Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ

 

Systémy řízení ZZS KV, p.o.

V současné době je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o. držitelem 4 certifikátů systémů řízení.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina zavedla jednotný systém řízení kvality již v listopadu 2007, kdy organizace obdržela certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001. Nově zavedený jednotný systém řízení kvality se organizaci velmi osvědčil a byl hodnocen jednoznačně kladně a proto již v r. 2009 bylo rozhodnuto, že se zavedený systém rozšíří o další dvě normy z oblasti životního prostředí ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001 a systém řízení kvality přejde v integrovaný systém řízení zahrnující všechny tři normy.

Prudký rozvoj v oblasti digitálních technologií a stále více akcentovaná politika bezpečnosti osobních údajů přivedla v r. 2015 organizaci k projektu implementace systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001. Zdravotnická záchranná služba tuto normu úspěšně implementovala do svého systému řízení a jako první záchranná služba v ČR úspěšně prošla certifikací.

Držení a opakovaná obhajoba certifikátů je dokladem toho, že nastavená pravidla a standardy zaměstnanci nejen respektují, ale dokáží je využívat v každodenní práci ke zvyšování úrovně našich služeb zákazníkům. Daří se tak naplňovat politiku systému řízení, kterou si ZZS KV stanovila a ZZS KV, p.o. všemi těmito kroky deklaruje svoji snahu o trvalé zlepšování svých služeb zákazníkům.


Naší politikou a prvořadým cílem naší práce je:
 • odborně ošetřený pacient
 • lidský přístup a podpora pacienta
 • kvalifikovaný personál
 • efektivně řízená organizace
 • spolehlivé technické zázemí
 • bezpečné pracoviště
 • plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací
 • minimalizace negativního dopadu naší činnosti na životní prostředí
 • realizace bezpečnostních opatření k ochraně celistvosti a důvěrnosti dokumentovaných informací, především v oblasti bezpečného nakládání s osobními údaji zaměstnanců, pacientů, klientů a obchodních partnerů
 • realizace kvalitního integrovaného systému řízení a řízení bezpečnosti informací prostřednictvím plnění cílů organizace a jeho neustálé zlepšování
 • vzdělávání odborné i laické veřejnosti v první pomoci
 • otevřená komunikace s veřejností


Environmentální aspekty ZZS KV, p.o.

ZZS KV, p.o. si je vědoma faktu, že svojí činností ovlivňuje životní prostředí a proto přistoupila na certifikaci ISO systému 14001:2005. Chce tak deklarovat svoji snahu o co nejlepší řízení organizace ve všech oblastech. V naší politice organizace se tak objevil i závazek minimalizace negativního dopadu naší činnosti na životní prostředí.

ZZS KV, p.o je producentem určitého hluku, který má vliv na své bezprostřední okolí. V rámci ZZS KV, p.o. je provozován externí firmou vrtulník Letecké záchranné služby Kraje Vysočina. Hluk z provozu vrtulníku ovšem nelze nikterak ovlivnit. ZZS KV si je vědoma možného vlivu hluku z provozu vrtulníku na své okolí a zařadila tak tento aspekt do hodnocení environmentálních aspektů. V rámci hodnocení environmentálních aspektů ZZS KV, byla produkce hluku označena jako aspekt střední významnosti (pro lokálnost a přechodnost jevu).

Uvědomme si prosím, že všechny tyto hlukové aspekty vznikají při činnosti jejímž cílem je jediné: Profesionální záchrana vašich životů a zdraví.counter