Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
 
Víte co dělat, stanete-li se svědky události, při níž dojde k ohrožení života? Samozřejmě přivoláte odbornou pomoc profesionálních záchranářů na lince 155. Ale vteřiny běží...
Nechte se na podobnou situaci odborně vyškolit naším profesionálním týmem.

Ceník kurzů první pomoci

kurzy jsou určeny pro 8 až 12 účastníků

Termíny kurzů pro veřejnost, konané ve školící místnosti ZZS v Jihlavě: 
v současné době nejsou vypsány žádné termíny
 

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁKLADY NEODKLADNÉ RESUSCITACE
pro veřejnost (3 hodiny)

 • kurz je určen pro laickou veřejnost, vítáme skupiny zaměstnanců pracující mimo Integrovaný záchranný systém
 • základy první pomoci u akutních stavů (nemoc, intoxikace, úrazy, dopr. nehody) - teoretický výklad s praktickým nácvikem
 • kardiopulmonální resuscitace s/bez využití AED (automatický externí defibrilátor) - teoretický výklad + praktický nácvik
 • komunikace s operátorem zdravotnického operačního střediska na lince 155
 • dotazy a diskuze

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁKLADY NEODKLADNÉ RESUSCITACE
pro členy IZS (8 hodin)

 • kurz je určen pro členy integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, Městská Policie, dopravní zdravotní služba, …) se zaměřením na úlohu „First respondera“ v přednemocniční neodkladné péči
 • náplň kurzu koresponduje s dokumentem „Memorandum o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání“
 • seznámení se strukturou ZZS - stručné informace o ZZS, typy výjezdových skupin, zdravotnické operační středisko + komunikace s operátorem na lince 155 (1 hodina)
 • kardiopulmonální resuscitace s/bez využití AED (automatický externí defibrilátor) - teoretický výklad + praktický nácvik (3 hodiny)
 • základy první pomoci u úrazů a akutních stavů - teoretický výklad (2 hodiny)
 • základy první pomoci - praktický nácvik - vyšetření ABC, obvazové a imobilizační techniky, zásady polohování, transport (2 hodiny)
 • spolupráce mezi ZZS a ostatními složkami IZS
 • spolupráce s LZS
 • dotazy a diskuze

KURZ PRVNÍ POMOCI A ZÁKLADY NEODKLADNÉ RESUSCITACE
pro odbornou nelékařskou veřejnost (5 hodin)

 • kurz je určen pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví, zdravotnických a pečovatelských službách
 • základy první pomoci u akutních stavů (nemoc, intoxikace, úrazy, dopr. nehody) - teoretický výklad s praktickým nácvikem
 • kardiopulmonální resuscitace s/bez využití AED (automatický externí defibrilátor) - teoretický výklad + praktický nácvik
 • komunikace s operátorem zdravotnického operačního střediska na lince 155, nasazení LZS
 • dotazy a diskuze

KURZ NEODKLADNÉ RESUSCITACE ZA PODPORY AED (automatický externí defibrilátor)
pro odbornou lékařskou veřejnost (3 hodiny)

 • kurz je určen pro praktické lékaře, pediatry, stomatology a ambulantní specialisty
 • kardiopulmonální resuscitace s využitím AED - teoretický výklad + praktický nácvik
 • dotazy a diskuze

V případě potřeby úpravy náplně kurzů jsme ochotni se Vašim požadavkům, po předchozí domluvě, přizpůsobit.


Přihláška na kurz první pomoci


Objednatel / Fakturační adresa:
Název / firma / jméno:
Sídlo / bydliště:
IČO:  Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
 
Požadavky:
Datum:
Počet osob:
Typ kurzu první pomoci:
Kurz pro veřejnost (3 hodiny).
Kurz pro členy IZS (8 hodin).
Kurz pro odbornou nelékařskou veřejnost (5 hodin).
Kurz pro odbornou lékařskou veřejnost (3 hodiny).
Jiný typ kurzu (specifikujte níže).
 
Další sdělení, požadavky, poznámky:
 
 
 • Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat.


counter