Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ

 

Dvacet čtyři hodin, sedm dní v týdnu jsou naše profesionálně připravené a spičkově vybavené záchranné týmy připraveny udělat vše, co je v jejich silách pro záchranu Vašeho zdraví a života.

Vážíme si Vaší důvěry i Vašeho uznání.


8. dubna 2019
V roce 2019 ZZS KV, p.o. obdržela již 35 poděkování od našich pacientů.
Pisatelé ocenili mimo jiné „nejen vysokou odbornost posádky, ale i sympatické vystupování a perfektní lidský přístup k pacientovi,“ „velice příjemné chování a vystupování posádky a milý přístup,“ „úsilí posádky ve ztížených podmínkách.“ Pochval i poděkování si velice vážíme a jsou pro nás velkou motivací pro další práci.
Za rok 2018 obdržela Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina od pacientů a jejich blízkých celkem 123 poděkování a pochval za poskytnutou zdravotní péči.
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o. postupuje při vyřizování stížností podle § 93 Zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a také podle vnitřní směrnice Vyřizování stížností a pochval. Cílem je včasné odhalování a řešení problémů a dobrá komunikace s našimi pacienty. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o. si váží všech Vašich námětů a připomínek, protože naším cílem je: „Profesionální záchrana vašich životů a zdraví.“
Celkový počet stížností za rok 2018: 11


Dokumenty ke stažení:

Vyřizování stížností a pochval

counter