Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
22.1.2018 - tisková zpráva
Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného na horách

Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděla ZZS v ČR k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den. Volání přes tuto aplikaci může významně zkrátit dojezdové časy záchranářů.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby – Záchranka – se nyní stává i oficiální aplikací Horské služby České republiky. Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na ZZS příslušného kraje, tak všem členům HS v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo.

Se spojením aplikací ale zároveň nedošlo ke ztrátě možnosti kontaktovat pouze HS, jak byli uživatelé zvyklí právě z aplikace Horská služba. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS. Tuto funkcionalitu mohou lidé v nouzi použít např. v případě, že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby včetně dalších pokynů a rad.

V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operátorem linky 155 mohou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům, v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“ a budou komunikovat se záchranáři pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. Potřebu přidat adresu trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace Záchranka iniciovali sami záchranáři – často se totiž setkávali s tím, že pokud pacienti využili aplikaci Záchranka v budově, GPS nedokázala s přesností na metry určit, kde se raněný nachází.


XIII. Pelhřimovský podvečer
Ve dnech 9.-10.11.2017 se konala již po třinácté konference Pelhřimovský podvečer, která se věnuje především vzdělávání nelékařských pracovníků v oboru urgentní medicína. V pelhřimovském kulturním domě Máj se opět sešla záchranářská veřejnost nejen z Čech a Moravy, ale jako tradičně i ze sousedního Slovenska (přes 150 účastníků).
Konference se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka a za podpory Města Pelhřimov. Odbornou garanci zaštítila sekce NLZP při UMMK a vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV. Zahájení konference se ujal starosta Pelhřimova, pan Ing. František Kučera s ředitelkou ZZS KV Ing. Vladislavou Filovou a odborná témata otevřel lékařský náměstek ZZS KV MUDr. Petr Novotný.
Program konference byl velmi pestrý a z odborného hlediska na vysoké úrovni. Záchranáři i lékaři během dvou dnů vyslechli více než 30 přednášek. Hlavním tématem konference byli dětští pacienti, domácí porody, traumata a záchranářské soutěže. Novinkou byly interaktivní přednášky, kde se podařilo do odborné problematiky vtáhnout nejen publikum v sále, ale i účastníky připojené on line ke konferenci.

Bowlingový turnaj
Dne 24.11.2017 se konal na ENPECE v Novém Městě na Moravě již 7. ročník bowlingového turnaje „O ZÁCHRANÁŘSKOU KUŽELKU“. Zúčastnilo se 16 hráčů, kteří jsou zaměstnanci ZZS KV, HZS a Urgentního příjmu Nemocnice Nové Město na Moravě. Všichni hráči prošli základním kolem, semifinálem a teprve finále rozhodlo o celkovém pořadí (viz. tabulka). Celý den probíhal v přátelské atmosféře a v duchu fair play. Děkujeme tímto našemu kolegovi Jirkovi Balabánovi za organizaci turnaje.

výsledková tabulka


Turnaj IZS – Velké Meziříčí
Dne 22.11.2017 se uskutečnil turnaj (odbíjená, kopaná) složek IZS, spolupracujících v oblasti Velkého Meziříčí. Letošní organizaci turnaje měli na starosti kolegové z HZS. Utkání se konalo v tělocvičně místní střední školy – „Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel“ – a již od počátku byla znát příjemná, pohodová nálada.

Turnaj v odbíjené vyhrálo tradičně družstvo ZZS KV ve složení: Alena Valíková, Veronika Kupská, Arnošt Rousek, Jindra Hubl, Pavel Trojan a Libor Plocek. V kopané jsme již tak úspěšní nebyli, ale i třetí místo je hezké. Zasloužili se o něj: Arnošt Rousek, Libor Plocek, Jindra Hubl , Pavel Trojan, Martin Odehnal a Zdeněk Mucha. Všem hráčům – reprezentantům ZZS KV – děkujeme a blahopřejeme za pěkná umístění.

29.11.2017
Kurzy bezpečné jízdy
ZZS KV od roku 2011 pořádá kurzy bezpečné jízdy pro záchranáře a řidiče na polygonu v Jihlavě.

Tento kurz absolvovalo již 188 zaměstnanců.

Citace hodnocení jednoho z účastníků:

„Měl jsem tak možnost vyzkoušet si jízdu sanitním vozem v nestandardních situacích, se kterými se mohu setkat v rámci jednotlivých výjezdů. V teoretické části instruktáže nám bylo vysvětleno řízení vozidla z pohledu fyziky, jako např. jaké síly působí na vozidlo nebo na samotné kolo při akceleraci, brzdění, zatáčení, jak se mění brzdná dráha vozidla v závislosti na rychlosti apod. Po přednášce jsme se přesunuli k praktickému nácviku jízdy. S pomocí instruktora jsme se učili zvládat smyk nebo co nejbezpečnější úhybný manévr. Jsem rád, že jsem se mohl tohoto kurzu zúčastnit.“

Exkurze dětí z MŠ
Dne 20.11.2017 v 8 hodin proběhla na výjezdové základně v Přibyslavi exkurze dětí z mateřské školy v Nových Dvorech. Záchranáři odpovídali na otázky dětí a ukázka sanitního vozu proběhla také ve velmi zvídavé atmosféře.

Opakovací výcvik HEC
Provozovatel LZS na Vysočině, společnost Helikopter Air Transport, 2x ročně organizuje opakovací výcvik posádek letecké záchranné služby a místních složek IZS, především lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru při speciálních činnostech (HEC). Výcvik se uskutečnil 20.10.2017 ve skiareálu Šacberk ve Zborné u Jihlavy.

10. pracovní konference SPIS
Ve dnech 15.- 17.10.2017 se tým peerů a interventů SPIS ZZS KV účastnil pracovní konference v Malenovicích, kterou připravil organizační tým SPIS z Moravskoslezského kraje. Hlavním tématem letošního pracovního setkání byla sebepéče formou supervize a intervize v týmech SPIS jednotlivých krajů. V rámci bohatého programu si náš tým vyzkoušel Bálintovskou skupinu, jednotlivci pak individuální supervizi. Velmi zajímavé a poučné bylo předání zkušeností účastníků konference formou kazuistik a řešení krizových situací v týmu. Bohatý výběr workshopů poskytl prostor pro připomenutí si hranic a rozdílů v peer a intervenční péči. Pozornost byla věnována také poskytnutí podpory v obou rovinách, kdy je tragickou událostí zasažen jak tým zdravotníků, tak i blízkých rodinných příslušníků a okolí pacienta.
Evropský den záchrany života
Dne 16.10.2017 proběhla na Karlově náměstí v Třebíči každoroční akce nazvaná Evropský den záchrany života. Akce pořádaná ZZS KV p.o., oblastním střediskem Třebíč, ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK, Městskou policií a společností ČEZ je zaměřená na laickou veřejnost.

Návštěvníci si zde osvojují principy poskytování první pomoci pod vedením záchranářů, mají možnost si vyzkoušet nepřímou srdeční masáž na trenažérech. A kromě toho mohli sledovat ukázky postupu výjezdových skupin ZZS KV při náhlé zástavě oběhu u pacienta.

Dostálovy dny
Ve dnech 10.-12.10.2017 se v Ostravě konal již 24. Ročník Dostálových dnů, jedna z prestižních konferenci zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů. Nosnými tématy tohoto ročníku byly: Komplikace plánovaných domácích porodů, reforma psychiatrické péče v ČR, zajištění polytramatizovaného pacienta, agitovaný a intoxikovaný pacient a etická dilemata urgentní medicíny. Aktivní účast ZZS KV zajistil primář Vaňatka se svou prezentací „Traumatem indukovaná koagulopatie – marker kvality péče??“ Cenu Asociace ZZS převzal z rukou prezidenta AZZS MUDr. M. Slabého vrchní sestra Zdravotnického operačního střediska ZZS KV, p.o. Pavel Sedlák.

medailonek Pavla Sedláka


Milovy 2017
Ve dnech 20.-21.9.2017 proběhlo v rekreační oblasti Milovy „Metodické cvičení zdravotnických záchranářů Milovy 2017“. Úvod patřil projevům vedení organizace a hostů (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina, Mgr. Marta Machátová hlavní sestra ZZS, MUDr. Petr Novotný náměstek pro LPP ZZS, Jan Slámečka starosta SDH Kraje Vysočina), slibu záchranářů a rozhodčích. Utkaly se zde tříčlenné týmy záchranářů ZZS Kraje Vysočina. Kvality výjezdových skupin prověřilo pět úkolů – Hadice – dítě poraněné hadem, Nautilus – tonoucí rybář, Skála – zranění horolezci, Cyklista – poraněný cyklista a Chalupa – rodina intoxikovaná CO. Cílem cvičení byla simulace reálných událostí s vloženými záludnostmi, které měly zasahující objevit. Všechny výjezdové skupiny si s nástrahami poradily se ctí. Závěrečným bodem cvičení byl výbuch kotle ve škole. Zde byla jednotlivým týmům náhodně přidělena pozice při likvidaci „Mimořádné události“. Do cvičení se zapojily i další složky IZS (PČR, HZS). Doprovodným programem pak byla prezentace techniky ZZS KV i nácvik KPR na resuscitačních modelech.

Vítězství si odnesla výjezdová skupina reprezentující Novoměstskou oblast ve složení PhDr. Denisa Švábová DiS., Bc. Alena Veselá a Libor Plocek. Odměnou jim byl pohár věnovaný ředitelkou ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladislavou Filovou.

Velké poděkování patří také Terénní záchranné službě Milovy pod vedením Ing. Michala Pechy, která zajistila figuranty, místa zásahů, důstojné a velmi příjemné zázemí pro všechny zúčastněné, především pak pro soutěžící.

Tímto také děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu celého cvičení podíleli.

MUDr. Milan Korsa, Mgr. Michaela Kubišová, MUDr. Michal Pačiska

Jihlavský den zdraví
Dne 19.9.2017 Magistrát města Jihlavy pořádal v rámci Evropského týdne mobility Jihlavský den zdraví. Kromě ostatních organizací působících v oblasti zdravotnictví se tohoto dne zúčastnila i naše organizace. Na Masarykově náměstí byly k dispozici k vidění dvě 2 sanitní vozidla – v systému RV, stan pro hromadné neštěstí, ukázka automatického externího defibrilátoru, atd. Návštěvníci stanu si mohli vyzkoušet správný nácvik KPR u dětí i dospělých, k dispozici k tomu měli příslušné modely. Na zajištění tohoto dne se podílelo 16 zdravotnických záchranářů ze všech oblastních středisek.

Den záchranářů
Dne 14.9.2017 se uskutečnil ve Velkém Meziříčí „Den záchranářů“ – prezentace složek IZS pro veřejnost. Zahájení se ujal vedoucí správního odboru Ing., Bc. Josef Švec. Následovala prezentace ZZS Kraje Vysočina – zásah u dopravní nehody osobního automobilu a cyklisty. Mimo ošetření zraněného dítěte a řidičky byla k vidění i spolupráce jednotlivých složek IZS. Svou práci postupně předvedl HZS (ukázky hašení požáru) a PČR (práce psovodů). K vidění byla i technika ZZS, HZS a PČR.

Ve dnech 15.-16.6.2017 se Biohazard tým Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina zúčastnil dvoudenního odborného semináře ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami. Členové Biohazard týmu měli možnost seznámit se s organizační strukturou ústavu, náplní práce jednotlivých jeho částí, úkoly, které ústav v rámci CBRN ochrany řeší. Zvýšená pozornost byla věnovaná novému "atomovému" zákonu, problematice radonu a historii i současností využití jádra v České republice. Probrány byly možnosti individuální ochrany osob a možnosti dekontaminace osob i techniky. Účastníci semináře byli seznámeni se zařízeními na kontrolu účinnosti dekontaminace. Tímto seminářem byla navázána spolupráce mezi ZZS KV a SUJBCHO v problematice CBRN rizik.

Rallye Rejvíz 2017
Ve dnech 24.–28.5.2017 se v Koutech nad Desnou uskutečnil 21. ročník mezinárodní soutěže záchranných služeb „Rallye Rejvíz 2017“. Soutěže se zúčastnily také dvě posádky z Vysočiny. RZP ve složení Bc. David Faltus, DiS., Jan Ježek, DiS., Bc. Petra Krbová a Bc. Josef Králíček a RLP zastoupená MUDr. Michalem Pačiskou, Česlavem Brabcem, DiS. a Václavem Jordánem. V silné konkurenci obsadily naše posádky 12., resp. 14. místo.
Samotná soutěž, o jejíž prestiži svědčí i přítomnost posádek z celého světa (USA, Kanada, Nizozemí, Japonsko, Polsko, Slovinsko a další), byla rozdělena na denní a noční etapy, ve kterých byly posádky vystaveny 11 složitým až záludným úkolům z oblasti přednemocniční a letos nově i nemocniční péče, kde bylo nutné pracovat v režimu urgentního příjmu v nemocnici. Posádky řešily mimo jiné akutní infarkt myokardu, předávkování drogou, akutní meningitidu, dopravní nehodu, inhalační trauma a další zajímavé úkoly včetně hromadného neštěstí při nehodě traktoru s větším počtem osob na vlečce. Nechybělo ani tradiční měření sil dispečerů operačních středisek při úkolech soutěže „Zlaté sluchátko“, soutěž mediků „MUC. RR“ a soutěž „Helpíkův pohár“ pro děti pátých tříd ZŠ. Poprvé se soutěže zúčastnily i prvosledové hlídky PČR.
Nesporným přínosem bylo prověření znalostí a zkušeností při řešení zajímavě nasimulovaných situací, srovnání vybavení a postupů s ostatními týmy a samotný zážitek atmosféry prestižní mezinárodní soutěže. Potvrdilo se, že medicína je oborem kosmopolitním a naše úroveň snese srovnání na národní i mezinárodní úrovni.
15.5.2017 - tisková zpráva
Den linky 155
V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek tísňová linka 155 a přibližně každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 300 výjezdových základen v České republice vozidlo záchranné služby. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně je zde funkční systém zdravotnické záchranné služby.

Náročnou a záslužnou práci operátorek i záchranářů v terénu bychom chtěli připomenout celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. Věříme, že si zdravotničtí záchranáři připomenutí své práce zaslouží stejně, jako jejich kolegové v integrovaném záchranném systému.

Datum 15. 5. je zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která představuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují, a záchranáři. Jsme totiž na funkčnost našeho systému právem hrdi a právě specializovaná tísňová linka 155 tento systém symbolizuje, když zprostředkuje přímý přístup veřejnosti ke zdravotnickému operátorovi. I díky tomu, že na "druhé straně" tísňové linky jsou zdravotníci - specialisté (což není samozřejmostí ani v řadě mnohem bohatších zemí), jsou výsledky našich záchranných služeb takové, jaké jsou - jedny z nejlepších na světě. Není například náhodou, že (díky propracovanému systému aktivní telefonické asistence) je Česká republika na světové špičce v poskytování laické resuscitace nemocným stiženým náhlou zástavou oběhu, což zcela zásadně zvyšuje naději na záchranu a uzdravení postiženého.

Záchranné služby v České republice jsou zřizované v rámci jednotlivých krajů, aby jejich organizace co nejlépe reflektovala regionální specifika. Po funkční stránce však v rámci IZS tvoří záchranné služby celek, který nerozlišuje hranice krajů. Hmatatelným důkazem toho tvrzení je nejen každodenní rutinní mezikrajská spolupráce či společná cvičení, ale například i jednotná podpora aplikace "Záchranka", jejíž využití podporují bez výjimky všechny krajské záchranné služby.

Tísňová linka 155 je určena především pro volající, oznamující náhlé závažné zhoršení zdravotního stavu, závažný úraz nebo jinou kritickou zdravotní příhodu. Nebojte se však vytočit linku 155 vždy, když si závažností stavu nejste jistí a nebo nevíte, zda volající pomoc potřebuje. Kontaktujte zdravotníky - specialisty na lince 155, kteří Vám pomohou najít nejvhodnější řešení. Od toho tu jsou.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace oslaví tento Den linky 155 v rámci Dětského dne, který se bude konat 27.5.2017 od 8 do 12 hod. na Vrchlického 61 v Jihlavě. Jste všichni srdečně zváni.

Videospot

Další sportovní úspěch
Ve dnech 6.-7.5.2017 se konal v Praze závod Volkswagen Maraton. V Běhu záchranných a bezpečnostních složek v kategorii M55 zvítězil MUDr. Pavel Bělehrádek a zároveň byl na 16. místě bez věkového omezení. Dosáhl času 3:30:30 (oficiální, čipový byl dokonce 3:28:33).

Dne 2.5.2017 se ZOS ZZS KV podílel spolu s ostatními složkami IZS a 22. Základnou vrtulníkového letectva na metodickém nácviku činnosti po vyhlášení signálu „letecká nehoda“. Byl prověřen plán reakce 22.ZVrL na mimořádnou událost v leteckém provozu a směrnice pro činnost Pozemní pátrací a záchranné jednotky AČR.


Brněnské dny urgentní medicíny
Ve dnech 26.4.-28.4.2017 se konaly v Mikulově „16. Brněnské dny urgentní medicíny“. ZZS KV měla zastoupení ve všech pracovních skupinách a aktivní účast na kongresu naší organizaci zajistili MUDr. Vaňatka a MUDr. Hrbek. MUDr. Vaňatka představil prezentaci na téma Spolupráce záchranné služby s traumacentrem – marker kvality péče, kde opět využil unikátní data shromažďovaná díky aplikaci Traumaprotokol ZZS KV a Urgentního příjmu FN Brno. MUDr. Hrbek zaujal svým příspěvkem „Polytrauma bez traumacentra – kazuistika dopravní nehody na D1“ tak, že byl požádán organizátory V. národního kongresu „Dopravní úrazy Brno 2017“, aby tuto kazuistiku představil i na této celonárodní akci.


Kazuistiky v přednemocniční péči
Ve středu 26.4.2017 se uskutečnila ve Velkém Meziříčí v sále HZS již pátá konference Kazuistiky v přednemocniční péči pořádaná ZZS Kraje Vysočina (oblast Nové Město na Moravě) a Nemocnicí sv. Zdislavy Mostiště, za podpory Města Velké Meziříčí.

Úvodního slova se ujal starosta města Ing. Radovan Necid, který si každý rok ve svém nabytém programu najde čas, aby se osobně účastnil. Následně pozdravili účastníky další hosté (zástupci pořádajících organizací – MUDr. Petr Novotný, Drahoslava Smejkalová, Bc. Jindřiška Šanderová, Mgr. Michaela Kubišová, MUDr. Milan Korsa) a také velitel stanice HZS npor. Bc. Jiří Doležal.

Odborný program věnovaný práci ZZS a NSZ Mostiště doplnilo vystoupení primáře Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě MUDr. Martina Chalupského. Jako raritní by šla označit i účast „laiků“. Přítomen byl pacient z jedné z kazuistik a svěřoval se svými pocity ze zásahu ZZS. Heslo Pomáhat a chránit zcela naplnil příslušník PČR por. Bc. Marek Jambor, který s dalšími svědky události zahájil úkony neodkladné první pomoci u muže se ztrátou vědomí a setrval na místě do příjezdu ZZS a tím přispěl k záchraně života. Bylo jistě pro všechny zajímavé vyslechnout pocity člověka, který se setká s realitou života běžnou pro zdravotníky. Svou činnost prezentovala také Oblastní Charita Žďár nad Sázavou (vrchní sestra Barbora Hadrous).

V letošním roce byla účast posluchačů opět vyšší (130 registrovaných) a tak, jako v minulosti, i letos kapacita sálu nedosahovala počtu zájemců.

Podíl na zajímavosti, pestrosti a zabezpečení průběhu setkání měly také firmy Bayer HealthCare (zastoupená Radkou Feldmanovou), Apotex spol. s r.o. (Vlasta Surovcová), Ecolab Hygiene s.r.o. (Renata Benešová) a Pro-Charitu, s.r.o. (Romana Dostálová).

Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům, všem přednášejícím a všem, kteří se starali o technické zázemí, o občerstvení, a vůbec o celý průběh konference.

Za pořadatele Mgr. Michaela Kubišová, Drahoslava Smejkalová, MUDr. Milan Korsa.

Hokejový turnaj zdravotnických záchranných služeb
Ve dnech 21.4. – 23.4.2017 se konal v Příbrami 9.ročník celorepublikového turnaje záchranných služeb ČR v ledním hokeji. Zúčastnilo se celkem 14 týmů. Třináct z České Republiky a jeden ze Slovenska (tým z Bratislavy). Tým z Vysočiny byl složený z kmenových zaměstnanců ZZS z Havlíčkova Brodu, Třebíče, Jihlavy a Pelhřimova. Naši hokejisté vyhráli a obsadili krásné 1. místo. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší organizace.
Horní řada: Mirek Bláha, Jirka Horák, Zdeněk Štrubl, Karel Březka, Pavel Sochor, Michal Šimr, Pavel Burda,
                  Martin Kamp, Stanislav Pešl, Patrik Diviš, Miloš Adamec.
Dolní řada: Josef Borovský, Pavel Zdražil, Tomáš Hamerič, Karel Špendlíček.


Kurz Urgentní medicíny pro mediky
Ve dnech 8.4.-9.4.2017 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity konal již 7. ročník kurzu Urgentní medicíny pro mediky. Odborně se na této akci opět již tradičně podílela ZZS KV. Přednášku o činnosti Letecké záchranné služby odpřednášel MUDr. T. Vaňatka, o postupech zdravotnické záchranné služby při hromadném neštěstí referoval MUDr. P.Novotný.


Taktické cvičení Amok 2017
Dne 30.3.2017 proběhlo v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč taktické cvičení složek IZS Amok 2017. Za ZZS KV se cvičení zúčastnilo 10 výjezdových skupin, skupina techniků se stanem pro hromadné neštěstí, skupina interventů pro poskytování první psychické pomoci a posílena byla směna operátorek na ZOS. Cvičení umožnilo všem složkám IZS prověřit svou připravenost při řešení takovéhoto typu mimořádné události.


29.3.2017 - tisková zpráva
Mobilní aplikace Záchranka slaví rok, nyní přináší řadu novinek
Aplikace Záchranka slaví první rok od svého spuštění. Za 12 měsíců má za sebou 333 000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 případech vyslány zdravotnické záchranné služby na pomoc pacientovi.

Detailní představení novinek aplikace Záchranka:
  • PODPORA PRO NESLYŠÍCÍ
    Nastavení pro neslyšící bylo v aplikaci již od jejího spuštění. V nové verzi aplikace bude však nastavení pro neslyšící zdokonalené. Neslyšící budou moci při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují.

  • WEBOVÁ VERZE APLIKACE
    Případy z praxe ukazují, že volající na tísňovou linku není mnohdy schopný určit svou přesnou polohu, například když se pohybuje v neznámém terénu nebo je důsledkem zranění v šoku. Pro krizové situace je tu novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Webová verze aplikace nenahrazuje aplikaci Záchranka, slouží výhradně k nouzovému, jednorázovému přivolání pomoci a odeslání polohy.

  • DATABÁZE VEŘEJNÝCH DEFIBRILÁTORŮ
    Funkce Lokátor již několik měsíců radí, kde najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor (AED), ale nyní byla vyvinuta i webová verze databáze, do které může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat každý. Na webu www.zachrankaapp.cz/AED je zveřejněno mimo jiné i video s jednoduchým návodem, jak v případě nouze defibrilátor použít.Starší aktuality naleznete v Archivu aktualit.

counter