Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
     příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01  Jihlava   telefon 567 571 245  fax 567 302 414   IČO 473 66 630
Voláte 155
   Slovo úvodem
   Jak volat a kdy
   Poskytování první pomoci
   Informační leták
   Jak pracuje ZOS
   Databáze AED
Organizační struktura
   Informace dle z. 106/1999 Sb.
   Informace dle z. 101/2000 Sb.
   Typy výjezdových skupin
   Síť výjezdových základen
Nabídka služeb veřejnosti
   Zdravotní asistence
   Ukázky práce ZZS
   Exkurze v ZZS
   Odborná praxe
   Kurzy první pomoci
   Ceník služeb
   Ceník kurzů první pomoci
   Ceník konferencí
Informace
   Pro novináře
   Integrovaný systém řízení
   Veřejné zakázky
   Archiv veřejných zakázek
   Rozpočet
   Volná místa
   Inzerce
   Sponzoři
   Kontakty
   Aktuality / Různé
   Archiv aktualit
Potěšilo nás
   Ohlasy na naší práci
   Napište nám
 
  aplikace Záchranka
  Kraj Vysočina
  Fond Vysočiny
  Zdravotnický portál
  Pandemický portál
  Fond zábrany škod
  ČEZ, a.s.
  Nadace ČEZ
 
Jste schopní a ambiciózní? Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu. Přijďte mezi nás!

Nabídka zaměstnání


Primář/ka oblastního střediska

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Ing. Vladislava Filová

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčních míst primářů/primářek oblastních středisek Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Třebíč, Jihlava, Nové Město na Moravě a vedoucího lékaře/lékařku Zdravotnického operačního střediska Kraje Vysočina, p.o.

Požadujeme:
 • specializovaná způsobilost ze základního oboru nebo UM a MK nebo v přípravě na atestaci UM a MK
 • minimálně 5 let praxe v akutní medicíně (výhodou je praxe na ZZS)
 • občanskou a právní bezúhonnost
 • znalost principů řízení příspěvkové organizace
 • znalost legislativních norem pro činnost ZZS
 • základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se ZP
 • organizační schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost motivace zaměstnanců
 • schopnost samostatného rozhodování
Nabízíme:
 • odpovídající ohodnocení
 • pracovní seberealizaci a osobní rozvoj
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
 • ověřená kopie dokladu o vzdělání (specializovaná způsobilost v základním oboru nebo v oboru UM a MK), případně přihláška k atestaci UM a MK
 • Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
 • strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • návrh koncepce řízení oblastního střediska s důrazem na kvalitu poskytování PNP, motivaci lékařů, získávání nových lékařů, získání a udržení odborných znalostí všech zdravotnických pracovníků a to v rozsahu max. 2 stran A4
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31.10.2017 na adresu:
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava. Obálku označte heslem: Výběrové řízení - primář oblastního střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro kterou se do VŘ hlásíte) nebo vedoucí lékař ZOS ZZS KV. Předpokládaný nástup k 1.1.2018.

Kontaktní osoba pro případné dotazy a další informace: MUDr. Petr Novotný, náměstek LPP, tel. 567 571 250, 724 185 792,Vrchní sestra oblastního střediska

Ředitelka ZZS kraje Vysočina, p.o.
Ing. Vladislava Filová

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčních míst vrchních sester oblastních středisek Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a zdravotnického operačního střediska ZZS kraje Vysočina, p.o.

Požadujeme:
 • ukončené studium všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář
 • minimálně 3 roky praxe na ZZS nebo na oddělení intenzivní péče
 • občanskou a právní bezúhonnost
 • znalost principů řízení příspěvkové organizace
 • znalost legislativních norem pro činnost ZZS
 • základní znalost ekonomiky, financování zdravotnických organizací a vztahů se ZP
 • organizační schopnosti
 • schopnost efektivní komunikace
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost motivace zaměstnanců
 • schopnost samostatného rozhodování
Nabízíme:
 • odpovídající ohodnocení
 • pracovní seberealizaci a osobní rozvoj
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
 • ověřené kopie dokladů o vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou, telefon, e-mail
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • návrh koncepce řízení oblastního střediska s důrazem na kvalitu poskytovaných zdravotních služeb, motivaci NLZP, základní principy managementu z pohledu vrchní sestry a to v rozsahu max. 2 stran A4
 • označení oblastního střediska event. středisek, na které je přihláška podána
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 31.10.2017 na adresu:
ZZS Kraje Vysočina, p.o., Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
Obálku označte heslem: Výběrové řízení - vrchní sestra oblastního střediska (do závorky uveďte oblast, případně oblasti, pro kterou se do VŘ hlásíte) nebo vrchní sestra ZOS ZZS KV. Předpokládaný nástup k 1.1.2018.

Kontaktní osoba pro případné dotazy a další informace: hlavní sestra Mgr. Marta Machátová, tel. 567 571 206, 606 523 599,Operátor/ka zdravotnického operačního střediska

Požadujeme:
 • zdravotnické vzdělání v oboru:
  všeobecná sestra se specializací IP nebo ARIP
  nebo zdravotnický záchranář,
  kurz Operační řízení přednemocniční neodkladné péče výhodou
 • odbornou způsobilost v oboru všeobecná sestra se specializací nebo zdravotnický záchranář s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu
 • spolehlivost, pečlivost, komunikační a organizační schopnosti, ochotu učit se novým věcem, týmového ducha
Nabízíme:
 • zajímavou práci na novém špičkovém pracovišti
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
 • platové podmínky dle zákona
Kontakt:
Mgr. Marta Machátová, hlavní sestra, tel.: 567571206, e-mail:Lékař pro výjezdové základny v Kraji Vysočina

Požadujeme:
 • atestace v základním oboru (ARO, chirurgie, interna, pediatrie nebo všeobecné lékařství) nebo v oboru urgentní medicína
Nabízíme:
 • Vynikající platové podmínky
 • Náborový příspěvek při uzavření pracovního poměru na 1,0 úvazku na dobu neurčitou.
  Bližší informace poskytne náměstek LPP.
Kontakt:
MUDr. Petr Novotný, nám. LPP, tel.: 724 185 792, e-mail:


Pokud si přejete být zařazen/a do naší databáze uchazečů o pracovní místo, žádáme Vás o vyslovení souhlasu se shromažďováním a uchováváním Vašich osobních údajů. Do své žádosti o místo prosím zařaďte následující text:

„Souhlasím s tím, aby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p. o. uchovávala mé osobní údaje obsažené v této žádosti a v připojených dokumentech pro účely vedení databáze uchazečů o pracovní místo.“

Žádosti uchazečů vedeme v databázi zpravidla jeden rok, poté je vyřazujeme. Samozřejmě žádost vyřadíme i dříve, pokud o to požádáte.


[Tisknout nabídku zaměstnání ZZS]  
counter