravotnické záchranné služby okresu Havlíčkův Brod. Stál také u zrodu nové budovy pro okresní záchrannou službu, ve které našlo svoje zázemí i okresní operační středisko. Taktéž byl velkým podporovatelem letecké záchranné služby. V současné době působí na výjezdové oblasti Havlíčkův Brod jako primář. Blahopřejeme.

Konference Kazuistiky v PNP VII.
Ve středu 17.4.2019 se v sále HZS Velké Meziříčí konala konference Kazuistiky v PNP VII.. Setkání zdravotníků organizovala ZZS Kraje Vysočina ve spolupráci s NSZ Mostiště a za podpory města Velké Meziříčí. Letos patřilo úvodní slovo místostarostce města Velké Meziříčí paní Ing. Jiřině Jurdové. Po přivítání účastníků zástupci ZZS a NSZ byl zahájen odborný program. Cca 120 posluchačů vyslechlo celkem třináct příspěvků. Mimo prezentací autorů z pořádajících organizací byla dále představena činnost ambulantních specialistů, Charity Žďár nad Sázavou a Paliativní péče Nové Město na Moravě.
 

16.4.2019
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace se v letošním roce přihlásila do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kterou uděluje Kraj Vysočina za podpory partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o., CZESHA – Unie školských asociací ČR.

Hodnotící komisi byl předložen zpracovaný projekt, ve kterém byl představen systém řízení organizace a jeho význam pro oblast sociální odpovědnosti.

Projekt byl komisí pozitivně hodnocen a byl vybrán jako vítězný projekt v kategorii veřejný sektor - ostatní.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace tak získala 1. místo a Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro r. 2018.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k udílení cen uvedl, že „byly oceněny firmy a organizace, pro které je podpora a dodržování sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů zaměstnanců i zákazníků samozřejmostí a je přirozenou součástí jejich fungování v regionální i celorepublikovém měřítku. Odpovědné firmy i veřejné instituce zvyšují svým přístupem celkovou úroveň našeho regionu a jsou nositeli kvality na trhu práce.“

foto a vyjádření hejtmana je zde

Kurz urgentní medicíny pro mediky
Ve dnech 13. a 14.4.2019 se uskutečnil v Kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 9. ročník Kurzu urgentní medicíny pro mediky. ZZS KV se tradičně na zajištění této akce podílí. Ke zdárnému průběhu letošního ročníku přispěli K. Bílková, J. Gretz, P. Novotný a T. Vaňatka. Podrobnosti lze dohledat na portálu Akutně.cz.


III. Mezioborový kongres
Dne 28.2.2019 se v Brně uskutečnil III. Mezioborový kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení v.s. realita. V jednotlivých odborných blocích zazněly prezentace na téma řešení vysoce nebezpečné nákazy, záchranářské práce v jeskynních systémech, evakuace lanové dráhy Buková hora, komunikace a ochrana zdravotníků u agresivních a intoxikovaných osob, a poznatky ze společných cvičení složek IZS. ZZS KV p.o. aktivně prezentoval MUDr. Pačiska, který představil upravené check listy z Traumaplánu ZZS KV, jejichž použití usnadňuje plnění úkolů Vedoucímu zdravotnické složky, Vedoucímu lékaři, Vedoucímu odsunu a dalším účastníkům mimořádné události.


14.2.2019
Nový technický vůz ZZS KV
ZZS KV pořídila nové technické vozidlo, které je určeno především ke zvládnutí a řešení mimořádných událostí, jako jsou hromadná neštěstí (tažení přívěsu se stanem pro HN), rozsáhlé dopravní nehody, ale i k vyproštění, popř. odtáhnutí našich sanitních vozidel z místa dopravní nehody apod. Technické vozidlo FORD Ranger, včetně požadované zástavby a vybavení bylo pořízeno za 1 654 070,- Kč. Z toho 1 439 394,- Kč činila částka obdržená od České kanceláře pojistitelů z Fondu zábrany škod. Vozidlo je 5 místné, je vybaveno naftovým motorem o výkonu 147 kW, manuální 6 stupňovou převodovkou, zvukovým a světelným výstražným zařízením (modročervené barvy), tažným zařízením s možností připojení přívěsu o celkové hmotnosti až 3500 kg, navijákem s tažnou silou do 3500 kg, elektrocentrálou s výkonem 8 kW, světelnými zdroji sloužícími k nasvětlení prostoru, záložním akumulátorem a dalším příslušenstvím. Vůz má možnost připojení druhé hnané nápravy, povolenou brodivost 800 mm, max. rychlost 175 km/hod. Nový vůz, který byl ZZS KV předán v závěru roku 2018, nahradí dosluhující vůz Nissan Patrol pořízený v roce 1996.
   


Starší aktuality naleznete v Archivu aktualit.

counter