Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ

Informace podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, ve znění pozdějších předpisů

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovává na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů osobní údaje pacientů (jméno, datum narození a rodné číslo, bydliště, údaje o zdravotním stavu, případně další údaje související s poskytováním zdravotních služeb nebo významné pro zajištění komplexní péče o pacienta), a to pro účely zajištění přednemocniční neodkladné péče. Tyto osobní údaje jsou obsaženy ve zdravotnické dokumentaci pacientů.

Tyto informace poskytuje záchranná služba pravidelně při předávání pacienta do lůžkového zařízení. Na žádost poskytujeme kopii dokumentace i pacientovi nebo jím určené osobě, a dále osobám uvedeným v § 65 zákona o zdravotních službách (jedná se o zdravotní pojišťovny pro účely vyúčtování, o orgány veřejné moci, posudkové lékaře, soudní znalce atd.).

Osobní údaje se uchovávají ve lhůtách dle vyhlášky č. 89/2011 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Lhůty činí od 2 do 10 let.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Tyto údaje jsou součástí osobních spisů zaměstnanců a evidují se především pro potřeby platové agendy a s tím souvisejících povinností zaměstnavatele (zdravotního a sociálního pojištění, daňových povinností atd.). Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost kdykoli nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Tyto osobní údaje se uchovávají ve lhůtách podle daňových a pracovněprávních předpisů.

O nahlížení do zdravotnické dokumentace (PDF, 88 kB) counter