Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
16.4.2019
Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace se v letošním roce přihlásila do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, kterou uděluje Kraj Vysočina za podpory partnerů: Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p. o., CZESHA – Unie školských asociací ČR.

Hodnotící komisi byl předložen zpracovaný projekt, ve kterém byl představen systém řízení organizace a jeho význam pro oblast sociální odpovědnosti.

Projekt byl komisí pozitivně hodnocen a byl vybrán jako vítězný projekt v kategorii veřejný sektor - ostatní.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace tak získala 1. místo a Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost pro r. 2018.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k udílení cen uvedl, že „byly oceněny firmy a organizace, pro které je podpora a dodržování sociálních, environmentálních, etických a lidskoprávních zájmů zaměstnanců i zákazníků samozřejmostí a je přirozenou součástí jejich fungování v regionální i celorepublikovém měřítku. Odpovědné firmy i veřejné instituce zvyšují svým přístupem celkovou úroveň našeho regionu a jsou nositeli kvality na trhu práce.“

foto a vyjádření hejtmana je zde

Kurz urgentní medicíny pro mediky
Ve dnech 13. a 14.4.2019 se uskutečnil v Kampusu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 9. ročník Kurzu urgentní medicíny pro mediky. ZZS KV se tradičně na zajištění této akce podílí. Ke zdárnému průběhu letošního ročníku přispěli K. Bílková, J. Gretz, P. Novotný a T. Vaňatka. Podrobnosti lze dohledat na portálu Akutně.cz.


III. Mezioborový kongres
Dne 28.2.2019 se v Brně uskutečnil III. Mezioborový kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení v.s. realita. V jednotlivých odborných blocích zazněly prezentace na téma řešení vysoce nebezpečné nákazy, záchranářské práce v jeskynních systémech, evakuace lanové dráhy Buková hora, komunikace a ochrana zdravotníků u agresivních a intoxikovaných osob, a poznatky ze společných cvičení složek IZS. ZZS KV p.o. aktivně prezentoval MUDr. Pačiska, který představil upravené check listy z Traumaplánu ZZS KV, jejichž použití usnadňuje plnění úkolů Vedoucímu zdravotnické složky, Vedoucímu lékaři, Vedoucímu odsunu a dalším účastníkům mimořádné události.


14.2.2019
Nový technický vůz ZZS KV
ZZS KV pořídila nové technické vozidlo, které je určeno především ke zvládnutí a řešení mimořádných událostí, jako jsou hromadná neštěstí (tažení přívěsu se stanem pro HN), rozsáhlé dopravní nehody, ale i k vyproštění, popř. odtáhnutí našich sanitních vozidel z místa dopravní nehody apod. Technické vozidlo FORD Ranger, včetně požadované zástavby a vybavení bylo pořízeno za 1 654 070,- Kč. Z toho 1 439 394,- Kč činila částka obdržená od České kanceláře pojistitelů z Fondu zábrany škod. Vozidlo je 5 místné, je vybaveno naftovým motorem o výkonu 147 kW, manuální 6 stupňovou převodovkou, zvukovým a světelným výstražným zařízením (modročervené barvy), tažným zařízením s možností připojení přívěsu o celkové hmotnosti až 3500 kg, navijákem s tažnou silou do 3500 kg, elektrocentrálou s výkonem 8 kW, světelnými zdroji sloužícími k nasvětlení prostoru, záložním akumulátorem a dalším příslušenstvím. Vůz má možnost připojení druhé hnané nápravy, povolenou brodivost 800 mm, max. rychlost 175 km/hod. Nový vůz, který byl ZZS KV předán v závěru roku 2018, nahradí dosluhující vůz Nissan Patrol pořízený v roce 1996.
   


Starší aktuality naleznete v Archivu aktualit.

counter