Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   GDPR
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  držitel Ceny hejtmana
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  aplikace Záchranka
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina poskytuje při sportovních a kulturních akcích zdravotní asistenci (viz ceník).

Objednávka zdravotní asistence


Fakturační adresa:
Název / firma / jméno:
Sídlo / bydliště:
IČO:  Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
 
Zdravotní asistenci objednáváme pro akci:
Název akce:
Místo konání:
Datum:
Časový rozsah:  oddo 
 
Požadovaná služba:
 Posádka RZP + zásahové vozidlo
(zdravotnický záchranář a řidič)
 Posádka RLP + zásahové vozidlo
(lékař, záchranář a řidič)
 
Další sdělení, požadavky, poznámky:
 
 
  • Po obdržení této objednávky Vás budeme kontaktovat.
  • Objednávka se stává závaznou až podpisem smlouvy o zajištění zdravotní asistence (v časové tísni po potvrzení jiným vhodným způsobem dle dohody stran).
  • Vzhledem k nutnému personálnímu zajištění zdravotní asistence upozorňujeme na skutečnost, že žádostem odeslaným méně než 3 týdny před termínem konání akce nebudeme pravděpodobně schopni vyhovět.


counter